Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inkomensvoorwaarden


De overheid heeft een maximaal jaarinkomen ingesteld voor mensen die een sociale huurwoning willen huren. Dit bedrag wordt, net zoals de maximale netto huurprijs, ieder jaar aangepast.

Per 1 januari 2017 is de maximale netto huurprijs voor een sociale huurwoning € 710,68. Het maximale jaarinkomen (verzamelinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren is vastgesteld op € 36.165. De wet biedt ruimte  om een deel van de woningen ook open te stellen voor woningzoekenden met een jaarinkomen van maximaal € 40.349. In elke woningadvertentie kunt u zien wat het maximale inkomen is waarmee u op de woning kunt reageren. 

Corporaties moeten van de overheid hun woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de woningzoekende. Lees hierover meer.

Uw inkomensgegevens bij WoningNet
Het is belangrijk dat u het juiste inkomen opgeeft in uw inschrijfgegevens. Vul het inkomen in dat op uw inkomensverklaring van de Belastingdienst staat vermeld. Uw inkomen wordt bij toewijzing altijd door de corporatie gecontroleerd. Als dan blijkt dat u niet het juiste inkomen heeft opgegeven, kan de woning alsnog aan u voorbij gaan. Lees in de folder Inkomensberekening hoe u het juiste inkomen opgeeft in uw inschrijving.

Uitzonderingen maximale inkomensgrens € 36.165/€ 40.349
Enkele groepen woningzoekenden kunnen ook met een hoger inkomen dan € 36.165/€ 40.349 reageren op sociale huurwoningen bij WoningNet:

  • Stadsvernieuwingsurgenten (voor (semi-) stadsvernieuwingsurgenten uit de gemeente Amsterdam geldt een maximale inkomensgrens van € 52.180, prijspeil 1 januari 2017);
  • Woningzoekenden met een indicatie voor een rolstoelgeschikte woning van de Afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam;
  • Kandidaten met een GEB-indicatie of een indicatie voor een aanleunwoning in Zaanstad.

Net als voor andere woningzoekenden geldt ook voor hen dat woningzoekenden met een laag inkomen voorgaan bij de goedkopere woningen (nettohuur tot en met € 635,05).

Heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of een ander officieel bewijs waaruit blijkt dat u voor ten minste 10 uur zorg per week voor de periode van minimaal één jaar nodig heeft? Ook dan kan voor u een uitzondering gelden. Neem in dat geval contact op met een van de corporaties voor een toelichting op het via WoningNet zoeken naar een woning.

Daarnaast wordt voor een paar andere groepen een uitzondering gemaakt, maar zij kunnen niet zelf zoeken via WoningNet. Als u denkt dat u een uitzonderingspositie heeft, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of met uw corporatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw corporatie of met WoningNet (tel: 0900 - 202 30 72 - gebruikelijke belkosten).

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.