Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Overgangsregeling vervallen woonduur


Door de invoering van de nieuwe Huisvestingswet is uw woonduur per 1 juli 2015 vervallen. Sociale huurwoningen worden alleen nog toegewezen op basis van uw inschrijfduur bij WoningNet.

Huurt u nu een zelfstandige woning of heeft u een koopwoning? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Overgangsregeling vervallen woonduur, waarmee uw woonduur wordt omgezet in inschrijfduur. De inschrijftermijn voor deze overgangsregeling verliep op 1 januari 2016. Voor woningzoekenden die deze termijn hebben gemist is er een tijdelijke Coulanceregeling tot 1 juli 2019.

Tot 1 juli 2019 komt u in aanmerking voor de overgangsregeling als u voldoet aan een aantal voorwaarden:
 - U schrijft zich in bij WoningNet Stadsregio Amsterdam of u heeft al een inschrijving;
 - U laat bij verhuizing uw zelfstandige huur- of koopwoning in de Stadsregio Amsterdam of Almere leeg achter. 
   Dit moet u in uw inschrijfgegevens opgeven bij uw huidige woonsituatie, samen met de ingangsdatum van uw huur- 
   of koopcontract;
 - U bent vóór 1 juli 2015 in deze woning komen te wonen;
 - U woont langer in deze woning dan u bij WoningNet Stadsregio Amsterdam staat ingeschreven

Met deze overgangsregeling kunt u de tot 1 juli 2015 opgebouwde woonduur gebruiken om te verhuizen naar een sociale huurwoning. 

Let op
WoningNet voegt de overgangsregeling automatisch toe aan uw inschrijving. Hiervoor is het noodzakelijk dat u uw huidige woonsituatie heeft ingevuld bij uw inschrijfgegevens. Wanneer u uw huidige woonsituatie niet heeft ingevuld, kunnen wij uw woonduur niet omzetten in inschrijfduur.

U kunt zelf nagaan of de overgangsregeling aan uw inschrijving is toegevoegd. Als u inlogt ziet u dit bij uw inschrijfgegevens onder het Overzicht van mijn gegevens. Hier staat uw wachttijd vermeld en waarop deze wachttijd is gebaseerd.

De overgangsregeling is geldig tot uiterlijk 1 juli 2030. Hierna geldt uw inschrijfdatum als wachttijd. De overgangsregeling vervalt:
- Als u verhuist naar een andere woning;
- Als u de woning niet langer leeg achterlaat;
- Als uw inschrijving bij WoningNet eindigt na woningacceptatie, op eigen verzoek of door het niet tijdig betalen van de inschrijf- of verlengingskosten.

Uw woonduur wordt bepaald door de ingangsdatum van uw huidige huur- of koopcontract. Dit geldt alleen als u zich uiterlijk twee maanden na deze ingangsdatum heeft ingeschreven in de basisregistratie personen bij de gemeente (voorheen GBA). Na deze twee maanden geldt de datum van inschrijving bij de gemeente als woonduur. Er is alleen sprake van  woonduur als u bij verhuizing een zelfstandige huur- of koopwoning leeg achterlaat in de Stadsregio Amsterdam of de gemeente Almere. Bij toewijzing van een woning wordt dit door de corporaties gecontroleerd.

Bij het leeg achterlaten van onderstaande woningen komt u niet in aanmerking voor de Overgangsregeling vervallen woonduur:
- Woningen die tijdelijk worden verhuurd of tijdelijk in gebruik zijn gegeven;
- Woningen die worden verhuurd met een campuscontract of een jongerencontract;
- Woningen die worden bewoond door een huisbewaarder.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.