Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inkomen


Uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, of u voorrang krijgt omdat u een laag inkomen heeft en of de huur van de woning niet te hoog is voor uw inkomen. De overheid heeft bepaald van welke inkomensgegevens de corporaties moeten uitgaan bij de toewijzing van een woning.

Bepaal uw inkomen
Geef het inkomen op van alle meeverhuizende leden van uw huishouden. U heeft hiervoor één van de volgende twee documenten nodig:

  • Een inkomensverklaring uit het voorgaande jaar of als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. U kunt deze zelf downloaden via Mijn Belastingdienst (de inkomensverklaring is meteen in uw bezit) of opvragen via de Belastingtelefoon op telefoonnummer 0800-0543 (u ontvangt de inkomensverklaring binnen vijf werkdagen). Als u zelf geen inkomensverklaring kunt downloaden, vraagt u de meest recente verklaring aan via de Belastingtelefoon. Meer informatie over het aanvragen van een inkomensverklaring via de Belastingdienst vindt u hier. Zorg dat u voor alle meeverhuizende volwassenen een inkomensverklaring heeft. Neem het bedrag over dat hierop staat vermeld.
  • Een recente definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Neem het bedrag over dat bij verzamelinkomen staat vermeld.

Op basis van de gegevens die u invoert, berekent de website wat uw verwachte inkomen van dit jaar is (uw inkomen wordt geïndexeerd). Dit geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens.

De corporatie controleert bij de woningtoewijzing het door u opgegeven inkomen aan de hand van bovenstaande documenten. Neem de inkomensverklaring altijd mee bij een woningaanbieding, ook als er geen bedrag op staat.

Geen inkomensverklaring of aanslag inkomstenbelasting?
Als uw inkomensverklaring geen bedrag bevat en u geen aanslag inkomstenbelasting heeft, dan berekent u zelf uw verwachte inkomen voor dit jaar. Gebruik in dat geval uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen in uw inschrijving op te geven. Op de website van de belastingdienst kunt u hiervoor een proefberekening maken. 

Uw inkomen is sterk gedaald of gestegen
Bent u minder gaan werken, aan een nieuwe baan begonnen of juist met pensioen gegaan? Een sterke wijziging van uw inkomen betekent dat u uw verwachte inkomen voor dit jaar mag opgeven in plaats van dat van het voorgaande jaar. Dit is alleen voor u van belang wanneer u op een woning wilt reageren met een lagere of hogere huurprijs dan waar u op basis van uw inkomen van het voorgaande jaar op kunt reageren. Bereken uw verwachte inkomen van dit jaar met behulp van uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent.

De corporatie zal u bij toewijzing vragen de wijziging in uw inkomen te onderbouwen met drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Ook zal de corporatie u verzoeken om een verklaring over uw vermogen af te geven.

Dus: Gebruik altijd uw inkomensverklaring of aanslag inkomstenbelasting om uw inkomen op te geven in uw inschrijving

Alleen in de volgende gevallen berekent u op een andere wijze uw inkomen:

  • als u geen voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting heeft en u een bevestiging van de Belastingdienst heeft dat u geen inkomensverklaring kunt krijgen,
  • of als uw inkomen sterk is gedaald of gestegen.

Student of zelfstandige?
Wanneer u en/of uw partner student is, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomsten aan te tonen of op te geven. Wanneer er naast uw studiefinanciering sprake is van andere inkomsten, dan moeten die wel worden opgegeven.

Bent u zelfstandige en kan de belastingdienst u geen inkomensverklaring of definitieve aanslag afgeven? Lever dan een door een onafhankelijk boekhouder opgestelde winst-en-verliesrekening over het voorgaande jaar in. Deze moet de netto winst en de fiscale aftrekposten bevatten, waaruit uw belastbare inkomen volgt. Als de winst-en-verliesrekening niet beschikbaar is, kunt u uw boekhouder vragen een onafhankelijke prognose op te stellen over het lopende jaar. Ook deze prognose moet de netto winst en de fiscale aftrekposten bevatten, waaruit uw te verwachten belastbare inkomen volgt. In beide documenten moet tevens (indien van toepassing) een toelichting staan op basis waarvan het inkomen afwijkt van eerdere jaren. Ontvangt u naast uw inkomen uit de onderneming ook nog andere inkomsten? Dan moet u hiervan aparte bewijsstukken aanleveren.

Lees voor meer informatie de folder Inkomensberekening.

Voeg de inkomensdocumenten toe aan uw inschrijving (uploaden) voor u gaat reageren
Wij vragen u om per volwassene in uw inschrijving de documenten toe te voegen die u heeft gebruikt voor het bepalen van het inkomen. Meer informatie over het toevoegen van uw inkomensdocumenten vindt u terug op de pagina Inkomenscontrole.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het bereken van uw inkomen? De medewerkers van het klantcontactcentrum staan voor u klaar.  


Veelgestelde vragen

Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?
Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven.
 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige en kan de Belastingdienst u geen inkomensverklaring of definitieve aanslag afgeven? Gebruik dan een door een onafhankelijk boekhouder opgestelde winst-en-verliesrekening over het voorgaande jaar. Neem het belastbare inkomen over dat uit uw netto winst volgt (winst minus fiscale aftrekposten). Als de winst-en-verliesrekening niet beschikbaar is, kunt u uw boekhouder vragen een onafhankelijke prognose op te stellen over het lopende jaar. Neem hieruit uw verwachte belastbare inkomen over dat uit uw netto winst volgt (winst minus fiscale aftrekposten).

Ontvangt u naast uw inkomen uit de onderneming ook nog andere inkomsten? Dan geeft u ook die op en neemt u bewijsstukken daarvan mee bij een woningtoewijzing. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?

U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt en berekent daarbij ook de inkomensvrijstelling voor kinderen jonger dan 23 jaar die geldt bij de huurtoeslag (€ 4.885,- per kind voor 2019).

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Het inkomen in mijn inschrijving wordt geïndexeerd (verhoogd). Waarom en hoe gebeurt dit?

De Rijksoverheid stelt jaarlijks de indexeringsfactor vast waarmee het inkomen van het voorgaande jaar of het jaar daarvoor geïndexeerd moet worden naar het inkomen dat u naar verwachting dit jaar zult ontvangen. Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. De indexering van het inkomen vindt automatisch plaats op basis van het door u ingevulde inkomen en het jaar waarin dat inkomen is verdiend.

Voor 2019 gelden de volgende indexeringsfactoren:
Verzamelinkomen als door de Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1,0517 of
Verzamelinkomen als door de Belastingdienst vastgesteld over 2018 x 1,0336 of
Verzamelinkomen als door de Belastingdienst vastgesteld over 2019 x 1

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer mag ik wel mijn huidige inkomen invullen?

Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om daarbij naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst.
Op de inkomensverklaring of een belastingaanslag staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor. 

Er zijn maar 3 situaties waarin u uw huidige inkomen op kunt geven:

  • Uw inkomen is onbekend bij de Belastingdienst. Wanneer u een inkomensverklaring opvraagt, krijgt u van de Belastingdienst een bevestiging dat uw inkomen niet bekend is.
  • Uw inkomen is sterk gestegen, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan heeft of meer bent gaan werken.
  • Uw inkomen is sterk gedaald, bijvoorbeeld omdat u bent ontslagen, minder bent gaan werken of met pensioen bent gegaan.

    Alleen in deze situaties gebruikt u uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen op te geven.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?
Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er eventueel een dertiende maand en 8% vakantiegeld bij op als dit nog niet is inbegrepen. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.