Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Overgangsregeling vervallen woonduur


Door de invoering van de nieuwe Huisvestingswet is uw woonduur per 1 juli 2015 vervallen. Sociale huurwoningen worden alleen nog toegewezen op basis van uw inschrijfduur bij WoningNet.

Voor woningzoekenden die voor 1 juli 2015 in hun huidige huur- of koopwoning zijn komen wonen in de Stadsregio Amsterdam of Almere, geldt een Overgangsregeling vervallen woonduur. Met deze regeling is de woonduur omgezet in inschrijfduur. De inschrijftermijn voor deze overgangsregeling verliep definitief op 1 juli 2019.

Voorwaarden regeling Vervallen woonduur 
De Overgangsregeling vervallen  woonduur is  geldig tot uiterlijk 1 juli 2030 als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 - U heeft een geldige inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam ;
-  U heeft zich voor 1 juli 2019 aangemeld voor de Overgangsregeling vervallen woonduur;
 - U laat bij verhuizing uw zelfstandige huur- of koopwoning in de Stadsregio Amsterdam of Almere leeg achter. 
 - U bent vóór 1 juli 2015 in deze woning komen te wonen;
 - U woont langer in deze woning dan u bij WoningNet Stadsregio Amsterdam staat ingeschreven

Met deze overgangsregeling kunt u de tot 1 juli 2015 opgebouwde woonduur gebruiken om te verhuizen naar een sociale huurwoning. 

Wanneer vervalt de Overgangsregeling vervallen woonduur?
De overgangsregeling is geldig tot uiterlijk 1 juli 2030. Hierna geldt uw inschrijfdatum als wachttijd.

De overgangsregeling vervalt ook in de volgende situaties:
- Als u verhuist naar een andere woning;
- Als u de woning niet langer leeg achterlaat;
- Als uw inschrijving bij WoningNet eindigt na woningacceptatie, op eigen verzoek of door het niet tijdig betalen van de inschrijf- of verlengingskosten.

Hoe bepaal ik mijn woonduur?
Uw woonduur wordt bepaald door de ingangsdatum van uw huidige huur- of koopcontract. Dit geldt alleen als u zich uiterlijk twee maanden na deze ingangsdatum heeft ingeschreven in de basisregistratie personen bij de gemeente (voorheen GBA). Na deze twee maanden geldt de datum van inschrijving bij de gemeente als woonduur. Er is alleen sprake van  woonduur als u bij verhuizing een zelfstandige huur- of koopwoning leeg achterlaat in de Stadsregio Amsterdam of de gemeente Almere. Bij toewijzing van een woning wordt dit door de corporaties gecontroleerd.

Wanneer mag ik geen gebruik maken van de Overgangsregeling vervallen woonduur?
Bij het leeg achterlaten van onderstaande woningen komt u niet in aanmerking voor de Overgangsregeling vervallen woonduur:
- Woningen die tijdelijk worden verhuurd of tijdelijk in gebruik zijn gegeven;
- Woningen die worden verhuurd met een campuscontract of een jongerencontract;
- Woningen die worden bewoond door een huisbewaarder.

Na 1 juli 2019 kunt u zich niet meer aanmelden voor de Overgangsregeling vervallen woonduur.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.