Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inschrijven als woningzoekende


U heeft een inschrijving bij WoningNet nodig als u wilt reageren op sociale huurwoningen. Inschrijven kan via de website, of met een inschrijfformulier.

Als u zich inschrijft via internet, krijgt u direct een inschrijfnummer waarmee u kunt reageren op een woning. Het registratienummer maakt WoningNet voor u aan, het wachtwoord mag u zelf bedenken. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail van WoningNet met uw registratienummer. 

Schrijft u zich in met een inschrijfformulier, dan stuurt WoningNet u binnen drie weken een bewijs van uw inschrijving met daarop uw inschrijfnummer. Wanneer u via de website een woning wilt zoeken en dus voor het eerst een wachtwoord moet aanmaken, kunt u via de link Wachtwoord vergeten? (op de pagina Inloggen) een wachtwoord opgeven. Hiervoor is het nodig dat uw e-mailadres bij WoningNet bekend is. Op dit e-mailadres ontvangt u een e-mail waarmee u dit wachtwoord kunt aanmaken.
U kunt op elk gewenst moment uw wachtwoord wijzigen bij Mijn gegevens, als u bent ingelogd.

Een inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam kost eenmalig € 50 (prijspeil 2012). 

Staat u al ingeschreven bij Woonmatch Waterland?

Dan kunt u uw inschrijfduur meenemen naar uw inschrijving bij WoningNet. Lees hier meer.

Verlengingskosten
Als u ingeschreven wilt blijven staan, betaalt u jaarlijks verlengingskosten. Per 1 juli 2016 zijn deze verlengingskosten tijdelijk verlaagd van € 10 naar € 8. Deze verlaging geldt in principe voor de periode tot en met 2019, tenzij (externe) factoren een eerdere verhoging nodig maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een door de overheid opgelegde (extra) heffing of belasting. In dat geval behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor de verlengingskosten al voor 2020 te wijzigen. 

Daarnaast behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor de tarieven van de verlengingskosten per 2020 te herzien en aan te passen. WoningNet zal u van een wijziging tijdig op de hoogte stellen. Vanaf de datum van de tariefwijziging geldt het nieuwe tarief voor alle verlengingen.

U kunt uw inschrijfkosten betalen door bij uw inschrijving via iDEAL. 

Uw inschrijving vervalt:

 • zodra u een sociale huurwoning accepteert van één van de woningcorporaties of andere verhuurders via WoningNet Stadsregio Amsterdam;
 • als de inschrijf- of verlengingskosten niet zijn betaald.

Uw inschrijfdatum wijzigt als u een woning accepteert via Woonmatch Waterland.

Na acceptatie van een woning: gratis nieuwe inschrijving
Wanneer u in de periode 2017–2019 met uw bestaande inschrijving een woning accepteert, bieden de corporaties in de Stadsregio Amsterdam u gratis een nieuwe inschrijving aan. Deze wordt vanaf 1 januari 2017 automatisch voor u aangemaakt op het moment dat u het huurcontract hebt getekend en u als woningzoekende wordt uitgeschreven. Als u de inschrijving wilt behouden moet u wel verlengingskosten betalen. U ontvangt hiervoor ongeveer één jaar na de inschrijfdatum automatisch een betaalverzoek per e-mail. 
Dit aanbod geldt in principe tot en met 2019, tenzij (externe) factoren de corporaties ertoe dwingen hier eerder mee te stoppen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een door de overheid opgelegde (extra) heffing of belasting. In dat geval behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor om al voor 2020 te stoppen met de gratis inschrijvingen.
Wanneer u uw nieuwe woning heeft geaccepteerd met een tweede inschrijving met een urgentie of indicatie, krijgt u geen gratis nieuwe inschrijving. Wij gaan er dan vanuit dat u nog een geldige inschrijving heeft.

Voordat u zich inschrijft is het belangrijk dat u de inschrijfvoorwaarden leest.


Veelgestelde vragen

Wat zijn de voorwaarden voor een inschrijving bij WoningNet?

