Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Binding met de Zaanstreek


U reageert met voorrang op een deel van de woning in de Zaanstad als u binding met Zaanstad heeft.

Voorrang voor Zaanse starters
Als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden heeft u binding met Zaanstad. U kunt dan met voorrang reageren op woningen met de omschrijving Voorrang voor Zaanse starters:
• U laat bij verhuizing geen zelfstandige huur- of koopwoning leeg achter en u staat minimaal 1 jaar ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zaanstad.
• U laat bij verhuizing geen zelfstandige huur- of koopwoning leeg achter en u werkt bij een bedrijf in de gemeente Zaanstad. U moet voldoen aan de voorwaarden dat u een arbeidscontract heeft voor minimaal 1 jaar en voor tenminste 18 uur per week.

Belangrijk! U kunt pas met voorrang reageren als uw binding is geregistreerd in uw inschrijving bij WoningNet. U kunt de binding alleen laten registreren bij een van de corporaties in Zaanstad. De corporaties in Zaanstad zijn:
• Eigen Haard
• Parteon
• Rochdale
• ZVH

Voorrang voor Zaanse doorstromers
Als u voldoet aan deze voorwaarde heeft u binding met de Zaanstad. U kunt dan met voorrang reageren op woningen met de omschrijving Voorrang voor Zaanse doorstromers:
• U laat een zelfstandige huur- of koopwoning leeg achter in de gemeente Zaanstad.

Het registratiesysteem bepaalt aan de hand van uw gegevens automatisch of u voor deze voorrang in aanmerking komt.

Geen binding?
Heeft u geen binding met Zaanstad? Wij adviseren u dan om te reageren op andere woningen waar binding geen voorrang geeft. 

Voorrangsregeling Poelenburg en Peldersveld
De woningcorporaties in Zaanstad wijzen tot en met april 2021 vrijgekomen huurwoningen in de wijken Poelenburg en Peldersveld met een voorrangsregeling toe aan mensen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Met de nieuwe voorrang wil de gemeente Zaanstad van Poelenburg en Peldersveld meer kansrijke wijken maken. U kunt in Poelenburg en Peldersveld wel reageren met uw binding, maar dit alleen levert geen voorrang op in Poelenburg en Peldersveld.  U hoort alsnog te voldoen aan de nieuwe voorwaarden.

Onder Zaanstad vallen: Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westknollendam, Westzaan, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk.
Sinds 2018 geldt Zaanse binding niet meer voor inwoners uit Wormerland, die geen binding hebben met Zaanstad.

 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.