Veelgestelde vragen


Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?
Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Het inkomen in mijn inschrijving wordt geïndexeerd (verhoogd). Waarom en hoe gebeurt dit?

De Rijksoverheid stelt jaarlijks de indexeringsfactor vast waarmee het inkomen van het voorgaande jaar of het jaar daarvoor geïndexeerd moet worden naar het inkomen dat u naar verwachting dit jaar zult ontvangen. Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. De indexering van het inkomen vindt automatisch plaats op basis van het door u ingevulde inkomen en het jaar waarin dat inkomen is verdiend.

Voor 2017 gelden de volgende indexeringsfactoren:
Verzamelinkomen als door de Belastingdienst vastgesteld over 2015 x 1,0359 of
Verzamelinkomen als door de Belastingdienst vastgesteld over 2016 x 1,0119 of
Verzamelinkomen als door de Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?
Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven.
 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige en kan de Belastingdienst u geen inkomensverklaring of definitieve aanslag afgeven? Gebruik dan een door een onafhankelijk boekhouder opgestelde winst-en-verliesrekening over het voorgaande jaar. Neem het belastbare inkomen over dat uit uw netto winst volgt (winst minus fiscale aftrekposten). Als de winst-en-verliesrekening niet beschikbaar is, kunt u uw boekhouder vragen een onafhankelijke prognose op te stellen over het lopende jaar. Neem hieruit uw verwachte belastbare inkomen over dat uit uw netto winst volgt (winst minus fiscale aftrekposten).

Ontvangt u naast uw inkomen uit de onderneming ook nog andere inkomsten? Dan geeft u ook die op en neemt u bewijsstukken daarvan mee bij een woningtoewijzing. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom moet ik invullen wie de eigenaar van mijn woning is en op welke verdieping ik woon?
Als u huurt bij Ymere, Stadgenoot, De Alliantie of Eigen Haard kunt u mogelijk voorrang krijgen voor woningen van een van deze verhuurders bij u in de buurt. Dit geldt alleen als u hoger dan één hoog woont en lager wilt/moet wonen.

Alle voorwaarden op een rij:

 • U bent 65 jaar of ouder;
 • U huurt momenteel een woning van een deelnemende corporatie in de gemeente Amsterdam hoger dan op de eerste verdieping en u beschikt niet over een lift;
 • U reageert op een woning van een deelnemende corporatie die in dezelfde buurt ligt als uw huidige woning;
 • U reageert op een woning op de begane grond, op de eerste verdieping of met lift die geschikt is voor ouderen. Het kan dus bijvoorbeeld geen woning voor jongeren zijn of voor gezinnen;
 • U bent een doorstromer.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?

U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt en berekent daarbij ook de inkomensvrijstelling voor  kinderen jonger dan 23 jaar die geldt bij de huurtoeslag (€ 4.788,- per kind voor 2017).

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer kan ik de inkomensverklaring over 2016 van de Belastingdienst ontvangen?

Dit verschilt per persoon en hangt af van uw persoonlijke situatie.

 • Als u niet verplicht bent om aangifte te doen en ook geen aangifte heeft gedaan, kunt u vanaf 1 april de inkomensverklaring van 2016 ontvangen.
 • Als u wel aangifte moet doen of heeft gedaan, kunt u een week nadat u de Aanslag 2016 heeft gekregen de inkomensverklaring van 2016 ontvangen. 
 • In uitzonderingsgevallen kunt u geen inkomensverklaring ontvangen.

Zolang de Belastingdienst u geen inkomensverklaring van 2016 kan geven, kunt u die van 2015 aanhouden. Als u geen inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de Belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de toewijzing uw gegevens controleert. U toont dan uw inkomen aan met behulp van drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Als u zelfstandige bent, doet u dit met een winst-en-verliesrekening of prognose.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welk inkomen moet ik opgeven als ik (deels) inkomen uit het buitenland heb of heb gehad?

U moet alleen het in Nederland belastbare jaarinkomen (verzamelinkomen) opgeven. U begint met het aanvragen van de meest recente inkomensverklaring bij de Belastingdienst. Als daarop staat dat zij geen gegevens van u hebben, moet u uw actuele Nederlandse belastbare inkomen opgeven.

Neem van uw laatste Nederlandse salaris- of uitkeringsspecificatie het bedrag over dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Dit doet u ook als u niet het hele jaar inkomen in Nederland heeft. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op. 

