Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

ZVH


We hebben oog voor mensen, sturen op geld en nemen onze verantwoordelijkheid.

Woningcorporatie ZVH biedt kwaliteitshuisvesting aan mensen met een laag inkomen; dat is onze missie die we eind 2008 hebben geformuleerd. Na bijna 100 jaar zijn we daarmee nog steeds actief voor de mensen die de corporatie écht nodig hebben. We zetten ons in voor ongeveer 15.000 mensen in ruim 6.000 woningen in Zaandam en omgeving. Gezinnen, alleenstaanden, jongeren, mensen met een beperking en veel ouderen. Alle bewoners mogen van ons verwachten dat we woningen van goede kwaliteit bieden tegen een passende prijs.

Kwaliteit betekent in onze ogen ook energiezuinig zijn, wonen in een schone en prettige omgeving, die waar nodig aangepast wordt zodat ouderen er lang in kunnen wonen. Van onze bewoners verwachten wij ook het een en ander. De verantwoordelijkheid nemen voor de woning en de buurt, zuinig zijn op het materiaal, en een bijdrage leveren naar draagkracht.

ZVH is zuinig op het maatschappelijk kapitaal. We kijken goed naar kosten en baten en we maken zichtbaar wat we doen. Bij nieuwe ontwikkelingen sturen we op rendement. We werken veel en graag samen met andere partijen in de stad. Dan kijken we goed naar wat onze verantwoordelijkheid is en die van anderen.

Flinke impuls aan woningbouw en –onderhoud
ZVH heeft de woningbouw in Zaanstad een flinke impuls gegeven door bijvoorbeeld te bouwen aan projecten Kroonenburg, Aurum, Schepenhof en de Conrad. Ook zetten we ons in voor verbetering van ons bestaande woningbezit, via regulier onderhoud, flinke renovaties of herstructurering (sloop en nieuwbouw). Steeds betrekken we onze huurders en andere belanghebbenden daarbij. Het uitgebreide netwerk dat we hebben, bijvoorbeeld via bewonerscommissies en bewonersraad, is ons daarbij behulpzaam.

Bezoekadres
Peperstraat 86
1502 AK Zaandam

Postadres
Postbus 1077
1500 AB Zaandam

Contact
T 075 681 17 11
F 075 681 17 10
E info@zvh.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

I www.zvh.nl

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.