U kunt zich alleen bij WoningNet inschrijven als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder;
 • u beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus, of u bent EU-ingezetene;
 • de inschrijving is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen op iemand anders. Er is één uitzondering: als de inschrijver overlijdt kan de inschrijving op naam van de mede-inschrijver komen te staan. Dit kan alleen bij een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst. Bij een eventuele scheiding kan de mede-inschrijver geen aanspraak maken op de opgebouwde rechten van de inschrijving.

U mag twee keer ingeschreven staan bij WoningNet: één keer als inschrijver en één keer als mede-inschrijver (een mede-inschrijver bouwt geen inschrijfduur op).

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik heb nu een jaarinkomen hoger dan € 38.035, is inschrijving bij WoningNet zinvol?

De woningcorporaties verhuren de woningen aan mensen met een inkomen tot maximaal € 38.035 (verzamelinkomen van het huishouden, kinderen niet meegerekend). De wet biedt ruimte om een deel van de woningen ook open te stellen voor woningzoekenden met een jaarinkomen van maximaal € 42.436. In elke woningadvertentie kunt u zien wat het maximale inkomen is waarmee u op de woning kunt reageren. 

Corporaties moeten van de overheid hun woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de woningzoekende. Lees hierover meer.

Overweegt u zich bij WoningNet in te schrijven, dan is het belangrijk dat u zelf de afweging maakt of dit voor u zinvol is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u al ingeschreven staat bij WoningNet en dat uw inkomen te hoog is voor een sociale huurwoning. Misschien verwacht u dat uw inkomen gaat dalen en dat u over een tijdje wel in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. In de tussentijd bouwt u dan inschrijfduur op. Andersom kan het ook zo zijn dat u nu minder verdient, maar dat u de komende jaren meer gaat verdienen. Denk dus goed na voordat u zich in- of uitschrijft bij WoningNet.

Uitzonderingen maximale inkomensgrens € 38.035 /€ 42.436

Enkele groepen woningzoekenden kunnen ook met een hoger inkomen dan € 38.035/€ 42.436 reageren op sociale huurwoningen bij WoningNet:

 • Stadsvernieuwingsurgenten (voor (semi-) stadsvernieuwingsurgenten uit de gemeente Amsterdam geldt een maximale inkomensgrens van € 53.863, (prijspeil 1 januari 2019);
 • Woningzoekenden met een indicatie voor een rolstoelgeschikte woning van de Afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam;
 • Kandidaten met een GEB-indicatie of een indicatie voor een aanleunwoning in Zaanstad.

Net als voor andere woningzoekenden geldt ook voor hen dat woningzoekenden met een laag inkomen voorgaan bij de goedkopere woningen (nettohuur tot en met € 651,03).

Heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor minimaal 10 uur zorg per week? Ook dan kan voor u een uitzondering gelden. Neem in dat geval contact op met een van de corporaties voor een toelichting op het via WoningNet zoeken naar een woning.

Daarnaast wordt voor een paar andere groepen een uitzondering gemaakt, maar zij kunnen niet zelf zoeken via WoningNet. Als u denkt dat u een uitzonderingspositie heeft, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of met uw corporatie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat kost een inschrijving?

Een inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam kost eenmalig € 50 (prijspeil 2012). Maar wanneer u een woning accepteert in de periode 2017–2019 bieden de corporaties in de Stadsregio Amsterdam u gratis een nieuwe inschrijving aan. Als u de inschrijving wilt behouden moet u wel verlengingskosten betalen. U ontvangt hiervoor ongeveer één jaar na de inschrijfdatum automatisch een betaalverzoek per e-mail. 

U kunt betalen via iDEAL of u kunt uw inschrijfkosten betalen door bij uw inschrijving eenmalig een machtiging af te geven. WoningNet incasseert de inschrijfkosten ongeveer vijf werkdagen na de inschrijving.

Om na het eerste jaar ingeschreven te blijven staan, moet u jaarlijks verlengingskosten betalen. Lees hier meer over het betalen van uw verlenging.

Wanneer u uw nieuwe woning heeft geaccepteerd met een tweede inschrijving met een urgentie of indicatie, krijgt u geen gratis nieuwe inschrijving. Wij gaan er dan vanuit dat u nog een geldige inschrijving heeft.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom moet ik mij inschrijven?

