Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Regeling onzelfstandige eenheden


Woont u in een onzelfstandige eenheid of studentenkamer van een van de Amsterdamse woningcorporaties in Amsterdam, Diemen of Amstelveen met een huurcontract van vóór 1 mei 2001? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Overgangsregeling onzelfstandige eenheden. Met deze overgangsregeling kunt u gebruikmaken van de woonduur die u in uw woning heeft opgebouwd.

Voor wie geldt deze overgangsregeling?
De overgangsregeling geldt voor alle huurders van onzelfstandige eenheden of studentenkamers bij de Amsterdamse woningcorporaties in Amsterdam, Diemen en Amstelveen met een huurcontractdatum van vóór 1 mei 2001. Alle bewoners voor wie deze regeling geldt, hebben in 2001 een brief over dit onderwerp gekregen van de woningcorporatie bij wie zij huren. De overgangsregeling geldt niet voor huurders van onzelfstandige eenheden met een huurcontract van na 1 mei 2001. Als u twijfelt of deze regeling ook voor u geldt, kunt u navraag doen bij uw woningcorporatie.

Wat houdt de overgangsregeling in?
Tot 1 mei 2001 werden bewoners van onzelfstandige eenheden door de Amsterdamse woningcorporaties als doorstromer beschouwd, waarbij de woonduur bepalend was voor de volgorde bij woningtoewijzing. Dit is per 1 mei 2001 veranderd. Sindsdien zijn huurders van onzelfstandige eenheden als starter gedefinieerd, waarbij de datum van inschrijving als woningzoekende bij WoningNet bepalend is voor de toewijzing.

Om te voorkomen dat huurders benadeeld zouden worden, is er een overgangsregeling vastgesteld. Huurders van onzelfstandige eenheden van woningcorporaties in Amsterdam, Diemen en Amstelveen met een contractdatum van vóór 1 mei 2001, kunnen hun woonduur gebruiken als inschrijfduur bij het zoeken naar een andere woning in Amsterdam en Diemen. Bepalend daarbij is de ingangsdatum van het huurcontract.

Er is geen einddatum voor deze overgangsregeling. Het recht op de regeling vervalt zodra de huurder een zelfstandige woning huurt of koopt. Het recht vervalt niet als de huurder verhuist naar een andere onzelfstandige wooneenheid: in dat geval blijft de inschrijfduur behouden.

Let op!
Deze uit woonduur voortkomende inschrijfduur geldt alleen voor het woningaanbod in Amsterdam en Diemen. In de overige gemeenten in de Stadsregio Amsterdam worden woningen aan starters toegewezen op basis van de werkelijke inschrijfduur.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.