Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe word ik uitgenodigd voor een bezichtiging?

De meeste woningen worden digitaal, dat wil zeggen per e-mail aangeboden. Als een woning niet digitaal wordt aangeboden dan staat dit in de advertentie vermeld en krijgt u een eventuele aanbieding per post. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een nieuwbouwproject.

In een eerste aanbieding wordt u uitgenodigd om de woning te bezichtigen. U krijgt, behalve het adres van de woning, ook de bezichtigingdatum en –tijd door. Verder wordt u geïnformeerd over de datum en tijd waarvoor u moet aangeven of u de woning wel of niet accepteert.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer mag ik een woning bezichtigen?

Na de selectie van de kandidaten bepaalt de corporatie een bezichtigingsdatum. Vervolgens worden er kandidaten uitgenodigd. Per woning kunnen dit meerdere kandidaten tegelijk zijn, bijvoorbeeld vijf, tien of vijftien.

Het is niet mogelijk om een woningbezichtiging te verplaatsen. Als u zelf niet op het tijdstip kunt komen, mag u wel iemand namens u sturen. Let op: het is dan niet mogelijk om de woning later alsnog zelf te bezichtigen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik heb een woning geaccepteerd en wil nu alsnog weigeren. Kan dit?

Na acceptatie van de woning kunt u alsnog de woning weigeren. Als u dit na controle en het goedkeuren van uw gegevens doet, kan de corporatie u € 75 in rekening brengen.

Zolang deze kosten niet zijn voldaan, wordt uw inschrijving geblokkeerd. U kunt dan niet reageren of een aanbieding ontvangen voor een andere woning.
In uitzonderlijke situaties kan de woningcorporatie, als deze door uw weigering huurinkomsten mist, deze kosten bij u in rekening brengen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welke gegevens worden getoetst voordat een woning wordt toegewezen?

Voordat een woning definitief wordt toegewezen, controleert de corporatie in ieder geval de volgende zaken:

  • Betaling inschrijf- en of verlengingskosten; 
  • Inkomensgegevens*
  • Persoonlijke gegevens van uzelf en uw eventuele mede-inschrijver(s) en/of kinderen. Deze vult u zelf in op de Verklaring kandidaat; 
  • Verhuurdersverklaring (indien van toepassing); 
  • Aantal personen, samenstelling huishouden;
  • Inschrijfduur; op basis van inschrijfdatum of op basis van de Overgangsregeling vervallen woonduur.
  • Eventuele urgentie/indicatie; 
  • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsstatus; 
  • Lokale binding (indien van toepassing).
Bij woningen met voorrang voor ingezetenen van een gemeente en bij woningen waarvoor binding met een gemeente is vereist wordt gecontroleerd of u hier aan voldoet.

Huurt u al een corporatiewoning op het moment dat u een andere huurwoning accepteert? Dan stuurt uw nieuwe verhuurder na controle van uw gegevens een melding verhuizing naar uw huidige verhuurder.

* Uw inkomen wordt getoetst aan de hand van uw meest recente inkomensverklaring (oude term: IB60-verklaring) of een definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Een inkomensverklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst, via telefoonnummer 0800 - 0543. U ontvangt de verklaring binnen circa vijf werkdagen.

Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in en voeg uw drie laatste salaris- of uitkeringsspecificaties of een recente door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening toe (als u zelfstandig ondernemer bent).

Als u de vereiste inkomensgegevens niet binnen de door de corporatie gestelde termijn kunt aanleveren, dan vervalt de woningaanbieding.

Ook het inkomen van uw eventuele mede-inschrijver en meeverhuizende personen (niet uw kinderen) moet worden aangetoond met een inkomensverklaring of een aanslag inkomstenbelasting.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat is een melding verhuizing?

De melding verhuizing is een bericht van uw nieuwe verhuurder naar uw huidige verhuurder. Hierin staat dat u een andere woning heeft geaccepteerd en de huur binnenkort zal opzeggen.

