Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inkomen


Uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, of u voorrang krijgt omdat u een laag inkomen heeft en of de huur van de woning niet te hoog is voor uw inkomen. De overheid heeft bepaald van welke inkomensgegevens de corporaties moeten uitgaan bij de toewijzing van een woning.

Bepaal uw inkomen
Geef het inkomen op van alle meeverhuizende leden van uw huishouden. U heeft hiervoor één van de volgende twee documenten nodig:

 • Een inkomensverklaring uit het voorgaande jaar of als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. U kunt deze zelf downloaden via Mijn Belastingdienst (de inkomensverklaring is meteen in uw bezit) of opvragen via de Belastingtelefoon op telefoonnummer 0800-0543 (u ontvangt de inkomensverklaring binnen vijf werkdagen). Als u zelf geen inkomensverklaring kunt downloaden, vraagt u de meest recente verklaring aan via de Belastingtelefoon. Meer informatie over het aanvragen van een inkomensverklaring via de Belastingdienst vindt u hier. Zorg dat u voor alle meeverhuizende volwassenen een inkomensverklaring heeft. Neem het bedrag over dat hierop staat vermeld.
 • Een recente definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Neem het bedrag over dat bij verzamelinkomen staat vermeld.

Op basis van de gegevens die u invoert, berekent de website wat uw verwachte inkomen van dit jaar is (uw inkomen wordt geïndexeerd). Dit geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens.

De corporatie controleert bij de woningtoewijzing het door u opgegeven inkomen aan de hand van bovenstaande documenten. Neem de inkomensverklaring altijd mee bij een woningaanbieding, ook als er geen bedrag op staat.

Geen inkomensverklaring of aanslag inkomstenbelasting?
Als uw inkomensverklaring geen bedrag bevat en u geen aanslag inkomstenbelasting heeft, dan berekent u zelf uw verwachte inkomen voor dit jaar. Gebruik in dat geval uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen in uw inschrijving op te geven. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent. 

Uw inkomen is sterk gedaald of gestegen
Bent u minder gaan werken, aan een nieuwe baan begonnen of juist met pensioen gegaan? Een sterke wijziging van uw inkomen betekent dat u uw verwachte inkomen voor dit jaar mag opgeven in plaats van dat van het voorgaande jaar. Dit is alleen voor u van belang wanneer u op een woning wilt reageren met een lagere of hogere huurprijs dan waar u op basis van uw inkomen van het voorgaande jaar op kunt reageren. Bereken uw verwachte inkomen van dit jaar met behulp van uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent.

De corporatie zal u bij toewijzing vragen de wijziging in uw inkomen te onderbouwen met drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Ook zal de corporatie u verzoeken om een verklaring over uw vermogen af te geven.

Dus: Gebruik altijd uw inkomensverklaring of aanslag inkomstenbelasting om uw inkomen op te geven in uw inschrijving

Alleen in de volgende gevallen berekent u op een andere wijze uw inkomen:

 • als u geen voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting heeft en u een bevestiging van de Belastingdienst heeft dat u geen inkomensverklaring kunt krijgen,
 • of als uw inkomen sterk is gedaald of gestegen.

Student of zelfstandige?
Wanneer u en/of uw partner student is, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomsten aan te tonen of op te geven. Wanneer er naast uw studiefinanciering sprake is van andere inkomsten, dan moeten die wel worden opgegeven.

Bent u zelfstandige en kan de belastingdienst u geen inkomensverklaring of definitieve aanslag afgeven? Lever dan een door een onafhankelijk boekhouder opgestelde winst-en-verliesrekening over het voorgaande jaar in. Deze moet de netto winst en de fiscale aftrekposten bevatten, waaruit uw belastbare inkomen volgt. Als de winst-en-verliesrekening niet beschikbaar is, kunt u uw boekhouder vragen een onafhankelijke prognose op te stellen over het lopende jaar. Ook deze prognose moet de netto winst en de fiscale aftrekposten bevatten, waaruit uw te verwachten belastbare inkomen volgt. In beide documenten moet tevens (indien van toepassing) een toelichting staan op basis waarvan het inkomen afwijkt van eerdere jaren. Ontvangt u naast uw inkomen uit de onderneming ook nog andere inkomsten? Dan moet u hiervan aparte bewijsstukken aanleveren.

Lees voor meer informatie de folder Inkomensberekening.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het berekenen van uw inkomen? De medewerkers van het Klantcontactcentrum staan voor u klaar. 

 

 


Veelgestelde vragen

Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?
Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er eventueel een dertiende maand en 8% vakantiegeld bij op als dit nog niet is inbegrepen. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?
Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven.
 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige en kan de Belastingdienst u geen inkomensverklaring of definitieve aanslag afgeven? Gebruik dan een door een onafhankelijk boekhouder opgestelde winst-en-verliesrekening over het voorgaande jaar. Neem het belastbare inkomen over dat uit uw netto winst volgt (winst minus fiscale aftrekposten). Als de winst-en-verliesrekening niet beschikbaar is, kunt u uw boekhouder vragen een onafhankelijke prognose op te stellen over het lopende jaar. Neem hieruit uw verwachte belastbare inkomen over dat uit uw netto winst volgt (winst minus fiscale aftrekposten).

