Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe indexeert WoningNet mijn inkomen?

De overheid bepaalt ieder jaar met welk percentage wij het inkomen dat u opgeeft moeten verhogen. Dit noemen we de indexeringsfactor.

Voor 2019 gelden de volgende indexeringsfactoren: 

 • Verzamelinkomen over 2017 x 1,0517 
 • Verzamelinkomen over 2018 x 1,0336

Een voorbeeld: Uw inkomen in 2018 was € 18.000. Uw verwachte inkomen in 2019 is € 18.000 x 1.0336 = € 18.604
Bij uw geïndexeerde inkomen ziet u daarom € 18.604 staan.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Werk ik bij een maatschappelijke organisatie?

U werkt bij een maatschappelijke organisatie wanneer uw organisatie niet is gericht op het maken van winst. Uw organisatie is dan een overheidsinstelling, stichting of vereniging.

Werkt u bij een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv)? Dan is uw organisatie commercieel.Vraag daarom altijd bij uw werkgever na welke rechtsvorm uw organisatie heeft.

Belangrijk! Sommige organisaties doen maatschappelijk werk, maar zijn in feite commercieel. Een voorbeeld is het fictieve kinderdagverblijf Bengel B.V. Hoewel het kinderdagverblijf een maatschappelijke rol heeft, is de organisatie wel een bv en gericht op het maken van winst. Het kinderdagverblijf is daarom een commercieel organisatie. Is het kinderdagverblijf een stichting? Dan is het verblijf een maatschappelijke organisatie. Bekijk voor meer informatie de pagina over voorrang in Poelenburg en Peldersveld

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mijn inkomensdocumenten toevoegen (uploaden)?
Log in en ga naar Mijn gegevens en dan het kopje Mijn documenten. Hier kunt u uw inkomensdocumenten toevoegen (uploaden). U kunt de digitale versie van uw inkomensverklaring of aanslag die u van de Belastingdienst heeft gekregen uploaden (in pdf-formaat), of een foto in jpg-, jpeg- of png-formaat. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw smartphone een foto uploaden van uw papieren inkomensdocument. Elk document mag niet groter zijn dan 5MB. 
Wij vragen u om zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een foto te maken van het document met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Leest u ook de instructiepagina uploaden op een computer of uploaden met een mobiele telefoon.
 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Het inkomen in mijn inschrijving wordt geïndexeerd (verhoogd). Waarom en hoe gebeurt dit?

De Rijksoverheid stelt jaarlijks de indexeringsfactor vast waarmee het inkomen van het voorgaande jaar of het jaar daarvoor geïndexeerd moet worden naar het inkomen dat u naar verwachting dit jaar zult ontvangen. Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. De indexering van het inkomen vindt automatisch plaats op basis van het door u ingevulde inkomen en het jaar waarin dat inkomen is verdiend.

Voor 2019 gelden de volgende indexeringsfactoren:
Verzamelinkomen als door de Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1,0517 of
Verzamelinkomen als door de Belastingdienst vastgesteld over 2018 x 1,0336 of
Verzamelinkomen als door de Belastingdienst vastgesteld over 2019 x 1

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?
Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er eventueel een dertiende maand en 8% vakantiegeld bij op als dit nog niet is inbegrepen. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?
Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven.
 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige en kan de Belastingdienst u geen inkomensverklaring of definitieve aanslag afgeven? Gebruik dan een door een onafhankelijk boekhouder opgestelde winst-en-verliesrekening over het voorgaande jaar. Neem het belastbare inkomen over dat uit uw netto winst volgt (winst minus fiscale aftrekposten). Als de winst-en-verliesrekening niet beschikbaar is, kunt u uw boekhouder vragen een onafhankelijke prognose op te stellen over het lopende jaar. Neem hieruit uw verwachte belastbare inkomen over dat uit uw netto winst volgt (winst minus fiscale aftrekposten).

Ontvangt u naast uw inkomen uit de onderneming ook nog andere inkomsten? Dan geeft u ook die op en neemt u bewijsstukken daarvan mee bij een woningtoewijzing. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom moet ik invullen wie de eigenaar van mijn woning is en op welke verdieping ik woon?
Als u huurt bij Ymere, Stadgenoot, De Alliantie of Eigen Haard kunt u mogelijk voorrang krijgen voor woningen van een van deze verhuurders bij u in de buurt. Dit geldt alleen als u hoger dan één hoog woont en lager wilt/moet wonen.

Alle voorwaarden op een rij:

 • U bent 65 jaar of ouder;
 • U huurt momenteel een woning van een deelnemende corporatie in de gemeente Amsterdam hoger dan op de eerste verdieping en u beschikt niet over een lift;
 • U reageert op een woning van een deelnemende corporatie die in dezelfde buurt ligt als uw huidige woning;
 • U reageert op een woning op de begane grond, op de eerste verdieping of met lift die geschikt is voor ouderen. Het kan dus bijvoorbeeld geen woning voor jongeren zijn of voor gezinnen;
 • U bent een doorstromer.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Kan iedereen mijn inkomensdocumenten zien na uploaden?

