Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Begrippen


 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
A
Accepteren

Nadat u een woning heeft bezichtigd moet u op tijd aangeven of u de woning wel of niet wilt huren.

D
Digitale woning

Een digitale woning is een woning die via e-mail wordt aangeboden. 

H
Huurtoeslag

Huurtoeslag is een financiële bijdrage van de overheid voor huurders die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen. Huurtoeslag wordt toegekend door de Belastingdienst.

Huisvestingsvergunning

Een huisvestingsvergunning is een verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden om uw nieuwe woning te betrekken.

I
Inschrijfduur

Inschrijfduur is de periode vanaf uw inschrijving als woningzoekende tot nu. U bouwt inschrijfduur op als u als hoofdinschrijver bij WoningNet staat ingeschreven.

Inkomensverklaring

In een inkomensverklaring (oude term: IB60-verklaring) staat hoeveel u heeft verdiend in een bepaald jaar. U kunt deze verklaring aanvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 - 0543.
Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen heeft u een inkomensverklaring of aanslag inkomstenbelasting nodig uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, van het jaar daarvoor. Dit geldt voor u, uw eventuele mede-inschrijver en meeverhuizende volwassenen (niet uw kinderen). Zorg daarom dat u op tijd beschikt over de juiste papieren. Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging.

S
Selectie

Selectie is het sorteren van de reacties op een woning. Het computersysteem van WoningNet bepaalt de volgorde van woningzoekenden die hebben gereageerd op basis van hun wachttijd of urgentie.

Stadsregio Amsterdam

De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten in de omgeving van Amsterdam. Deze gemeenten werken onder meer op het gebied van woonruimteverdeling samen. Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Volendam, Waterland, Wormerland, Zaanstad. In de gemeente Oostzaan en de woonplaats Volendam worden woningen buiten WoningNet om aangeboden.

W
Wachttijd

De wachttijd is de periode dat u ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam. Wanneer:

 • voor u de Overgangsregeling vervallen woonduur geldt, dan is uw vervallen woonduur omgezet in inschrijfduur. Uw wachttijd wordt dan bepaald door de ingangsdatum van uw huidige huur- of koopcontract;
 • voor u de Overgangsregeling onzelfstandige eenheden geldt, dan is de vervallen woonduur omgezet in inschrijfduur. Uw wachttijd bij het reageren op woningen in Amsterdam en Diemen wordt dan bepaald door de ingangsdatum van uw huidige huurcontract;
 • u voor de regeling Tijdelijk behoud woonduur of Tijdelijk behoud inschrijfduur staat ingeschreven, dan bepaalt deze regeling uw wachttijd. De regeling Tijdelijk behoud woonduur vervalt in de loop van oktober 2019.

De volgorde van de reacties van woningzoekenden op woningadvertenties is gebaseerd op wachttijd en/of toegekende voorrang (soms zijn er aanvullende voorwaarden, zoals leeftijd).

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.