Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Rochdale


Woningstichting Rochdale is een maatschappelijke onderneming die zich inzet voor goed en betaalbaar wonen, in leefbare wijken met kansen voor iedereen.

Naast deze missie hebben we vijf kernwaarden benoemd, die richtinggevend zijn voor het handelen van onze medewerkers: Professioneel, Resultaat- en klantgericht, Integer, Maatschappelijk betrokken en Aanspreekbaar = PRIMA.

Rochdale investeert de komende jaren in maatschappelijk vastgoed om samen met gemeenten, bewoners en andere partners de leefbaarheid van de wijk te verhogen. Het vastgoed biedt ruimte aan sociaal-maatschappelijke activiteiten, maar kan ook rechtstreeks fysiek een gunstig effect hebben op de uitstraling van de wijk.

Rochdale verhuurt 40.000 woningen in Amsterdam en omgeving.

De organisatie
Bij Rochdale werken ca. 570 medewerkers in het Bruggebouw.

Onze doelstellingen
Rochdale houdt zich bezig met de verhuur, het beheer en het onderhoud van woningen. In eerste instantie doen wij dat voor onze primaire doelgroep: huishoudens die vanwege hun inkomen ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaalbare en kwalitatief goede woonruimte. Daarnaast zet Rochdale zich in het bijzonder in voor huisvesting voor senioren, minder validen, grote gezinnen en studenten. Ook is Rochdale actief op het gebied van nieuwbouw en renovatie en voeren wij projecten uit op het gebied van stedelijke vernieuwing.

Bezoekadres
WoonServicePunt
Bos en Lommerplein 303
1055 RW Amsterdam
T 020 - 215 00 00

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Postadres
Postbus 56659
1040 AR Amsterdam

I www.rochdale.nl

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.