Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Uitzonderingen maximale inkomensgrens


Uitzonderingen maximale inkomensgrens € 38.035/€ 42.436.

Enkele groepen woningzoekenden kunnen ook met een hoger inkomen dan € 38.035/€ 42.436 reageren op sociale huurwoningen bij WoningNet:

  • Stadsvernieuwingsurgenten (voor (semi-) stadsvernieuwingsurgenten uit de gemeente Amsterdam geldt een maximale inkomensgrens van € 53.863, prijspeil 1 januari 2019);
  • Woningzoekenden met een indicatie voor een rolstoelgeschikte woning van de Afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam;
  • Kandidaten met een GEB-indicatie of een indicatie voor een aanleunwoning in Zaanstad.

Net als voor andere woningzoekenden geldt ook voor hen dat woningzoekenden met een laag inkomen voorgaan bij de goedkopere woningen (nettohuur tot en met € 651,03).

Heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of een ander officieel bewijs waaruit blijkt dat u voor ten minste 10 uur zorg per week voor de periode van minimaal één jaar nodig heeft? Ook dan kan voor u een uitzondering gelden. Neem in dat geval contact op met een van de corporaties voor een toelichting op het via WoningNet zoeken naar een woning.

Daarnaast wordt voor een paar andere groepen een uitzondering gemaakt, maar zij kunnen niet zelf zoeken via WoningNet. Als u denkt dat u een uitzonderingspositie heeft, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of met uw corporatie.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.