Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Eigen Haard


Eigen Haard is gewoon goed in wonen. We zorgen voor betaalbare en kwalitatief goede woningen voor inwoners van de regio Amsterdam. We zijn een gezonde onderneming, sinds 1909 verankerd in de samenleving, gewaardeerd door onze huurders en partners.

Onze missie
Eigen Haard werkt als maatschappelijk ondernemer aan vitale wijken, waar het prettig wonen, werken en leven is in woningen van goede kwaliteit. We hebben oor voor onze klanten en oog voor de continuïteit van ons bedrijf. We bieden een inspirerende werkomgeving voor onze medewerkers waar onderne¬mend handelen en professionele ontwikkeling voorop staan.

Eigen Haard is een maatschappelijk ondernemer
Wij zijn actief op de markt van wonen en vastgoed met hart voor bewoner, woning, wijk en samenleving. Eigen Haard is een betrouwbare en duurzame partner van bewoners en andere partijen die medeverantwoordelijkheid willen nemen. In het proces om tot vitale wijken te komen vervult Eigen Haard een leidende rol als initiator, regisseur, innovator en investeerder. Om ook in de toekomst haar ambities te kunnen waarmaken, blijft Eigen Haard één van de grootste woningcorporaties in de regio Amsterdam en in Nederland.

Werken aan Vitale Wijken
Onze primaire taak is te zorgen voor een kwalitatief goed en divers woningaanbod in wijken met zowel een stedelijk en suburbaan als een dorps karakter, voor verschillende klantgroepen en in verschillende marktsegmenten van huur en koop. We investeren in combinaties van wonen en zorg. In woonwijken richten we ons behalve op woningen ook op de woonomgeving, maatschappelijke voorzieningen en bedrijfsruimten.

Luisteren naar onze klanten
De behoeften van klanten zijn leidend in het vervullen van onze maatschappelijke taak. We zorgen voor betaalbare en kwalitatief goede woningen voor al onze klanten, met speciale aandacht voor mensen met lage inkomens. We behartigen collectieve belangen van bewoners en we spreken instellingen en overheden aan op hun bijdrage aan de leefomgeving en bewonersbelangen. We zorgen zelf voor goede bewonersparticipatie en klantcontacten.

Contactgegevens:
Postadres Eigen Haard 
Postbus 67065 
1060 JB Amsterdam 

Overige contactgegevens: 
Kantoor Amsterdam 
Arlandaweg 88 
1043 EX Amsterdam
T 020 680 18 01 
F 020 680 10 92 
E info@eigenhaard.nl 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

I www.eigenhaard.nl

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.