Inschrijven bij WoningNet

Vanaf 1 juli 2015 wijzigt de regelgeving. Als u bij verhuizing een zelfstandige woning leeg achter laat in de Stadsregio Amsterdam of de gemeente Almere is het belangrijk dat u nadat u ingeschreven bent ook uw woonsituatie bij uw profielgegevens invult. Meer informatie.

Let op!
De overheid heeft in 2011 een maximaal jaarinkomen ingesteld voor mensen die een sociale huurwoning willen huren. Dit bedrag wordt, net zoals de maximale netto huurprijs, ieder jaar aangepast.

Per 1 januari 2015 is de maximale netto huurprijs voor een sociale huurwoning € 710,68. Het maximale jaarinkomen (inkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren is vastgesteld op € 34.911.

Sinds april 2012 is deze inkomensgrens versoepeld voor gezinnen (minimaal 1 volwassene en 1 inwonend kind jonger dan 18 jaar). De corporaties in de Stadsregio Amsterdam stellen een deel van hun sociale huurwoningen open voor gezinnen met een inkomen tot en met € 39.465. Zij kunnen op deze opengestelde woningen reageren.

Als uw inkomen hoger is dan € 34.911 (voor gezinnen hoger dan € 39.465) komt u niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Uw inkomen wordt gecontroleerd op het moment dat een woning wordt toegewezen.

Wel of niet inschrijven?
Het is belangrijk dat u zelf de afweging maakt of inschrijven bij WoningNet voor u zinvol is. Wanneer uw inkomen hoger dan € 34.911 (voor gezinnen hoger dan € 39.465) is, kunt u geen sociale huurwoning huren. Het kan natuurlijk zijn dat u verwacht dat uw inkomen gaat dalen en dat u over een tijdje wel weer een sociale huurwoning kunt huren. In de tussentijd bouwt u dan inschrijfduur op. Andersom kan het ook zo zijn dat u nu minder dan € 34.911 verdient, maar dat u de komende jaren meer gaat verdienen.

Meer informatie
Lees ook het algemene artikel over dit onderwerp.

Voordat u zich inschrijft is het belangrijk dat u de inschrijfvoorwaarden leest.

Privacy
Als u zich inschrijft als woningzoekende en via WoningNet een woning zoekt, dan verstrekt u persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om. In dit privacystatement beschrijven we hoe we dat doen.

Inschrijven bij WoningNet kost € 50 (prijspeil 2012). Deze kosten dient u direct te voldoen als laatste stap in het inschrijfproces. U kunt betalen met een doorlopende machtiging of met iDEAL.

Daarnaast worden er jaarlijks kosten berekend voor het verlengen van uw inschrijving. Deze kosten bedragen € 10,- per jaar (prijspeil 2012) en worden na het eerste jaar voor het eerst in rekening gebracht.

Mijn gegevens

Zijn onderstaande gegevens niet juist, ga dan terug naar Stap 2: Persoonsgegevens om ze aan te passen.

Bevestig uw inschrijving

Wij hebben een e-mail verzonden met een overzicht van uw gegevens. Klik op de link in de e-mail om de inschrijfkosten te betalen en de inschrijving definitief te maken.

Belangrijk! Vul direct na de betaling uw huidige woonsituatie in bij uw profielgegevens. Anders is uw woonduur onbekend en kunnen wij deze per 1 januari 2016 niet omzetten in inschrijfduur.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.