Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Opnieuw inschrijven


Na het accepteren van een sociale huurwoning en het ondertekenen van het huurcontract vervalt uw inschrijving bij WoningNet. Om in de toekomst weer in aanmerking te komen voor een andere sociale huurwoning moet u weer beginnen met wachttijd opbouwen. 

De corporaties in de Stadsregio Amsterdam bieden u bij woningacceptatie in de periode 2017-2019 gratis een nieuwe inschrijving aan. Deze wordt vanaf 1 januari 2017 automatisch voor u aangemaakt op het moment dat u het huurcontract hebt getekend en u als woningzoekende wordt uitgeschreven. Als u de inschrijving wilt behouden moet u wel verlengingskosten betalen. U ontvangt hiervoor ongeveer één jaar na de inschrijfdatum automatisch een betaalverzoek per e-mail. Dit aanbod geldt in principe tot en met 2019, tenzij (externe) factoren de corporaties ertoe dwingen hier eerder mee te stoppen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een door de overheid opgelegde (extra) heffing of belasting. In dat geval behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor om al voor 2020 te stoppen met de gratis inschrijvingen.

Wanneer u uw nieuwe woning heeft geaccepteerd met een tweede inschrijving met een urgentie of indicatie, krijgt u geen gratis nieuwe inschrijving. Wij gaan er dan vanuit dat u nog een geldige inschrijving heeft.

Inschrijving mede-inschrijver
Is er sprake van een mede-inschrijver en waren de gegevens van de mede-inschrijver nodig om de woning te kunnen huren? Dan vervalt ook de eventuele eigen inschrijving van de mede-inschrijver en ontvangt ook deze gratis een nieuwe inschrijving.

Woonmatch Waterland
Als u een woning accepteert via Woonmatch Waterland en u heeft ook een inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam, dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven bij WoningNet. Wel passen wij uw inschrijfdatum aan naar de ingangsdatum van uw huurovereenkomst van de nieuwe woning.


Veelgestelde vragen

Ik heb een woning geaccepteerd, wat nu?

Als u een woning heeft geaccepteerd en u als eerste voor de woning in aanmerking komt, zal de woningcorporatie u uitnodigen om uw gegevens te laten controleren.

Als u een woning heeft geaccepteerd en u komt (nog) niet als eerst voor de woning in aanmerking, dan moet u wachten. Eerst zullen de woningzoekenden met een betere positie worden uitgenodigd om gegevens te laten controleren en eventueel het huurcontract te tekenen. Alleen als deze woningzoekenden de woning niet gaan huren, komt u als eerste voor de woning in aanmerking.

Als u uw gegevens laat controleren en deze zijn in orde, biedt de corporatie u een huurcontract aan. De woningcorporatie zal voor u een huisvestingsvergunning bij uw gemeente aanvragen als dit van toepassing is.

Wanneer tijdens de controle van uw gegevens blijkt dat u uw papieren heeft aangepast of vervalst, dan is dit fraude. U geeft dan bewust verkeerde informatie om voor de woning in aanmerking te komen.  In dat geval gaat de woningaanbieding niet door en vervallen ook uw eventuele andere aanbiedingen. Bovendien kunt u dan een jaar lang niet reageren op woningen via WoningNet.

Als u verhuist moet u zich op uw nieuwe adres inschrijven bij de basisregistratie personen (BRP) van uw gemeente. 

Uw inschrijving bij WoningNet wordt door de woningcorporatie uitgeschreven als u de woning definitief gaat huren. De corporaties in de Stadsregio Amsterdam bieden u bij woningacceptatie in de periode 2017-2019 gratis een nieuwe inschrijving aan. Deze wordt vanaf 1 januari 2017 automatisch voor u aangemaakt op het moment dat u het huurcontract hebt getekend en u als woningzoekende wordt uitgeschreven. Als u de inschrijving wilt behouden moet u wel verlengingskosten betalen. U ontvangt hiervoor ongeveer één jaar na de inschrijfdatum automatisch een betaalverzoek per e-mail. Dit aanbod geldt in principe tot en met 2019, tenzij (externe) factoren de corporaties ertoe dwingen hier eerder mee te stoppen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een door de overheid opgelegde (extra) heffing of belasting. In dat geval behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor om al voor 2020 te stoppen met gratis inschrijvingen.

Wanneer u uw nieuwe woning heeft geaccepteerd met een tweede inschrijving met een urgentie of indicatie, krijgt u geen gratis nieuwe inschrijving. Wij gaan er dan vanuit dat u nog een geldige inschrijving heeft.

Als u een woning accepteert via Woonmatch Waterland en u heeft ook een inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam, dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven bij WoningNet. Wel passen wij uw inschrijfdatum aan naar de ingangsdatum van uw huurovereenkomst van de nieuwe woning.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.