Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Accepteren of weigeren


Er zijn twee manieren waarop u kunt aangeven of u een woning accepteert of weigert.

Om aan te geven of u een woning accepteert of weigert, klikt u op de link in de e-mail waarmee u uw uitnodiging heeft ontvangen. U kunt ook inloggen, de woning opzoeken bij Mijn reacties en daar uw keuze doorgeven.

Lukt het niet om de reactie via internet door te geven, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de corporatie die de woning aanbiedt. Zij kunnen dan alsnog uw keuze vastleggen.

Als u direct na bezichtiging aangeeft dat u de woning niet wilt huren, heeft dit geen gevolgen voor uw inschrijving of uw kansen op een andere woning, op voorwaarde dat u geen urgentie heeft.

Heeft u wél een urgentie en wilt u een woning weigeren? Neem dan contact op met de toekenner van uw urgentie voor meer informatie. Een weigering kan gevolgen hebben voor uw urgentie. 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.