Bij de toewijzing vraagt de corporatie u altijd de inkomensverklaring van de Belastingdienst te overleggen, ook als deze geen inkomensgegevens bevat.

 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welke personen mag ik opgeven bij mijn inschrijving?
U moet opgeven met wie u in de woning wilt gaan wonen. De volwassen leden moeten een zogeheten duurzame gemeenschappelijke huishouding (gaan) voeren. Een overzicht van personen die tot een huishouden worden gerekend, vindt u hier.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer mag ik gebruikmaken van Tijdelijk behoud woonduur?

U komt in aanmerking voor de regeling Tijdelijk behoud woonduur als:

 • u voor 1 juli 2015 in de Stadsregio Amsterdam bent verhuisd van een zelfstandige sociale huurwoning van een corporatie naar een andere zelfstandige sociale huurwoning van een corporatie. De ingangsdatum van uw huurcontract is hierbij bepalend;
 • u zich voor 1 juli 2015 (opnieuw) heeft ingeschreven bij WoningNet en zich daarbij hebt aangemeld voor de regeling;
 • uw huidige woning bij ingang van het huurcontract geen vrijesectorwoning was;
 • u uw huidige woning niet hebt gekregen via woningruil;
 • uw vorige woning leeg is opgeleverd én u uw huidige woning leeg achterlaat;
 • uw huurcontract niet ouder is dan vijf jaar (gemeten vanaf uw inschrijving voor de regeling én vanaf de toewijzing van een nieuwe woning!);
 • u uw huidige woning niet heeft gekregen op basis van samengevoegde woonduur;
 • u uw huidige woning niet heeft gekregen op basis van Tijdelijk behouden inschrijfduur;
 • u niet eerder gebruik heeft gemaakt van de regeling Tijdelijk behoud woonduur.

Let op!
Deze regeling gaat op termijn verdwijnen, maar u kunt hier in ieder geval nog tot 1 juli 2017 gebruik van maken. Dit kan alleen als u zich voor 1 juli 2015 voor deze regeling heeft aangemeld en op het moment van de toewijzing nog aan de voorwaarden voor de regeling voldoet.

Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moet zowel uw oude als uw nieuwe inschrijving op uw naam staan. Dit geldt ook voor de huurcontracten van uw oude en uw nieuwe woning. 


Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer mag ik gebruikmaken van Tijdelijk behoud inschrijfduur?

U komt in aanmerking voor de regeling Tijdelijk behoud inschrijfduur als:

 • u voor 1 juli 2015 bent verhuisd naar een zelfstandige sociale huurwoning van een corporatie in de Stadsregio Amsterdam. De ingangsdatum van uw huurcontract is hierbij bepalend;
 • u ook echt op basis van uw inschrijfduur bent verhuisd, dus niet op basis van een urgentie, indicatie*, overgangsregeling, via woningruil of via directe toewijzing door de corporatie.
  Uitzondering hierop is wanneer u een woning via loting heeft verkregen. Dan kunt u wel gebruik maken van de regeling;
 • u zich voor 1 juli 2015 (opnieuw) heeft ingeschreven bij WoningNet;
 • uw huidige woning bij ingang van het huurcontract geen vrije sector huurwoning was;
 • u uw huidige woning leeg achterlaat;
 • uw huurcontract niet ouder is dan twee jaar (let op: dit wordt twee keer gemeten, zowel bij inschrijving voor de regeling als bij toewijzing van een nieuwe woning).

* Uitzondering: als u met een medische indicatie voor de gemeente Amsterdam bent verhuisd kunt u wél gebruik maken van Tijdelijk behoud inschrijfduur.

Let op!
Deze regeling gaat op termijn verdwijnen, maar u kunt hier nog tot 1 juli 2017 gebruik van maken. Dit kan alleen als u zich voor 1 juli 2015 voor deze regeling heeft aangemeld en op het moment van de toewijzing nog aan de voorwaarden voor de regeling voldoet.

Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moet zowel uw oude als uw nieuwe inschrijving op uw naam staan. Dit geldt ook voor uw huidige huurcontract.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik registreren dat ik een urgentie of indicatie heb?

U kunt niet zelf registreren dat u beschikt over een urgentie of een indicatie. De instantie die uw urgentie of indicatie heeft afgegeven doet dit voor u. Neem met deze instantie contact op als u beschikt over een urgentie of indicatie die niet in het overzicht staat.
WoningNet voegt geen urgenties of indicaties toe aan inschrijvingen van woningzoekenden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.