Sociale huurwoning

 

Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximale netto huurprijs van € 710,68. De meeste sociale huurwoningen in de Stadsregio Amsterdam zijn in bezit van woningcorporaties. De woningen worden aangeboden via WoningNet en om erop te reageren, heeft u een inschrijving bij WoningNet nodig.

Om sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen, hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels opgesteld. De regels voor de verdeling van sociale huurwoningen zijn regionaal geldig. Wel kunnen er per gemeente uitzonderingen of aanvullende afspraken gelden. Meer informatie over deze regels en afspraken vindt u in onze toelichting over de verdeling van woningen

Let op! Per 1 januari 2015 is het maximale jaarinkomen (verzamelinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren vastgesteld op € 34.911. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Hier kunt u meer informatie lezen.