Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Begrippen


 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
B
Behouden woonduur

Behouden woonduur is de optelsom van de (vervallen) woonduur in uw huidige woning en de woonduur die u in uw vorige woning had opgebouwd. U heeft behouden woonduur als u gebruik maakt van de regeling Tijdelijk behoud woonduur. De regeling tijdelijk behoud woonduur vervalt in oktober 2019 definitief. In elk geval tot en met de selectie van 7 oktober 2019 kunt u gebruik maken van de regeling als u aan de voorwaarden voldoet. 

Bewijs van inschrijving

Na inschrijving bij WoningNet ontvangt u een bewijs van inschrijving. Hierop staan uw registratienummer en inschrijfgegevens vermeld.

I
IBAN

Alle Nederlandse rekeningnummers bestaan tegenwoordig uit 18 cijfers en letters. Dit langere rekeningnummer heet IBAN, de afkorting van International Bank Account Number.

Inschrijfdatum

Dit is de datum waarop uw inschrijving als woningzoekende is geregistreerd.

Inschrijfduur

De periode die u ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam. Als u gebruik maakt van de Overgangsregeling vervallen woonduur is uw woonduur omgezet in inschrijfduur. Meer informatie

Inschrijver

U bent inschrijver als u bij WoningNet staat ingeschreven en de registratie op uw naam staat. Alleen een inschrijver bouwt inschrijfduur op, een eventuele mede-inschrijver niet. De inschrijving is niet overdraagbaar op een ander persoon.

M
Mede-inschrijver

U bent mede-inschrijver als u als partner bij een inschrijving staat opgegeven. U bouwt als mede-inschrijver geen inschrijfduur op. Wel kan de mede-inschrijver zich ook zelf inschrijven en inschrijfduur opbouwen. De eigen inschrijving van de mede-inschrijver vervalt wanneer de mede-inschrijver nodig is om aan de toewijzingsvoorwaarden (aantal personen, leeftijd, inkomen) te voldoen.

O
Overgangsregeling

Om te voorkomen dat woningzoekenden door een wijziging in regelgeving benadeeld worden kan er in bepaalde gevallen een overgangsregeling afgesproken worden. Hierdoor kunnen zij gedurende een bepaalde periode gebruik maken van hun oude inschrijfduur of woonduur.

Overgangsregeling onzelfstandige eenheden

Via de Overgangsregeling onzelfstandige eenheden is de per 1 mei 2001 vervallen woonduur van huurders van onzelfstandige eenheden in Amsterdam, Diemen en Amstelveen omgezet in inschrijfduur. Er is geen einddatum voor deze overgangsregeling.

Overgangsregeling vervallen woonduur

Via de Overgangsregeling vervallen woonduur is de per 1 juli 2015 vervallen woonduur omgezet in inschrijfduur. Deze overgangsregeling is geldig tot 1 juli 2030.

R
Registratienummer

Een registratienummer is het nummer van uw inschrijving bij WoningNet. U heeft dit nummer en uw wachtwoord nodig om uw inschrijfgegevens te wijzigen of te reageren.

S
Stadsregio Amsterdam

De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten in de omgeving van Amsterdam. Deze gemeenten werken onder meer op het gebied van woonruimteverdeling samen. Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Volendam, Waterland, Wormerland en Zaanstad. In de gemeente Oostzaan en de woonplaats Volendam worden woningen buiten WoningNet om aangeboden.

W
Wachttijd

De wachttijd is de periode dat u ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam. Wanneer:

 • voor u de Overgangsregeling vervallen woonduur geldt, dan is uw vervallen woonduur omgezet in inschrijfduur. Uw wachttijd wordt dan bepaald door de ingangsdatum van uw huidige huur- of koopcontract;
 • voor u de Overgangsregeling onzelfstandige eenheden geldt, dan is de vervallen woonduur omgezet in inschrijfduur. Uw wachttijd bij het reageren op woningen in Amsterdam en Diemen wordt dan bepaald door de ingangsdatum van uw huidige huurcontract;
 • u voor de regeling Tijdelijk behoud woonduur staat ingeschreven, dan bepaalt deze regeling uw wachttijd. Deze regeling vervalt in de loop van oktober 2019.

De volgorde van de reacties van woningzoekenden op woningadvertenties is gebaseerd op wachttijd en/of toegekende voorrang (soms zijn er aanvullende voorwaarden, zoals leeftijd).

Wachtwoord

Schrijft u zich in via de website van WoningNet dan kunt u zelf een wachtwoord aanmaken. Als u zich via een formulier inschrijft ontvangt u geen wachtwoord. Via de link Wachtwoord vergeten? (op de pagina Inloggen) kunt u een (nieuw) wachtwoord opgeven. Hiervoor moet uw e-mailadres bij ons bekend zijn.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.