Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Woonzorg Nederland


Woonzorg Nederland is een woningbouwcorporatie gespecialiseerd in woningen voor 55+ers en mensen met een beperking. Met bijna 27.000 huurwoningen en bijna 17.000 verzorgings- en verpleeghuisplaatsen in 174 gemeenten zijn wij de grootste, landelijke organisatie voor seniorenhuisvesting.

Wij willen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat zij niet alleen een comfortabele woning hebben, maar ook kunnen beschikken over een goed georganiseerd pakket van zorg en diensten. Hiertoe werken wij samen met lokale zorgaanbieders en dienstverlenende organisaties.

De wensen en behoeften van huurders staan meer en meer centraal. Dat komt tot uitdrukking in onze diensten, service en bejegening. Om de veiligheid en leefbaarheid van onze huurders te vergroten, werken in veel van onze complexen beheerders, die het sociale en technische aanspreekpunt zijn.

Daarnaast heeft Woonzorg Nederland een maatschappelijke rol. We investeren in leefbaarheid van wijken, bijvoorbeeld in de vorm van wijksteunpunten en ontmoetingsruimten. In onze wooncomplexen vindt u meer en meer eerstelijns gezondheidsvoorzieningen en wijksteunpunten en vaak andere voorzieningen, zoals winkels.

Bezoekadres
Professor E.M. Meijerslaan 3
1183 AV Amstelveen

Postadres
Postbus 339
1180 AH Amstelveen

Contact
T Vul op deze webpagina de plaatsnaam in waar u woonruimte zoekt en de complexen plus telefoonnummers worden zichtbaar.
F 020 666 29 99
E klant@woonzorg.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

I www.woonzorg.nl

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.