Ontvangt u naast uw inkomen uit de onderneming ook nog andere inkomsten? Dan geeft u ook die op en neemt u bewijsstukken daarvan mee bij een woningtoewijzing. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?

U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt en berekent daarbij ook de inkomensvrijstelling voor  kinderen jonger dan 23 jaar die geldt bij de huurtoeslag (€ 4.788,- per kind voor 2017).

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer kan ik de inkomensverklaring over 2016 van de Belastingdienst ontvangen?

Dit verschilt per persoon en hangt af van uw persoonlijke situatie.

 • Als u niet verplicht bent om aangifte te doen en ook geen aangifte heeft gedaan, kunt u vanaf 1 april de inkomensverklaring van 2016 ontvangen.
 • Als u wel aangifte moet doen of heeft gedaan, kunt u een week nadat u de Aanslag 2016 heeft gekregen de inkomensverklaring van 2016 ontvangen. 
 • In uitzonderingsgevallen kunt u geen inkomensverklaring ontvangen.

Zolang de Belastingdienst u geen inkomensverklaring van 2016 kan geven, kunt u die van 2015 aanhouden. Als u geen inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de Belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de toewijzing uw gegevens controleert. U toont dan uw inkomen aan met behulp van drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Als u zelfstandige bent, doet u dit met een winst-en-verliesrekening of prognose.

Meer informatie over het opvragen van een inkomensverklaring bij de Belastingdienst vindt u hier.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welk inkomen moet ik opgeven als ik (deels) inkomen uit het buitenland heb of heb gehad?

U moet alleen het in Nederland belastbare jaarinkomen (verzamelinkomen) opgeven. U begint met het aanvragen van de meest recente inkomensverklaring bij de Belastingdienst. Als daarop staat dat zij geen gegevens van u hebben, moet u uw actuele Nederlandse belastbare inkomen opgeven. Meer informatie over het opvragen van een inkomensverklaring bij de Belastingdienst vindt u hier.

Neem van uw laatste Nederlandse salaris- of uitkeringsspecificatie het bedrag over dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Dit doet u ook als u niet het hele jaar inkomen in Nederland heeft. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op. 

Bij de toewijzing vraagt de corporatie u altijd de inkomensverklaring van de Belastingdienst te overleggen, ook als deze geen inkomensgegevens bevat.

 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat moet ik doen als ik geen inkomensverklaring kan downloaden via Mijn Belastingdienst of als er geen inkomen van mij bekend is bij de Belastingdienst?
Vraagt u in dat geval altijd een inkomensverklaring aan via de Belastingtelefoon 0800-0543. Als u geen inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de Belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de woningtoewijzing uw gegevens controleert. U kunt daarnaast uw inkomen berekenen op basis van een recente loonstrook of een uitkerings- of pensioenspecificatie. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent. 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom wordt mijn inkomen geïndexeerd?

Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst. Hierop staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor vermeld. Dat bedrag moeten we indexeren (verhogen) naar het inkomen dat u naar verwachting dit jaar ontvangt. De website helpt u hierbij. U hoeft zelf alleen het verzamelinkomen en het jaartal in te vullen. Uw geïndexeerde inkomen ziet u terug in uw profielgegevens.

Uw inkomen bepaalt voor welke woningen u in aanmerking komt. Het is dus heel belangrijk dat u dit correct invult.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe indexeert WoningNet mijn inkomen?

De overheid bepaalt ieder jaar met welk percentage wij het inkomen dat u opgeeft moeten verhogen. Dit noemen we de indexeringsfactor.

Voor 2017 gelden de volgende indexeringsfactoren: 

 • Verzamelinkomen over 2015 x 1,0359 
  Verzamelinkomen over 2016 x 1,0119 

  Een voorbeeld: 
  Uw inkomen in 2016 was €18.000. Uw verwachte inkomen in 2017 is € 18.000 x 1.0119 = €18.214
  Bij uw geïndexeerde inkomen ziet u daarom €18.214 staan.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer mag ik wel mijn huidige inkomen invullen?

Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om daarbij naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst.
Op de inkomensverklaring of een belastingaanslag staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor. 

Er zijn maar 3 situaties waarin u uw huidige inkomen op kunt geven:

 • Uw inkomen is onbekend bij de Belastingdienst. Wanneer u een inkomensverklaring opvraagt, krijgt u van de Belastingdienst een bevestiging dat uw inkomen niet bekend is.
 • Uw inkomen is sterk gestegen, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan heeft of meer bent gaan werken.
 • Uw inkomen is sterk gedaald, bijvoorbeeld omdat u bent ontslagen, minder bent gaan werken of met pensioen bent gegaan.

  Alleen in deze situaties gebruikt u uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen op te geven.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt alimentatie mee als inkomen?

Als u partneralimentatie ontvangt telt dit mee bij uw inkomen. Als u partneralimentatie betaalt dan trekt u dat bedrag af van uw inkomen. Als u kinderalimentatie ontvangt of betaalt, telt dit niet mee voor uw inkomen. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.