Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Huishoudsamenstelling


Voordat u kunt zoeken naar een woning moet u aangeven met wie u naar een nieuwe woning wilt verhuizen. Bij Huishoudsamenstelling en inkomen geeft u op met wie u een duurzame gemeenschappelijke huishouding gaat voeren:

  • de volwassene met wie u een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert of gaat voeren (uw partner);
  • inwonende (pleeg) kinderen jonger dan 18 jaar*;
  • inwonende (pleeg) kinderen van 18 jaar en ouder* die onafgebroken in het ouderlijk gezin hebben gewoond of die volgens de basisregistratie personen niet langer dan zes maanden uitgeschreven zijn geweest;
  • inwonende (pleeg) kinderen van 18 jaar en ouder* die volgens de basisregistratie personen na een uitschrijving van langer dan zes maanden weer twee jaar ingeschreven staan;
  • niet inwonende (pleeg) kinderen* die aantoonbaar weer tot het huishouden gaan behoren (bijvoorbeeld na opname in een inrichting, in verband met gezinshereniging of na een uitspraak van de rechter);
  • één of beide ouders die duurzaam deel uitmaken van het huishouden (meestal op basis van mantelzorg);
  • overige inwoners zoals nichten, neven, broers en zussen. 

* In geval van co-ouderschap (na het verbreken samenwoning, huwelijk of geregistreerd partnerschap) kunnen de (pleeg) kinderen worden meegerekend bij beide eenouderhuishoudens. Voorwaarde is dat de (pleeg) kinderen ten minste drie hele dagen per week in elk van de huishoudens wonen. Het co-ouderschap moet worden aangetoond met een ouderschapsplan (na samenwoning), gerechtelijke uitspraak of een echtscheidingsconvenant.

Alle bovengenoemde personen van uw huishouden tellen mee voor het passend toewijzen van woningen: dit betekent dat het aantal personen van uw huishouden mede bepaalt tot welke huurprijs u een woning mag huren. De grootte van uw huishouden bepaalt vaak ook de grootte van de woning die u kunt huren. Niet alle bovenstaande personen van uw huishouden tellen dan altijd mee. Bij "woningen voor gezinnen" bijvoorbeeld, tellen alleen de inwonende (pleeg) kinderen tot 18 jaar mee, evenals de niet inwonende (pleeg) kinderen tot 18 jaar die aantoonbaar weer tot het huishouden gaan behoren. En voor alle stadsvernieuwingsurgenten in Amsterdam stelt de corporatiemedewerker de grootte van het huishouden vast, zonder daarbij alle bovenstaande personen mee te tellen. De corporatie toetst bij de woningtoewijzing het aantal personen dat duurzaam tot uw huishouden behoort. Als het aantal personen niet klopt, dan kan dit gevolgen hebben voor de woningtoewijzing. 

Ongeboren kinderen tellen niet langer mee bij de samenstelling van het huishouden; dit heeft te maken met de wetgeving rond passend toewijzen. Ook inwoners die een kamer huren of in gebruik hebben (kamerbewoners) horen niet bij het huishouden. 

 


Veelgestelde vragen

Welke personen mag ik opgeven bij mijn inschrijving?
U moet opgeven met wie u in de woning wilt gaan wonen. De volwassen leden moeten een zogeheten duurzame gemeenschappelijke huishouding (gaan) voeren. Een overzicht van personen die tot een huishouden worden gerekend, vindt u hier.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.