Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Reageren op een sociale huurwoning


Iedere week kunt u op maximaal twee reguliere sociale huurwoningen en twee lotingwoningen reageren. Deze reacties moet u voor de sluiting van de reactietermijn plaatsen. Bij de woningadvertenties staat vermeld hoeveel tijd u hiervoor nog heeft.

Iedere dinsdag na 17:00 uur staat het totale woningaanbod van die week op de website. Op de eerstvolgende maandag vindt de selectie plaats.

U kunt reageren via internet. Op onze website vindt u bij Woningaanbod alle woningen die op dit moment beschikbaar zijn. Bij de woningadvertentie klikt u op Reageren.


Veelgestelde vragen

Hoe vaak mag ik reageren?

U kunt iedere week op twee sociale huurwoningen uit het reguliere aanbod reageren en op twee lotingwoningen.

Naast deze reacties kunt u onbeperkt reageren op vrijesectorwoningen en koopwoningen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik controleren of mijn reactie is vastgelegd?

Log in en klik op Mijn reacties en vervolgens op Actuele reacties of Lopende reacties.
Hier ziet u welke reacties op sociale huurwoningen zijn vastgelegd.

Als u reageert op vrijesector huurwoningen krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw reactie. U kunt deze reactie niet terug zien via Mijn reacties. De eigenaar van de woning neemt contact met u op. Wilt u meer informatie over uw reacties op vrijesectorwoningen, neem dan contact op met de eigenaar van de woning.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Kan ik mijn reactie weer verwijderen?

Ja, dat kan zolang de reactietermijn nog niet is verstreken.

Als u bent ingelogd kunt een reactie verwijderen via Mijn reacties.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waar kan ik op letten bij het reageren?

Let vooral op de informatie in de woningadvertentie. Hierin staan de belangrijkste richtlijnen en eisen. De volgende zaken verdienen zeker uw aandacht:

Log eerst in
Wanneer u een woning zoekt, is het belangrijk dat u eerst inlogt. Alleen wanneer u ingelogd zoekt, ziet u de woningen waarvoor u in aanmerking komt en waarop u ook echt kunt reageren. U hoeft dan niet steeds zelf in de advertentie te kijken wat de maximale inkomensgrens is en of de huur past bij uw inkomen.

Zorg ervoor dat alle gegevens in uw inschrijving juist zijn. Dat geldt zeker voor uw inkomen.

Uw inkomen bepaalt voor welke woningen u in aanmerking komt en of u voorrang krijgt op woningzoekenden met een hoger inkomen. Vul daarom het inkomen in dat op uw Inkomensverklaring van de Belastingdienst staat vermeld. Uw inkomen wordt bij toewijzing altijd door de corporatie gecontroleerd. Als dan blijkt dat u niet het juiste inkomen heeft opgegeven, kan de woning alsnog aan u voorbij gaan. Lees in de folder Inkomensberekening hoe u het juiste inkomen opgeeft in uw inschrijving.

Slaagkans
Bij de slaagkans wordt uw wachttijd of urgentie/indicatie vergeleken met andere woningzoekenden die op de woning kunnen reageren. Bij de berekening van de slaagkans houden we rekening met de populariteit van de woning en de hoeveelheid weigeringen op soortgelijke woningen in het afgelopen jaar. De slaagkans wordt uitgedrukt in zeer hoog, hoog, gemiddeld, laag en zeer laag.

Inkomensgrenzen
De woningcorporaties verhuren de woningen aan mensen met een inkomen tot maximaal € 38.035 (verzamelinkomen van het huishouden, kinderen niet meegerekend). De wet biedt ruimte  om een deel van de woningen ook open te stellen voor woningzoekenden met een jaarinkomen van maximaal € 42.436. In elke woningadvertentie kunt u zien wat het maximale inkomen is waarmee u op de woning kunt reageren.

Corporaties moeten van de overheid hun woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de woningzoekende. Lees hierover meer.

