Opnieuw inschrijven


Na het accepteren van een sociale huurwoning en het ondertekenen van het huurcontract vervalt uw inschrijving bij WoningNet. Om in de toekomst weer in aanmerking te komen voor een andere sociale huurwoning moet u weer beginnen met wachttijd opbouwen. 

De corporaties in de Stadsregio Amsterdam bieden u bij woningacceptatie in de periode 2017-2019 gratis een nieuwe inschrijving aan. Deze wordt vanaf 1 januari 2017 automatisch voor u aangemaakt op het moment dat u het huurcontract hebt getekend en u als woningzoekende wordt uitgeschreven. Als u de inschrijving wilt behouden moet u wel verlengingskosten betalen. U ontvangt hiervoor ongeveer één jaar na de inschrijfdatum automatisch een betaalverzoek per e-mail. Dit aanbod geldt in principe tot en met 2019, tenzij (externe) factoren de corporaties ertoe dwingen hier eerder mee te stoppen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een door de overheid opgelegde (extra) heffing of belasting. In dat geval behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor om al voor 2020 te stoppen met de gratis inschrijvingen. 

Wanneer u uw nieuwe woning heeft geaccepteerd met een tweede inschrijving met een urgentie of indicatie, krijgt u geen gratis nieuwe inschrijving. Wij gaan er dan vanuit dat u nog een geldige inschrijving heeft.

Is er sprake van een mede-inschrijver en waren de gegevens van de mede-inschrijver nodig om de woning te kunnen huren? Dan vervalt ook de eventuele eigen inschrijving van de mede-inschrijver en ontvangt ook deze een gratis nieuwe inschrijving.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.