Contact
Inloggen Inschrijven
Wachtwoord vergeten?
Venster sluiten

Veelgestelde vragen

Hoe vaak mag ik reageren?

U kunt iedere week op twee sociale huurwoningen uit het reguliere aanbod reageren en op twee lotingwoningen.

Naast deze reacties kunt u onbeperkt reageren op vrijesectorwoningen en koopwoningen.

Hoe kan ik controleren of mijn reactie is vastgelegd?

Ga via Mijn WoningNet  naar Mijn reacties en vervolgens naar Actuele en lopende reacties.

Hier ziet u welke reacties op sociale huurwoningen zijn vastgelegd. Dit zijn alleen de reacties die u via internet of telefonisch heeft geplaatst.

Als u reageert op vrijesector- of koopwoningen krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw reactie. U kunt deze reactie niet terug zien via Mijn reacties. De eigenaar van de woning neemt contact met u op. Wilt u meer informatie over uw reacties op vrijesectorwoningen en koopwoningen, neem dan contact op met de eigenaar van de woning.

Kan ik mijn reactie weer verwijderen?

Ja, dat kan zolang de reactietermijn nog niet is verstreken.

U kunt een reactie verwijderen via Mijn WoningNet of de reactielijn (0900 81 20 € 0,45 p/m).

Waar kan ik op letten bij het reageren?

Let vooral op de informatie in de woningadvertentie. Hierin staan de belangrijkste richtlijnen en eisen. De volgende zaken verdienen zeker uw aandacht:

• Slaagkans
Bij de slaagkans wordt uw wachttijd of urgentie/indicatie vergeleken met andere woningzoekenden die op de woning kunnen reageren. Bij de berekening van de slaagkans houden we rekening met de populariteit van de woning en de hoeveelheid weigeringen op soortgelijke woningen in het afgelopen jaar. De slaagkans wordt uitgedrukt in zeer hoog, hoog, gemiddeld, laag en zeer laag.

• De huur van de woning
Het inkomen van uw huishouden, waarbij het inkomen van kinderen niet meetelt, mag maximaal € 34.911 zijn en moet bij de huur van de woning passen. Gezinnen met een inkomen tot en met € 39.465 mogen reageren op een deel van de woningen. Raadpleeg hiervoor de Zoekinformatie.
Let op: in de gemeente Uithoorn geldt bij een deel van de woningen Voorrang voor inkomensgroepen.

• Het aantal personen
In de woningadvertentie staat vermeld voor hoeveel personen de woning minimaal en/of maximaal bestemd is. Welke personen er tot het huishouden worden gerekend leest u hier.

• Voorrang
In iedere woningadvertentie staat of er voorrang wordt gegeven aan speciale groepen. Bijvoorbeeld voorrang voor inkomensgroepen, 65-plussers, woningzoekenden met een medische indicatie of mensen die al in dezelfde gemeente wonen. Als u tot een van deze voorrangsgroepen behoort, heeft u meer kans op de woning.

• Voorrang voor gezinnen
Deze woningen zijn uitsluitend bestemd voor gezinnen, die bestaan uit de woningzoekende zelf en tenminste één kind van nog geen 18 jaar. Ook een eenoudergezin kan voor de woning in aanmerking komen. Bij een deel van de woningen voor gezinnen gaan gezinnen met tenminste drie kinderen van nog geen 18 jaar voor op andere gezinnen. Als dat het geval is, staat dit in de advertentie vermeld.

• Jongerenwoningen
Studenten die een opleiding aan een MBO-, HBO- of universitaire opleiding volgen komen niet in aanmerking voor een jongerenwoning, tenzij er in een woonplaats geen studentenwoningen zijn.

Reageren op een sociale huurwoning

 

Iedere week kunt u op maximaal twee reguliere sociale huurwoningen en twee lotingwoningen reageren. Reageert u via de website of de reactielijn, dan moet u deze reacties voor de sluiting van de reactietermijn plaatsen. De datum en tijd waarvoor de reactie binnen moet zijn, staan steeds op de website vermeld.

Iedere dinsdag na 17:00 uur staat het totale woningaanbod van die week op de website. Op de eerstvolgende maandag vindt de selectie plaats.

U kunt op twee manieren op een woning reageren:

  • via internet:
    Op deze website vindt u bij Woningaanbod  alle woningen die op dit moment beschikbaar zijn. Bij de woningadvertentie klikt u op Reageren;
  • via de reactielijn (0900 81 20 € 0,45 p/m):
    Als u de reactielijn belt, krijgt u een keuzemenu. Toets op verzoek uw registratienummer, de vier cijfers van uw postcode en uw huisnummer in. Vervolgens toetst u het woningnummer in. Dit nummer staat vermeld in de woningadvertentie op de website.