Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Aanvragen urgenties en indicaties per gemeente

Aalsmeer
U krijgt in Aalsmeer voorrang wanneer u door uw woonsituatie dusdanige sociale of medische problemen heeft dat u in uw dagelijks functioneren wordt belemmerd. Voor een urgentie kunt u terecht bij het Sociaal loket van de gemeente Aalsmeer.
Bezoekadres:        Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer 
Openingstijden:     ma, di, do en vrij 8:30 - 12:00, woe 13.00-16.30 uur.
Telefonisch:          ma t/m do 8:30 - 17:00 uur, vrij 8:30 - 12.30 uur.
Telefoonnummer:  0297-38 75 75 of het verkorte nummer 140297

Amstelveen
In de gemeente Amstelveen kunt u voorrang aanvragen als u door uw woonsituatie dusdanige sociale of medische problemen ondervindt, dat u in uw dagelijkse functioneren wordt belemmerd. Tijdens een intakegesprek wordt bekeken of u een aanvraag kunt indienen.
Meer informatie

Amsterdam
De gemeente Amsterdam kent een aantal voorrangsregelingen:

• urgentie wegens calamiteiten of sociale of medische levens ontwrichtende problemen
Wmo-verhuiskosten 
• indicatie rolstoelgeschikte woning
• voorrang Van groot naar beter.

Meer informatie

Beemster

Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt voor meer informatie contact opnemen met het Wmo loket van de gemeente Purmerend.

Diemen
Wanneer om medische en/of sociale redenen er een dringende noodzaak is om te verhuizen, dan kunt u een urgentie aanvragen bij team WMO van de gemeente Diemen. Team WMO houdt op donderdag tussen 09:00 en 12:00 uur spreekuur in de Brede Hoed. Adres: D.J. Den Hartoglaan 8 in Diemen, telefoon 020 - 3144700. Tijdens een intakegesprek wordt beoordeeld of een sociaal-medisch advies door een onafhankelijke arts nodig is.
Met een urgentie moet u zelf via WoningNet reageren op geschikte woningen.

Edam-Volendam
In Edam vraagt u urgentie aan door een goed onderbouwd schriftelijk verzoek in te dienen bij: Gemeente Edam, Commissie Woonruimtezaken, Postbus 180, 1130 AD Volendam  
Woont u al in Edam, dan reageert u met voorrang op woningen waarbij vermeld staat dat inwoners uit Edam voorrang hebben.
Woningen in Volendam worden niet via WoningNet aangeboden. Neem hiervoor contact op met Woningbouwvereniging de Vooruitgang
Meer informatie

Haarlemmermeer
Het Vierde Huis behandelt de urgentieaanvragen in Haarlemmermeer. Alle informatie en voorwaarden voor het aanvragen van een urgentie kunt u lezen op de website van Het Vierde Huis. Als u denkt in aanmerking te komen kunt u een kansadviesgesprek aanvragen met een medewerker van Het Vierde Huis. Deze gesprekken vinden plaats op donderdagochtend in het raadhuis van de gemeente Haarlemmermeer. 

Wanneer u inwoner bent van de gemeente Haarlemmermeer en u een woning in een beschermde omgeving (Wibo-woning) nodig heeft, kunt u via het Wmo-loket van de gemeente een Wibo-indicatie aanvragen. Hiermee krijgt u voorrang op Wibo-woningen.
Lees hier of u in aanmerking komt en hoe u een Wibo-indicatie aanvraagt.

Wanneer u een grote woning van Ymere in Haarlemmermeer achterlaat, kunt u de regeling 'Van groot naar beter' aanvragen om voorrang te krijgen op kleinere woningen van Ymere in deze gemeente. Meer informatie.

Een klein deel van de nieuwbouwwoningen in Haarlemmermeer wordt aangeboden met voorrang voor eigen inwoners. Als deze voorrangsregeling van toepassing is, staat het bij de woningadvertentie vermeld.

Ouder-Amstel
Voor het aanvragen van een sociale of maatschappelijke urgentie kunt u terecht bij het Sociaal loket van de gemeente Uithoorn. U krijgt voorrang als er sprake is van een acute noodsituatie en als u voldoet aan de algemene voorwaarden. Meer informatie: https://www.uithoorn.nl/inwoner-ondernemer/publicatie/woonurgentie-uithoorn
De gemeente Uithoorn behandelt de voorrangsaanvragen voor de gemeente Ouder-Amstel.
Het Loket is maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09:00 uur tot 10:30 uur op 0297 - 513111. Op woensdagmiddag is er een inloopspreekuur van 13:00 tot 17:00 uur.

Purmerend
Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt voor meer informatie contact opnemen met het Loket Wmo

Uithoorn
Voor het aanvragen van een sociale of maatschappelijke urgentie kunt u terecht bij het Sociaal loket van de gemeente Uithoorn. U krijgt voorrang als er sprake is van een acute noodsituatie en als u voldoet aan de algemene voorwaarden. Meer informatie: https://www.uithoorn.nl/inwoner-ondernemer/publicatie/woonurgentie-uithoorn
Het Loket is maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09:00 uur tot 10:30 uur op 0297 - 513111. Op woensdagmiddag is er een inloopspreekuur van 13:00 tot 17:00 uur.

Wormerland
In de gemeente Wormerland kunt u voorrang aanvragen als er sprake is van een acute noodsituatie en als u voldoet aan de algemene voorwaarden. De gemeente Zaanstad behandelt de voorrangsaanvragen voor de gemeente Wormerland.
Meer informatie: gemeente Zaanstad.

Als u ergonomische klachten heeft kunt u via het Wmo-loket een indicatie aanvragen.
Meer informatie

Zaanstad
In de gemeente Zaanstad kunt u voorrang aanvragen als er sprake is van een acute noodsituatie en als u voldoet aan de algemene voorwaarden.

Als uw klachten ergonomisch zijn, kunt u bij uw sociale wijkteam een indicatie aanvragen. Voor de volgende woningen heeft u een indicatie nodig:

  • woningen voor mensen met een geringe ergonomische beperking (GEB) 
  • aanleunwoningen
  • zorgwoningen
  • rolstoelwoningen

Als u voor een aanleun- of GEB-indicatie in aanmerking komt, wordt deze bij uw inschrijving als woningzoekende bij WoningNet toegevoegd. Hierdoor reageert u met voorrang op aanleun- en GEB-woningen.

Zorgwoningen en rolstoelwoningen worden op voordracht van de gemeente door de woningcorporaties bemiddeld. Dit is zonder tussenkomst van WoningNet.
Meer informatie: gemeente Zaanstad.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.