Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Voorrang in Poelenburg en Peldersveld


Poelenburg

De woningcorporaties in Zaanstad wijzen tot en met april 2021 vrijgekomen huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld met een nieuwe voorrangsregeling toe aan mensen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. 

 

Het toewijzen met voorrang maakt deel uit van een heel pakket aan maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren en de kansen voor de huidige bewoners in Poelenburg en Peldersveld te vergroten. Met de nieuwe voorrang wil de gemeente Zaanstad van Poelenburg en Peldersveld meer kansrijke buurten maken. Deze maatregel heeft geen gevolgen voor mensen die nu in Poelenburg en Peldersveld wonen. Iedereen die er nu woont, mag er gewoon blijven wonen. Maar als u binnen deze wijken wilt verhuizen, dan kan dit alleen via de nieuwe voorrang. 

De voorwaarden
Iedereen kan reageren op beschikbare huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld. Maar woningzoekenden krijgen voorrang als zij voldoen aan één van de voorwaarden die hieronder staan. Deze staan in volgorde van belangrijkheid. De eerste telt dus zwaarder mee dan de tweede. 
1. Werkzaam bij een maatschappelijke organisatie, overheid, in de zorg of onderwijs 
2. Inkomen uit werk (commercieel), studiefinanciering of AOW 
3. Een startkwalificatie (tenminste 2 jaar MBO of diploma HAVO/VWO)

Bij kandidaten met dezelfde voorrang, wordt er gekeken naar de inschrijfdatum. 

Persoonlijk profiel
In uw persoonlijke profiel op WoningNet kunt u aangeven aan welke voorwaarde u voldoet om voorrang te krijgen. Ga naar Mijn gegevens als u bent ingelogd op WoningNet Stadsregio Amsterdam. Ga vervolgens naar Mijn profiel. Klik daarna op Voorrangsregelingen en selecteer de voor u geldende hoogste voorrangscategorie. Bij de voorlopige toewijzing van een woning controleert de woningcorporatie altijd of de voorrang juist is.

Sortering
De sortering loopt in Poelenburg en Peldersveld anders dan in andere wijken en buurten binnen de Zaanstreek. Voorrang op basis van inkomensbron voor Poelenburg en Peldersveld weegt zwaarder dan die voor indicaties, SV-urgenten en voorrangskandidaten.

Binnen de groep met een zelfde inkomensbron wordt op de daaropvolgende sorteercriteria gesorteerd. Voorrangskandidaten op datum toekenning voorrang en gewone woningzoekenden op inschrijfdatum.

Sortering op Voorrang lage inkomens en op binding met de Zaanstreek zijn bij deze voorrangsregeling niet van toepassing!

Politie onderzoek
De politie stelt een onderzoek in wanneer u eerste kandidaat bent geworden vanwege de nieuwe voorrang. Dit onderzoek geldt voor u en alle overige personen van uw huishouden die 16 jaar en ouder zijn. Zonder dit politie onderzoek komt u niet in aanmerking voor een huurwoning in Poelenburg en Peldersveld.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze informatie toch nog vragen? Ga dan naar de website van de gemeente Zaanstad. Ook kunt u via deze link de veelgestelde vragen en antwoorden over de nieuwe voorrangsregeling nalezen. 

 


Veelgestelde vragen

Waarom staat er in mijn profiel: Geen voorrangscategorie Poelenburg/Peldersveld?
De woningcorporaties in Zaanstad wijzen tot en met april 2021 vrijgekomen huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld met voorrang toe aan mensen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. U kunt alleen met de voorrangsregeling Poelenburg/Peldersveld reageren als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

U bent werkzaam bij een maatschappelijke organisatie, een overheidsdienst, in het onderwijs of in de gezondheidszorg.
U bent werkzaam bij een commercieel bedrijf of u ontvangt pensioen/studiefinanciering
U beschikt over een startkwalificatie. Startkwalificatie houdt in dat u beschikt over minimaal een HAVO diploma of MBO niveau 2. 

Als u niet aan één van deze voorwaarden voldoet, valt u in de categorie: Geen voorrangscategorie Poelenburg/Peldersveld.

Voldoet u wel aan één van de voorwaarden? Dan kunt u bij uw profiel de juiste voorrangscategorie aanvinken en uw keuze opslaan. Houdt u er rekening mee dat uw voorrang gecontroleerd wordt door de woningcorporatie bij een voorlopige aanbieding. Ga voor meer informatie naar de pagina

Voorrang Poelenburg en Peldersveld.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik wil met voorrang reageren in Poelenburg en Peldersveld, hoe doe ik dat?
U kunt alleen met de voorrangsregeling Poelenburg/Peldersveld reageren als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

U bent werkzaam bij een maatschappelijke organisatie, een overheidsdienst, in het onderwijs of in de gezondheidszorg.
U bent werkzaam bij een commercieel bedrijf of u ontvangt pensioen/studiefinanciering
U beschikt over een startkwalificatie. Startkwalificatie houdt in dat u beschikt over minimaal een HAVO diploma of MBO niveau 2. 

Als u aan één van deze voorwaarden voldoet, kunt u dit online aangeven bij uw profiel. U vinkt aan wat voor u van toepassing is en slaat uw keuze op. Vanaf dat moment reageert u met voorrang op woningen waar in de omschrijving staat: Voorrangsregeling Poelenburg/Peldersveld.

Houdt u er rekening mee dat uw voorrang gecontroleerd wordt door de woningcorporatie bij een voorlopige aanbieding. Ga voor meer informatie naar de pagina Voorrang in Poelenburg en Peldersveld.

 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.