Zoekt u een sociale huurwoning in de Stadsregio Amsterdam, dan heeft u een inschrijving bij WoningNet nodig. Met een inschrijving bij WoningNet kunt u woningen zoeken die passen bij uw woonwensen. Door te reageren geeft u vervolgens aan dat u interesse heeft in een woning. Zodra u zich heeft ingeschreven, bouwt u inschrijfduur op. Hoe meer inschrijfduur u heeft opgebouwd, hoe meer kans u heeft om een woning toegewezen te krijgen.

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de regio Waterland? Dan kunt u zich zowel bij WoningNet Stadsregio Amsterdam als bij Woonmatch 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mijn inschrijfduur van Woonmatch Waterland gebruiken op mijn WoningNet inschrijving?

Als de inschrijfduur op uw inschrijving bij Woonmatch Waterland gunstiger is dan de inschrijfduur bij WoningNet Stadsregio Amsterdam, dan mag u deze overzetten zodat uw wachttijd op beide inschrijvingen gelijk is. Hiervoor moet u het volgende doen:

 • U schrijft zich in bij WoningNet Stadsregio Amsterdam, tenzij u al een inschrijving heeft;
 • U gaat naar de website Woonmatch Waterland en logt in met uw inschrijfgegevens van Woonmatch Waterland;
 • U geeft aan dat u een Bewijs van inschrijving Woonmatch Waterland wilt versturen naar WoningNet. Deze wordt daarna automatisch verstuurd naar WoningNet.

Zodra wij uw inschrijfdatum voor WoningNet Stadsregio Amsterdam hebben aangepast, ontvangt u hiervan bericht en een nieuw Bewijs van Inschrijving. WoningNet neemt alleen de werkelijke inschrijfdatum over van Woonmatch Waterland. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom is mijn inschrijfdatum van WoningNet gewijzigd?

Als u een woning in de regio Waterland accepteert met een inschrijving van Woonmatch Waterland, dan heeft dit ook gevolgen voor uw inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam. Uw inschrijving bij WoningNet komt niet te vervallen, tenzij u daar zelf voor kiest. De inschrijfdatum bij WoningNet wordt gelijk gemaakt aan de ingangsdatum van uw huurcontract van de nieuwe woning. Nadat uw inschrijfdatum is aangepast, ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging en een nieuw bewijs van inschrijving.

Als u gebruik maakt van de Overgangsregeling Vervallen woonduur, dan vervalt deze altijd na het accepteren van een andere woning.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik sta al ingeschreven bij Woonmatch Waterland. Wat nu?

Via Woonmatch Waterland kunt u reageren op woningen van Intermaris en Wooncompagnie in de gemeenten Purmerend, Waterland, Edam-Volendam, Beemster, Zeevang en Oostzaan. 

Als u kans wilt maken op het aanbod in de regio Waterland van Woonzorg, Eigen Haard en Rochdale, dan is het belangrijk dat u zich ook inschrijft bij WoningNet Stadsregio Amsterdam. Uw opgebouwde inschrijfduur bij Woonmatch Waterland kunt u gebruiken op uw bestaande of op uw nieuwe inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam. 

Om uw inschrijfduur gelijk te maken kunt u het volgende doen:

 • U schrijft zich in bij WoningNet Stadsregio Amsterdam, tenzij  u al een inschrijving heeft;
 • U gaat naar de website Woonmatch Waterland en logt in met uw inschrijfgegevens van Woonmatch Waterland;
 • U geeft in uw gegevens bij Woonmatch Waterland, uw inschrijfnummer van WoningNet op; 
 • U geeft aan dat u een Bewijs van inschrijving Woonmatch Waterland wilt versturen naar WoningNet. Deze wordt daarna automatisch verstuurd naar WoningNet.


Zodra wij uw inschrijfdatum voor WoningNet Stadsregio Amsterdam hebben aangepast, ontvangt u hiervan bericht en een nieuw Bewijs van Inschrijving. WoningNet neemt alleen de werkelijke inschrijfdatum over van Woonmatch Waterland. Wanneer u gebruik kunt maken van de Overgangsregeling vervallen woonduur, dan voegt WoningNet deze tot 1 juli 2019 automatisch toe aan uw inschrijving. Vult u daarom altijd uw huidige woonsituatie in bij uw inschrijfgegevens.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.