Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Voorlopige woningaanbieding


Bent u de eerste kandidaat en heeft u de woning na bezichtiging geaccepteerd? Dan krijgt u een voorlopige aanbieding. De corporatie nodigt u uit om uw gegevens te laten controleren. Als deze akkoord zijn kunt u vervolgens een huurcontract tekenen.

Bij een voorlopige aanbieding ontvangt u van de woningcorporatie een overzicht van gegevens die u moet laten controleren. Deze gegevens kunt u vervolgens naar de corporatie opsturen of persoonlijk aan de balie van de corporatie afgeven.

De corporatie controleert alle gegevens en bekijkt of deze met de voorwaarden voor de woning overeenkomen. Is alles in orde, dan worden alle voorwaarden met u doorgenomen en mag u het contract komen tekenen. Als u na een positieve controle alsnog afziet van de woning, dan brengt de corporatie administratiekosten in rekening. Totdat u deze heeft betaald, wordt uw inschrijving geblokkeerd en kunt u geen nieuwe reacties plaatsen of woningaanbiedingen ontvangen.

Wanneer tijdens de controle van uw gegevens blijkt dat u uw papieren heeft aangepast of vervalst, dan is dit fraude. U geeft dan bewust verkeerde informatie om voor de woning in aanmerking te komen.  In dat geval gaat de woningaanbieding niet door en vervallen ook uw eventuele andere aanbiedingen. Bovendien kunt u dan een jaar lang niet reageren op woningen via WoningNet.

U heeft in ieder geval een recente inkomensverklaring (oude term: IB60-verklaring) of een recente aanslag inkomstenbelasting voor u en uw eventuele partner en meeverhuizende personen (niet uw kinderen) nodig. Zonder één van deze documenten kan de corporatie uw inkomen niet controleren en komt u dus niet in aanmerking voor een woning. Zorg daarom dat u op tijd beschikt over de juiste papieren. Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, via telefoonnummer 0800 - 0543. U ontvangt de verklaring binnen circa vijf werkdagen.

Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in en voeg uw drie laatste salaris- of uitkeringsspecificaties toe. Als u zelfstandige bent, levert u een door een onafhankelijk boekhouder opgestelde winst-en-verliesrekening over het voorgaande jaar of een prognose van het lopende jaar in. Deze moet de netto winst en de fiscale aftrekposten bevatten, waaruit uw belastbare inkomen volgt.

Is uw inkomen dit kalenderjaar wezenlijk gedaald of gestegen? Lever dan naast de Inkomensverklaring of de aanslag inkomstenbelasting uw laatste drie salaris- of uitkeringsspecificaties in. Als u zelfstandige bent, levert u een door een onafhankelijk boekhouder opgestelde winst-en-verliesrekening over het voorgaande jaar of een prognose van het lopende jaar in. Deze moet de netto winst en de fiscale aftrekposten bevatten, waaruit uw belastbare inkomen volgt.

Wanneer u en/of uw partner student is, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. Wanneer er daarnaast sprake is van andere inkomsten, dan moeten ook die worden opgegeven.

Voor meer informatie over het op te geven inkomen, lees de folder Inkomensberekening.

Als u vragen heeft over de gegevens die u moet laten controleren, neem dan contact op met de corporatie.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.