Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Rochdale


Rochdale geeft thuis 

Wij zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen wonen in Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer. Met betaalbare woningen van goede kwaliteit bieden wij ruim 80.000 bewoners een thuis.

Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld voor gezinnen, ouderen, jongeren en kwetsbare groepen.

Zorgen voor voldoende woningen is onze belangrijkste opgave voor de komende jaren. En wij vinden dat gemengde wijken – wijken waar rijk en arm naast elkaar wonen – bijdragen aan de woonkwaliteit in stad en regio. Daar gaan we voor. Dat doen we door:

•de sociale woningvoorraad in stand te houden door minder te verkopen en liberaliseren in wijken met een klein aandeel sociale huurwoningen;

•wijken waar dat aandeel juist hoog is, ook aantrekkelijk te maken voor mensen met een hoger inkomen;

•actiever te werken aan doorstroming onder andere door te werken met flexibele contracten voor spoedzoekers;

•ruimte te geven aan initiatieven van bewoners om mensen in de wijk met elkaar te verbinden.

Om dit waar te maken werken we aan een wendbare organisatie, met medewerkers die meer verantwoordelijkheid en regelruimte krijgen om zaken meteen en goed op te lossen. Daarbij zijn de waarden van onze oprichters onze drijfveer: we zijn aanspreekbaar, doen ons werk met aandacht en nemen daarvoor onze verantwoordelijkheid.

Rochdale verhuurt 40.000 woningen in Amsterdam en omgeving.

Duurzaam wonen

De komende jaren werken wij aan de verbetering van de energielabels van onze woningen. Het comfort van wonen moet omhoog en het verbruik omlaag. Dit is het grootste duurzaamheidsproject van Rochdale tot nu toe. Ongeveer 5.500 woningen die nu nog een slecht energielabel verbeteren we komende jaren: energiebesparing en duurzaamheid staan hoog op de agenda van Rochdale.

Een groot aantal van onze woningen heeft nu nog een matig, tot slecht energielabel (F- en G-label). Ons doel is om voor 2020 alle woningen met deze slechte labels aan te pakken en weg te werken.

Bos en Lommerplein 303
1055 RW Amsterdam
T 020 - 215 00 00

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Postadres 
Postbus 56659 
1040 AR Amsterdam
I www.rochdale.nl

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.