Contact
Inloggen Inschrijven
Wachtwoord vergeten?
Venster sluiten

Veelgestelde vragen

Ik heb mij uitgeschreven, kan dit worden hersteld?

Ja, als u zichzelf heeft uitgeschreven, bijvoorbeeld omdat u dacht dat uw inkomen te hoog was om nog in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, dan kan dit worden hersteld.
Neem contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet. Onze medewerkers kunnen uw inschrijving mogelijk heractiveren. U moet wel eventueel verschuldigde verlengingskosten betalen.

Maximaal jaarinkomen voor sociale huurwoning

 

De overheid heeft in 2011 een maximaal jaarinkomen ingesteld om voor een sociale huurwoning in aanmerking te kunnen komen. Dit bedrag wordt, net zoals de maximale netto huurprijs, ieder jaar aangepast.
Per 1 januari 2015 is de maximale netto huurprijs voor een sociale huurwoning € 710,68. Het maximale jaarinkomen (verzamelinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren is vastgesteld op € 34.911.
Verdient u meer, dan heeft u geen recht op een sociale huurwoning. Deze regel geldt alleen voor nieuwe woningtoewijzingen, dus een lopend huurcontract blijft gewoon geldig.

Voor gezinnen is deze grens bij een deel van de woningen die via WoningNet worden aangeboden versoepeld. Gezinnen met minimaal 1 volwassene en 1 inwonend kind jonger dan 18 jaar mogen een inkomen van maximaal € 39.465 hebben om voor sociale huurwoningen in aanmerking te komen. Verdient u meer, dan heeft u geen recht op een sociale huurwoning. Deze regel geldt alleen voor nieuwe woningtoewijzingen, dus een lopend huurcontract blijft gewoon geldig.

Inkomen boven € 34.911 (voor gezinnen boven € 39.465)?
Overweegt u zich bij WoningNet in te schrijven, dan is het belangrijk dat u de afweging maakt of dit voor u zinvol is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u al ingeschreven staat bij WoningNet en dat uw inkomen hoger is dan € 34.911 (voor gezinnen hoger dan € 39.465). Wanneer dit het geval is, kunt u geen sociale huurwoning meer toegewezen krijgen. Maar misschien verwacht u dat uw inkomen gaat dalen en dat u over een tijdje wel weer een sociale huurwoning kunt huren. In de tussentijd bouwt u dan inschrijfduur op. Andersom kan het ook zo zijn dat u nu minder dan € 34.911 (voor gezinnen hoger dan € 39.465) verdient, maar dat u de komende jaren meer gaat verdienen. Denk dus goed na voordat u zich in- of uitschrijft bij WoningNet.

Uitzonderingen
Mensen die vanwege sloop of ingrijpende renovatie hun woning uit moeten (stadsvernieuwingsurgenten) kunnen ook met een hoger inkomen nog wel reageren op sociale huurwoningen bij WoningNet. Voor stadsvernieuwingsurgenten uit de gemeente Amsterdam geldt een maximale inkomensgrens van € 50.000. Ook woningzoekenden met een indicatie voor een rolstoelgeschikte woning in Amsterdam en kandidaten met een GEB-indicatie of een indicatie voor een aanleunwoning in Zaanstad kunnen reageren op sociale huurwoningen.
Heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling  Zorg) voor minimaal 10 uur zorg per week? Ook dan kan voor u een uitzondering gelden. Neem in dat geval contact op met een van de corporaties voor een toelichting op het via WoningNet zoeken naar een woning.
Daarnaast wordt voor een paar andere groepen een uitzondering gemaakt, maar zij kunnen niet zelf zoeken via WoningNet. Als u denkt dat u een uitzonderingspositie heeft, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of met uw corporatie.

Uw inkomensgegevens bij WoningNet
Het is belangrijk dat u het juiste inkomen opgeeft in uw inschrijfgegevens. Uw inkomen wordt bij toewijzing altijd door de corporatie gecontroleerd. Als dan blijkt dat u meer dan € 34.911 verdient, gaat de woning alsnog aan u voorbij. Voor gezinnen is deze grens bij een deel van de woningen versoepeld. Gezinnen met minimaal 1 volwassene en 1 inwonend kind jonger dan 18 jaar mogen een inkomen van maximaal € 39.465 hebben om voor deze woningen in aanmerking te komen. Het is daarom belangrijk om de juiste inkomensinformatie in uw inschrijving te hebben staan.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw corporatie of met WoningNet
(tel. 0900 - 202 30 72 - € 0,45 per gesprek).