Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Begrippen


A
Aanleunwoning

Een aanleunwoning is een woning die toegankelijk is voor senioren of mensen met een beperking. Kenmerken van een aanleunwoning zijn: gelijkvloers of toegankelijk via een lift en/of in de buurt van een dienstencentrum.

Atelierwoning

Een atelierwoning bestaat uit een woon- en een atelierdeel, bestemd voor een kunstenaar. Atelierwoningen worden niet via WoningNet aangeboden. Kijk voor meer informatie op de website van Cawa Amsterdam.

B
Benedenwoning

Een benedenwoning is een gelijkvloerse woning met de voordeur direct aan de straat.

Brutohuur

Brutohuur is de totale huurprijs van een woning. De brutohuur bestaat uit de netto huur (of kale huur) en alle servicekosten. Kosten voor energie en water zitten alleen bij de huurprijs inbegrepen als dit uitdrukkelijk vermeld staat in de woningadvertentie.

D
Digitale woning

Een digitale woning is een woning die via e-mail wordt aangeboden. 

H
Huishouden

Een huishouden is een alleenstaande of meerpersoonshuishouden, al dan niet met kinderen, die een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren of willen gaan voeren.

Huurvast

Huurvast betekent dat u voor een vastgestelde periode (5 of 10 jaar) geen jaarlijkse huurverhoging betaalt. In het begin van de periode ligt de huurprijs per maand wat hoger dan de 'normale huur' van de woning.

K
Koopcomfort

Koopcomfort is een koopvorm die bijna hetzelfde is als normale koop. De woningcorporatie verkoopt de woning aan u tegen marktwaarde. Als u de woning verkoopt, is de volledige waardeontwikkeling of waardedaling voor u. Anders dan bij gewone koop bent u bij verkoop verplicht de woning eerst aan de woningcorporatie aan te bieden. Als de woningcorporatie besluit deze woning te kopen dan doen ze dit tegen de marktprijs van dat moment. Als zij besluiten de woning niet terug te kopen dan kunt u de woning aan anderen aanbieden.

Koopgarant

Koopgarant is een vorm van kopen. U wordt voor 100% eigenaar maar u betaalt 75%* van de marktwaarde zodat u minder hypotheeklasten heeft. Als u de woning wilt verkopen koopt de woningcorporatie deze gegarandeerd binnen drie maanden terug. Daarbij wordt de waardeontwikkeling (stijging of daling) gedeeld tussen u en de woningcorporatie. De waardestijging als gevolg van investeringen die u zelf heeft gedaan hoeft u niet te delen met de corporatie en komt u volledig toe. * bij nieuwbouw geldt een ander percentage.

L
Lotingwoning

Een lotingwoning is een sociale huurwoning die via loting wordt aangeboden. Iedere woningzoekende die voor deze woning in aanmerking komt heeft evenveel kans op de woning. Het computersysteem zet alle reacties op een lotingwoning in een willekeurige volgorde. Inschrijftijd en eventuele voorrangsregelingen spelen geen rol. U moet wel voldoen aan de passendheidseisen, zoals bijvoorbeeld aantal personen of leeftijd. U kunt iedere week op twee lotingwoningen reageren, naast uw twee reacties op reguliere sociale huurwoningen.

N
Nettohuur

De nettohuur is de kale huurprijs zonder servicekosten.

R
Reageren

Door te reageren op een woning geeft u aan dat u voor de woning in aanmerking wilt komen.

Registratienummer

Een registratienummer is het nummer van uw inschrijving bij WoningNet. U heeft dit nummer en uw wachtwoord nodig om uw inschrijfgegevens te wijzigen of te reageren.

Rekenhuur

De rekenhuur is de netto huur plus een deel van de servicekosten. De Belastingdienst gebruikt de maandelijkse rekenhuur om te berekenen hoeveel huurtoeslag u (eventueel) krijgt.

S
Sociale huur

Sociale huurwoningen hebben een maximale rekenhuur van € 720,42.

Stadsregio Amsterdam

De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten in de omgeving van Amsterdam. Deze gemeenten werken onder meer op het gebied van woonruimteverdeling samen. Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Volendam, Waterland, Wormerland, Zaanstad. In de gemeente Oostzaan en de woonplaats Volendam worden woningen buiten WoningNet om aangeboden.

V
Vrijesectorhuur

Vrijesectorwoningen hebben een huurprijs van minimaal € 720,42.

W
Wachtwoord

Schrijft u zich in via de website van WoningNet dan kunt u zelf een wachtwoord aanmaken. Als u zich via een formulier inschrijft ontvangt u geen wachtwoord. Via de link Wachtwoord vergeten? op de pagina Inloggen kunt u een (nieuw) wachtwoord opgeven. Hiervoor moet uw e-mailadres bij ons bekend zijn.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.