De melding verhuizing wordt automatisch verstuurd naar uw huidige woningcorporatie, nadat u het huurcontract van uw nieuwe woning heeft getekend. Als u een mede-inschrijver heeft die een eigen zelfstandige woning huurt, wordt er ook een melding verhuizing gestuurd naar de woningcorporatie van uw mede-inschrijver.

Let op! U moet zelf uw huidige huurcontract opzeggen bij uw woningcorporatie. Een voorwaarde voor het huren van de aangeboden woning is dat u uw huidige woning leeg achterlaat. U bent dus verplicht om de huur op te zeggen. Een meeverhuizend persoon die een eigen zelfstandige woning huurt, moet ook de huur opzeggen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat is een verhuurdersverklaring?

Een verhuurdersverklaring is een verklaring van uw huidige verhuurder en uzelf voor de nieuwe verhuurder.

In een verhuurdersverklaring schrijft uw huidige verhuurder onder meer of er een betalingsachterstand is en of er bijvoorbeeld sprake is geweest van overlast. Een meeverhuizend persoon die een eigen zelfstandige woning huurt, moet ook een verhuurdersverklaring invullen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat moet ik doen als ik de documenten voor de acceptatie van een woning niet op tijd kan inleveren?

Neem in deze situatie zo spoedig mogelijk contact op met de corporatie die de woning verhuurt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik heb een woning geaccepteerd, wat nu?

Als u een woning heeft geaccepteerd en u als eerste voor de woning in aanmerking komt, zal de woningcorporatie u uitnodigen om uw gegevens te laten controleren.

Als u een woning heeft geaccepteerd en u komt (nog) niet als eerst voor de woning in aanmerking, dan moet u wachten. Eerst zullen de woningzoekenden met een betere positie worden uitgenodigd om gegevens te laten controleren en eventueel het huurcontract te tekenen. Alleen als deze woningzoekenden de woning niet gaan huren, komt u als eerste voor de woning in aanmerking.

Als u uw gegevens laat controleren en deze zijn in orde, biedt de corporatie u een huurcontract aan. De woningcorporatie zal voor u een huisvestingsvergunning bij uw gemeente aanvragen als dit van toepassing is.

Wanneer tijdens de controle van uw gegevens blijkt dat u uw papieren heeft aangepast of vervalst, dan is dit fraude. U geeft dan bewust verkeerde informatie om voor de woning in aanmerking te komen.  In dat geval gaat de woningaanbieding niet door en vervallen ook uw eventuele andere aanbiedingen. Bovendien kunt u dan een jaar lang niet reageren op woningen via WoningNet.

Als u verhuist moet u zich op uw nieuwe adres inschrijven bij de basisregistratie personen (BRP) van uw gemeente. 

Uw inschrijving bij WoningNet wordt door de woningcorporatie uitgeschreven als u de woning definitief gaat huren. De corporaties in de Stadsregio Amsterdam bieden u bij woningacceptatie in de periode 2017-2019 gratis een nieuwe inschrijving aan. Deze wordt vanaf 1 januari 2017 automatisch voor u aangemaakt op het moment dat u het huurcontract hebt getekend en u als woningzoekende wordt uitgeschreven. Als u de inschrijving wilt behouden moet u wel verlengingskosten betalen. U ontvangt hiervoor ongeveer één jaar na de inschrijfdatum automatisch een betaalverzoek per e-mail. Dit aanbod geldt in principe tot en met 2019, tenzij (externe) factoren de corporaties ertoe dwingen hier eerder mee te stoppen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een door de overheid opgelegde (extra) heffing of belasting. In dat geval behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor om al voor 2020 te stoppen met gratis inschrijvingen.

Wanneer u uw nieuwe woning heeft geaccepteerd met een tweede inschrijving met een urgentie of indicatie, krijgt u geen gratis nieuwe inschrijving. Wij gaan er dan vanuit dat u nog een geldige inschrijving heeft.

Als u een woning accepteert via Woonmatch Waterland en u heeft ook een inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam, dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven bij WoningNet. Wel passen wij uw inschrijfdatum aan naar de ingangsdatum van uw huurovereenkomst van de nieuwe woning.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.