Nee, alleen medewerkers van de corporatie die u een woning aanbiedt, kunnen de documenten zien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft. Zij kunnen alleen controleren of er een document aanwezig is in uw gegevens.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt alimentatie mee als inkomen?

Als u partneralimentatie ontvangt telt dit mee bij uw inkomen. Als u partneralimentatie betaalt dan trekt u dat bedrag af van uw inkomen. Als u kinderalimentatie ontvangt of betaalt, telt dit niet mee voor uw inkomen. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?

U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt en berekent daarbij ook de inkomensvrijstelling voor kinderen jonger dan 23 jaar die geldt bij de huurtoeslag (€ 4.885,- per kind voor 2019).

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik wil met voorrang reageren in Poelenburg en Peldersveld, hoe doe ik dat?

U kunt met voorrang reageren op vrijgekomen huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 1. U werkt bij een maatschappelijke organisatie, overheid, in de zorg of onderwijs.
 2. U werkt bij een commerciële (niet-maatschappelijke) organisatie of u ontvangt studiefinanciering of AOW.
 3. U heeft een startkwalificatie. Dat betekent dat u een van de volgende diploma's heeft: mbo niveau 2 of hoger, havo of vwo.

In uw persoonlijke profiel op WoningNet kunt u aangeven aan welke voorwaarde u voldoet om voorrang te krijgen.

 1. Login op uw profiel op Woningnet
 2. Ga naar Mijn gegevens (rechtsboven in menubalk)
 3. Ga naar het kopje Mijn profiel
 4. Kijk onder Voorrangsregelingen en selecteer de hoogste regel die voor u geldt.
 5. Sla uw keuze op.           

Vanaf dat moment reageert u met voorrang op woningen waar in de omschrijving staat ‘Voorrangsregeling Poelenburg/Peldersveld’. Uiteraard controleren we bij de voorlopige toewijzing of de voorrang juist is.

Bekijk voor meer informatie de pagina over voorrang in Poelenburg en Peldersveld

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom staat er in mijn profiel: Geen voorrangscategorie Poelenburg/Peldersveld?

De woningcorporaties in Zaanstad wijzen vrijgekomen huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld met voorrang toe aan mensen die voldoen aan nieuwe voorwaarden. U kunt met voorrang reageren op woningen in Poelenburg en Peldersveld als u aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 1. U werkt bij een maatschappelijke organisatie, overheid, in de zorg of onderwijs.
 2. U werkt bij een commerciële (niet-maatschappelijke) organisatie of u ontvangt studiefinanciering of AOW.
 3. U heeft een startkwalificatie. Dat betekent dat u een van de volgende diploma's heeft: mbo niveau 2 of hoger, havo of vwo.

Voldoet u niet aan één van deze voorwaarden?
Dan valt u in de categorie ‘Geen voorrangscategorie Poelenburg/Peldersveld’. U kunt niet met voorrang reageren.

Voldoet u wel aan één van deze voorwaarden?

Geef dan bij uw profiel de juiste voorrangscategorie aan en sla uw keuze op. Houdt er rekening mee dat uw voorrang gecontroleerd wordt.

Bekijk voor meer informatie de pagina over
voorrang in Poelenburg en Peldersveld.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom wordt mijn inkomen geïndexeerd?

Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst. Hierop staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor vermeld. Dat bedrag moeten we indexeren (verhogen) naar het inkomen dat u naar verwachting dit jaar ontvangt. De website helpt u hierbij. U hoeft zelf alleen het verzamelinkomen en het jaartal in te vullen. Uw geïndexeerde inkomen ziet u terug in uw profielgegevens.

Uw inkomen bepaalt voor welke woningen u in aanmerking komt. Het is dus heel belangrijk dat u dit correct invult.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer mag ik wel mijn huidige inkomen invullen?

Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om daarbij naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst.
Op de inkomensverklaring of een belastingaanslag staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor. 

Er zijn maar 3 situaties waarin u uw huidige inkomen op kunt geven:

 • Uw inkomen is onbekend bij de Belastingdienst. Wanneer u een inkomensverklaring opvraagt, krijgt u van de Belastingdienst een bevestiging dat uw inkomen niet bekend is.
 • Uw inkomen is sterk gestegen, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan heeft of meer bent gaan werken.
 • Uw inkomen is sterk gedaald, bijvoorbeeld omdat u bent ontslagen, minder bent gaan werken of met pensioen bent gegaan.

