Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

de Alliantie


De Alliantie is een woningcorporatie met ruim 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier werkmaatschappijen zorgen voor betaalbare en goede woonruimte in vitale wijken. De Alliantie is lokaal verankerd, dat wil zeggen dat de werkmaatschappij het aanspreekpunt is voor alle plaatselijke partijen. De zeggenschap ligt laag in de organisatie. Daardoor is de Alliantie, ondanks haar omvang, flexibel en slagvaardig.

Agendastellend
Als een van de grootste corporaties neemt de Alliantie het voortouw. We maken ons hard voor de vitale wijk en initiëren samenwerking. Als bestaande regels ons belemmeren om ons werk goed te doen, stellen wij ze ter discussie. Het liefst mét medestanders. Maar desnoods roeien we tegen de stroom in.

Ondernemend
De Alliantie neemt verantwoorde risico's. Niet te grote risico's, want de uitvoering van de maatschappelijke taak mag niet in gevaar komen. Maar ook niet te kleine. Want voor het vitaliseren van wijken en de grote vraag naar meer en betere woningen is veel geld nodig.

Solidair
Wij zijn betrokken bij kwetsbare groepen. Mensen die om sociale, psychische of fysieke redenen niet zelfstandig kunnen wonen, maar daar tijdelijk of permanent hulp bij krijgen vanuit een instelling. Voor hen spant de Alliantie zich extra in, samen met zorgaanbieders en andere organisaties. Ook wil de Alliantie klanten met een smalle beurs graag goed en betaalbaar laten wonen. 

Contactgegevens:

Bezoekadres
Helmholtzstraat 61a, Gebouw Huygens Dok
1098 LE Amsterdam

Postadres
Postbus 105 
1200 AC Hilversum

Contact
T 088 00 232 00

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

I www.de-alliantie.nl

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.