Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Aanvragen urgenties en indicaties per gemeente

Aalsmeer
U krijgt in Aalsmeer voorrang wanneer u door uw woonsituatie dusdanige sociale of medische problemen heeft dat u in uw dagelijks functioneren wordt belemmerd. Voor een urgentie kunt u terecht bij het Sociaal loket van de gemeente Aalsmeer.
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer 
Openingstijden: ma, di, do en vrij 8:30 - 12:00, woe 13.00-16.30 uur.
Telefonisch: ma t/m do 8:30 - 17:00 uur, vrij 8:30 - 12.30 uur.
Telefoonnummer: 0297-38 75 75 of het verkorte nummer 140297

Amstelveen
In de gemeente Amstelveen kunt u voorrang aanvragen als u door uw woonsituatie dusdanige sociale of medische problemen ondervindt, dat u in uw dagelijkse functioneren wordt belemmerd. Tijdens een intakegesprek wordt bekeken of u een aanvraag kunt indienen.
Meer informatie

Amsterdam
De gemeente Amsterdam kent een aantal voorrangsregelingen:

  • voorrang in noodsituaties
  • medische indicaties (let op: vanaf 1 januari 2013 worden er geen nieuwe medische indicaties meer afgegeven door de Gemeente Amsterdam. WoningNet voegt de medische en Wmo-indicaties niet langer toe aan uw inschrijfgegevens. De voorrangsregeling zelf vervalt per 1 januari 2017.)
  • indicatie Rolstoelgeschikte woning
  • voorrang Van groot naar beter 

Meer informatie

Beemster

Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt voor meer informatie contact opnemen met het Wmo loket van de gemeente Purmerend.

Diemen
Wanneer om medische en/of sociale redenen er een dringende noodzaak is om te verhuizen, dan kunt u een urgentie aanvragen bij team WMO van de gemeente Diemen. Team WMO houdt op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur spreekuur in de Brede Hoed. Adres: D.J. Den Hartoglaan 8 in Diemen, telefoon 020 - 3144700. Tijdens een intakegesprek wordt beoordeeld of een sociaal-medisch advies door een onafhankelijke arts nodig is.
Met een urgentie moet u zelf via WoningNet reageren op geschikte woningen.

Edam-Volendam
In Edam vraagt u urgentie aan door een goed onderbouwd schriftelijk verzoek in te dienen bij: Gemeente Edam, Commissie Woonruimtezaken, Postbus 180, 1130 AD Volendam  
Woont u al in Edam, dan reageert u met voorrang op woningen waarbij vermeld staat dat inwoners uit Edam voorrang hebben.
Woningen in Volendam worden niet via WoningNet aangeboden. Neem hiervoor contact op met Woningbouwvereniging de Vooruitgang
Meer informatie

Haarlemmermeer
Voor meer informatie over het aanvragen van voorrang kunt u een kansadviesgesprek aanvragen met een medewerker van Het Vierde Huis (de instantie die de gemeente ondersteunt bij voorrangsaanvragen). Deze gesprekken vinden plaats op donderdagochtend in het raadhuis van de gemeente Haarlemmermeer. Adres: Raadhuisplein 1 in Hoofddorp. U kunt naar het open spreekuur komen of een afspraak maken via de website van Het Vierde Huis.

  • Donderdag tussen 9:00 uur en 11:00 uur: open spreekuur 
  • Donderdag tussen 11:00 uur en 13:00 uur: gesprekken op afspraak

Wanneer u inwoner bent van de gemeente Haarlemmermeer en u een woning in een beschermde omgeving (Wibo-woning) nodig heeft, kunt u via het Wmo-loket van de gemeente een Wibo-indicatie aanvragen. Hiermee krijgt u voorrang op Wibo-woningen.
Lees hier of u in aanmerking komt en hoe u een Wibo-indicatie aanvraagt.

Wanneer u een grote woning van Ymere in Haarlemmermeer achterlaat, kunt u een speciale urgentie aanvragen om voorrang te krijgen op kleinere woningen van Ymere in deze gemeente. Meer informatie.

Een deel van de woningen in Haarlemmermeer wordt aangeboden met voorrang voor eigen inwoners. Als deze voorrangsregeling van toepassing is, staat het bij de woningadvertentie vermeld.
Wanneer u minimaal twee jaar in Zuid-Kennemerland woont en hier een zelfstandige woning leeg achterlaat, telt uw woonduur bij de toewijzing van een woning in Haarlemmermeer. Als uw inschrijfduur gunstiger voor u is telt deze.

Ouder-Amstel
Voor het aanvragen van een sociale of maatschappelijke urgentie kunt u terecht bij het Sociaal loket van de gemeente Uithoorn. Het Loket is maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09:00 uur tot 10:30 uur op 0297 - 513111. Op woensdagmiddag is er een inloopspreekuur van 13:00 tot 17:00 uur.

Purmerend
Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt voor meer informatie contact opnemen met het Loket Wmo

Uithoorn
U krijgt in Uithoorn voorrang wanneer u door uw woonsituatie dusdanige sociale, maatschappelijke of medische problemen heeft dat u in uw dagelijks functioneren wordt belemmerd. Voor een urgentie kunt u terecht bij het Sociaal loket van de gemeente Uithoorn. Het Loket is maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09:00 uur tot 10:30 uur op 0297 - 513111. Op woensdagmiddag is er een inloopspreekuur van 13:00 tot 17:00 uur.

Wormerland
In de gemeente Wormerland kunt u voorrang aanvragen als er sprake is van een acute noodsituatie en als u voldoet aan de algemene voorwaarden. De gemeente Zaanstad behandelt de voorrangsaanvragen voor de gemeente Wormerland.
Meer informatie: gemeente Zaanstad.

Als u ergonomische klachten heeft kunt u via het Wmo-loket een indicatie aanvragen.
Meer informatie

Zaanstad
In de gemeente Zaanstad kunt u voorrang aanvragen als er sprake is van een acute noodsituatie en als u voldoet aan de algemene voorwaarden.

Als uw klachten ergonomisch zijn, kunt u bij uw sociale wijkteam een indicatie aanvragen. Voor de volgende woningen heeft u een indicatie nodig:

  • woningen voor mensen met een geringe ergonomische beperking (GEB) 
  • aanleunwoningen
  • zorgwoningen
  • rolstoelwoningen

Als u voor een aanleun- of GEB-indicatie in aanmerking komt, wordt deze bij uw inschrijving als woningzoekende bij WoningNet toegevoegd. Hierdoor reageert u met voorrang op aanleun- en GEB-woningen.

Zorgwoningen en rolstoelwoningen worden op voordracht van de gemeente door de woningcorporaties bemiddeld. Dit is zonder tussenkomst van WoningNet.
Meer informatie: gemeente Zaanstad.

 

 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.