  Alleen in deze situaties gebruikt u uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen op te geven.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welke inkomensdocumenten moet ik uploaden?
U voegt de documenten toe die u heeft gebruikt voor het bepalen van het inkomen. Dat wil zeggen in ieder geval de meeste recente inkomensverklaring of de definitieve of voorlopige aanslag Inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Alleen als uw huidige inkomen sterk is gedaald of gestegen kunt u daarnaast eventuele salarisstroken of uitkeringsspecificaties toevoegen. Op de Inkomenspagina vindt u meer informatie over het op te geven inkomen.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welke personen mag ik opgeven bij mijn inschrijving?
U moet opgeven met wie u in de woning wilt gaan wonen. De volwassen leden moeten een zogeheten duurzame gemeenschappelijke huishouding (gaan) voeren. Een overzicht van personen die tot een huishouden worden gerekend, vindt u hier.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat zijn de voorwaarden om gebruik te maken van Tijdelijk behoud woonduur?

De regeling Tijdelijk behoud woonduur vervalt in oktober 2019 definitief. In elk geval tot de selectie van 7 oktober 2019 kunt u gebruik maken van de regeling als u aan de voorwaarden voldoet:

 • u voor 1 juli 2015 in de Stadsregio Amsterdam bent verhuisd van een zelfstandige sociale huurwoning van een corporatie naar een andere zelfstandige sociale huurwoning van een corporatie. De ingangsdatum van uw huurcontract is hierbij bepalend;
 • u zich voor 1 juli 2015 (opnieuw) heeft ingeschreven bij WoningNet en zich daarbij hebt aangemeld voor de regeling;
 • uw huidige woning bij ingang van het huurcontract geen vrijesectorwoning was;
 • u uw huidige woning niet hebt gekregen via woningruil;
 • uw vorige woning leeg is opgeleverd én u uw huidige woning leeg achterlaat;
 • uw huurcontract niet ouder is dan vijf jaar (gemeten vanaf uw inschrijving voor de regeling én vanaf de toewijzing van een nieuwe woning!);
 • u uw huidige woning niet heeft gekregen op basis van samengevoegde woonduur;
 • u uw huidige woning niet heeft gekregen op basis van Tijdelijk behouden inschrijfduur;
 • u niet eerder gebruik heeft gemaakt van de regeling Tijdelijk behoud woonduur.

Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moet zowel uw oude als uw nieuwe inschrijving op uw naam staan. Dit geldt ook voor de huurcontracten van uw oude en uw nieuwe woning. 

 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Kan ik nog gebruik maken van de regeling Tijdelijk behoud inschrijfduur?

Vanaf 1 juli 2017 is de regeling Tijdelijk behoud inschrijfduur definitief vervallen.

De voorwaarden om gebruik te maken van deze regeling waren dat u voor 1 juli 2015 verhuisd moest zijn naar een zelfstandige sociale huurwoning van een corporatie in de Stadsregio Amsterdam en dat u zich voor 1 juli 2015 voor de regeling had aangemeld.
De behouden inschrijfduur mocht nog twee jaar gebruikt worden om naar een andere woning te zoeken, zo lang u nog aan de voorwaarden van de regeling voldeed. Per 1 juli 2017 is deze twee jaar voor iedereen verstreken en daarom niet meer van toepassing.

Als u voorheen gebruik maakte van de Regeling Tijdelijk behoud inschrijfduur, dan geldt mogelijk nu voor u de Overgangsregeling vervallen woonduur. Wanneer u aan de voorwaarden voor deze overgangsregeling voldoet, dan is de vervallen woonduur die u in uw huidige woning heeft opgebouwd omgezet in inschrijfduur.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik registreren dat ik een urgentie of indicatie heb?

U kunt niet zelf in uw inschrijving aangeven dat u een urgentie of een indicatie heeft. De instantie die uw urgentie of indicatie heeft afgegeven doet dit voor u. Staat uw urgentie niet in het overzicht? Neem dan met deze instantie contact op.

Alleen als u een Wmo verhuiskostenindicatie heeft van de gemeente Amsterdam kunt u een kopie van de beschikking opsturen naar WoningNet onder vermelding van uw registratienummer. Wij voeren de indicatie dan op in uw inschrijving. 

Overige urgenties of indicaties voegt WoningNet niet toe aan inschrijvingen van woningzoekenden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Heeft mijn adreswijziging of verhuizing invloed op mijn wachttijd?

Een adreswijziging/verhuizing kan invloed hebben op uw wachttijd:

 • Als u gebruik maakt van de Overgangsregeling vervallen woonduur, vervalt deze overgangsregeling. U heeft dan alleen nog uw feitelijke inschrijfduur als wachttijd.
 • Als u na uw adreswijziging niet langer een zelfstandige woning leeg achterlaat, moet u  uw woonsituatie aanpassen bij uw inschrijfgegevens. U heeft dan alleen nog uw feitelijke inschrijfduur als wachttijd.
 • Als u gebruik maakt van de regeling Tijdelijk Behoud Woonduur dan vervalt deze regeling na uw adreswijziging. De regeling Tijdelijk behoud woonduur is in elk geval nog geldig tot en met de selectie van 7 oktober 2019. In de loop van de maand oktober 2019 vervalt deze regeling. 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.