Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Urgenties en indicaties in de Stadsregio Amsterdam

U leest in de advertentie welke urgentie of indicatie voor de woning van toepassing is. De voorrang voor sv-kandidaten wordt in de gemeente Amsterdam niet getoond in de advertentie, maar geldt in principe bij elke corporatiewoning. Bij sociale huurwoningen kunnen de volgende soorten urgentie en indcaties voorrang geven.

Voorrang voor voorrangskandidaten (alleen in Amsterdam en Diemen)
Voor deze woningen hebben woningzoekenden met een voorrangsindicatie voorrang als de woning overeenkomt met het zoekprofiel van de kandidaat. Deze voorrangsindicatie wordt door de gemeente Amsterdam uitsluitend afgegeven aan mensen die vanwege een acute noodsituatie een (andere) woning nodig hebben.

Voorrang: eerst medisch urgenten, dan Wmo-indicatie, dan 65+ (alleen in Amsterdam)
Bij woningen op de begane grond, 1e etage en met lift die worden geadverteerd met deze voorrang krijgen de volgende woningzoekenden voorrang:
Eerst de woningzoekenden met een medische urgentie voor een woning op de begane grond of 1e etage van de gemeente Amsterdam
Dan de woningzoekenden met een Wmo-verhuisindicatie van de gemeente Amsterdam
Dan woningzoekenden van 65 jaar en ouder

U vindt deze woningen op de website door te zoeken via het filter “Voorrangsregelingen”. Ook in de woningadvertentie kunt u zien wanneer deze voorrang geldt. Dit staat onder de woningomschrijving op het tabblad kenmerken, bij de voorrangskenmerken.

Medische urgentie:
De gemeente Amsterdam verstrekt in noodgevallen aan woningzoekenden die om medische redenen dringend een woning nodig hebben een medische urgentie. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente. Ook kunt u terecht bij het gemeentelijk informatienummer 14 020.

Wmo-indicatie:

Amsterdammers die om medische redenen naar een beter passende woning moeten verhuizen, kunnen van de gemeente een verhuiskostenvergoeding krijgen. Deze financiële tegemoetkoming in de meerkosten van verhuizing en inrichting wordt ook wel afgekort een Wmo-verhuisindicatie of een Wmo- verhuiskostenvergoeding genoemd. Voor woningen met het kenmerk ´voorrang: eerst medisch urgenten, dan WMO-indicatie, dan 65+´ komen mensen met een Wmo-verhuisindicatie met de volgende wooneisen met voorrang in aanmerking:

a. Woning gelegen op de begane grond zonder traptreden binnen of buiten de woning
b. Woning gelegen op de begane grond zonder traptreden binnen of buiten de woning of bereikbaar via een lift
c. Woning met maximaal 16 treden in of buiten de woning (eventueel bereikbaar met lift)

Belangrijk! De woningen van type a, b en c worden geadverteerd met dezelfde ‘Voorrang: eerst medisch urgenten, dan Wmo-indicatie, dan 65+’. U moet daarom zelf goed opletten dat de nieuwe huurwoning aan de wooneis voldoet die in uw Wmo-beschikking staat. Na uw verhuizing controleert de gemeente het type woning waar u naartoe bent verhuisd. Als u naar een type woning verhuist dat niet voldoet aan de wooneis in de Wmo-beschikking keert de gemeente de tegemoetkoming NIET uit! 

Wanneer u een Wmo-verhuisindicatie heeft, krijgt u niet vanzelf voorrang in WoningNet. U moet eerst uw Wmo-indicatie laten toevoegen aan uw inschrijving. U kunt een kopie van de beschikking als bijlage toesturen via het contactformulier. U mag deze ook opsturen naar WoningNet, Postbus 158, 1380 AD Weesp. Vermeldt u daarbij uw registratienummer in WoningNet.

Een Wmo-indicatie is vier jaar geldig en geeft daarna geen voorrang meer in WoningNet. U ontvangt hiervan geen bericht. Wanneer uw indicatie door de gemeente wordt verlengd, moet u deze opnieuw opsturen aan WoningNet.

65+
Ook wanneer u 65 jaar of ouder bent, krijgt u voorrang op deze woningen. Woningzoekenden met een medische urgentie of een Wmo-verhuisindicatie gaan voor een 65-plusser zonder urgentie of Wmo-verhuisindicatie.

Voorrang voor 65+/MI/WVG/WMO (alleen in Diemen) 
Voor deze woningen hebben voorrang:

- woningzoekenden van 65 jaar en ouder;
- woningzoekenden met een medische indicatie (afgegeven door de gemeente Diemen aan mensen die vanwege medische redenen geen of weinig trappen kunnen lopen);
- woningzoekenden die in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding op basis van de WMO (afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg, alleen mogelijk voor mensen die vanwege medische noodzaak moeten verhuizen); 
- woningzoekenden met een indicatie Rolstoelgeschikte woning.  

 

Voorrang WIBO-woningen via woonzorgindicatie (alleen in Haarlemmermeer)
Senioren in de gemeente Haarlemmermeer kunnen een woonzorgindicatie aanvragen bij hun gemeente. Hiermee krijgen zij voorrang voor WIBO-woningen in de gemeente Haarlemmermeer.

Voorrang Rolstoelgeschikte indicatie (alleen in Amsterdam)
Woningzoekenden met een indicatie Rolstoelgeschiktewoning kunnen op deze woning reageren. Woningzoekenden die nog niet in een rolstoelwoning wonen krijgen ook een CIZ-indicatie, waarmee ze bij de selectie voor gaan op woningzoekenden met alleen Rolstoelgeschiktewoning indicatie. 

Voorrang GEB-indicatie (alleen in Zaanstad)
GEB staat voor ‘Geringe Ergonomische Beperking’. Voor deze woningen hebben woningzoekenden met een GEB-indicatie van de gemeente Zaanstad voorrang.

Voorrang aanleunwoning indicatie (alleen in Zaanstad)
Voor deze woningen hebben woningzoekenden met een indicatie voor een aanleunwoning van de gemeente Zaanstad voorrang.

Voorrang sv-kandidaten
Voor deze woningen hebben stadsvernieuwingskandidaten die in dezelfde gemeente wonen of in de betreffende gemeente een urgentie hebben gekregen voorrang.


Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.