Het aantal personen
In de woningadvertentie staat vermeld voor hoeveel personen de woning minimaal en/of maximaal bestemd is. Welke personen er tot het huishouden worden gerekend leest u hier.

Voorrang
In iedere woningadvertentie staat of er voorrang wordt gegeven aan speciale groepen. Bijvoorbeeld voorrang voor stadsvernieuwingskandidaten, 65-plussers, woningzoekenden met een medische indicatie of mensen die al in dezelfde gemeente wonen. Als u tot een van deze voorrangsgroepen behoort, heeft u meer kans op de woning. In de advertentie ziet u ook of er voorrang is voor lage inkomens

Woning voor gezinnen (buiten de gemeente Amsterdam)
Deze woningen zijn uitsluitend bestemd voor gezinnen, die bestaan uit de woningzoekende zelf en tenminste één kind van nog geen 18 jaar. Ook een eenoudergezin kan voor de woning in aanmerking komen. Bij een deel van de woningen voor gezinnen gaan gezinnen met tenminste drie kinderen van nog geen 18 jaar voor op andere gezinnen. Als dat het geval is, staat dit in de advertentie vermeld.

Voorrang voor kleine gezinnen in de gemeente Amsterdam
Deze woningen zijn met voorrang bestemd voor huishoudens met een of twee kinderen. Eén van de kinderen moet jonger dan 18* jaar zijn. U mag wel reageren op deze woningen als u niet aan deze voorwaarde voldoet, maar gezinnen met 1 of 2 kinderen gaan voor. U herkent deze woning aan de tekst onder de foto ‘voorrang kleine gezinnen’.

Voorrang voor grote gezinnen in de gemeente Amsterdam

Deze woningen zijn met voorrang bestemd voor gezinnen met minimaal drie kinderen onder de 18* jaar. Vervolgens komen gezinnen met minimaal één kind onder de 18 in aanmerking. Huishoudens zonder kinderen onder de 18 komen niet in aanmerking en kunnen niet reageren op deze woningen. U herkent deze woning aan de tekst onder de foto ‘voorrang grote gezinnen’. 

Woningen ‘alleen voor huishoudens zonder kinderen’ in de gemeente Amsterdam
Sommige woningen in de gemeente Amsterdam zijn alleen bestemd voor huishoudens zonder kinderen. Dit geldt voor de kleinere één en twee kamerwoningen die niet geschikt zijn voor bewoning met kinderen. Deze woningen herkent u aan de tekst ‘Alleen voor huishoudens zonder kinderen’. Huishoudens met een kind (ongeacht de leeftijd) en ook eenoudergezinnen kunnen niet op deze woningen reageren en zien deze woningen niet in hun passend aanbod.

 
Jongerenwoningen
Studenten die een voltijdopleiding aan een MBO-, HBO- of universitaire instelling in de Stadsregio Amsterdam volgen komen niet in aanmerking voor een jongerenwoning, tenzij er in de gemeente waarin de jongerenwoning staat geen studentenwoningen zijn. Zij komen wel in aanmerking voor een studentenwoning via StudentenWoningWeb.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom kan ik niet meer telefonisch reageren?

Vanaf 1 april 2017 is de reactielijn van WoningNet opgeheven. Dit betekent dat u niet meer telefonisch een reactie kunt plaatsen op het woningaanbod. Daarnaast zijn ook de resultatenlijn en servicelijn niet meer beschikbaar. De reden waarom wij deze telefoonlijnen opgezegd hebben, is dat wij merken dat woningzoekenden steeds beter hun weg vinden via de website. Het proces rondom het zoeken en accepteren van een woning verloopt bijna helemaal digitaal.

Lukt het u niet om een reactie te plaatsen op het woningaanbod? Bijvoorbeeld omdat u geen computer heeft of hulp vanuit uw naaste omgeving. Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet. Wij helpen u graag verder.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.