Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe is mijn privacy beschermd als ik mijn inkomensdocumenten toevoeg (upload)?

Wij vragen u om zelf uw BSN nummer onleesbaar te maken voordat u het inkomensdocument toevoegt in uw inschrijfgegevens. Als u het document vanaf een smartphone uploadt kunt u hiervoor gebruik maken van de kopieID-app van de Rijksoverheid. U mag het document ook zelf bewerken en het BSN nummer doorstrepen. Hiervoor moet u eerst het document printen zodat u het BSN nummer kunt doorstrepen en vervolgens scant u deze opnieuw in. Houdt u er wel rekening mee dat u het originele document moet kunnen overhandigen bij een woningacceptatie.

Alleen als u een woningaanbieding heeft kan de medewerker van de corporatie uw documenten inzien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mijn inkomensdocumenten toevoegen (uploaden)?
Log in en ga naar Mijn gegevens en dan het kopje Mijn documenten. Hier kunt u uw inkomensdocumenten toevoegen (uploaden). U kunt de digitale versie van uw inkomensverklaring of aanslag die u van de Belastingdienst heeft gekregen uploaden (in pdf-formaat), of een foto in jpg-, jpeg- of png-formaat. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw smartphone een foto uploaden van uw papieren inkomensdocument. Elk document mag niet groter zijn dan 5MB. 
Wij vragen u om zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een foto te maken van het document met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Leest u ook de instructiepagina uploaden op een computer of uploaden met een mobiele telefoon.
 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik controleren of mijn reactie is vastgelegd?

Log in en klik op Mijn reacties en vervolgens op Actuele reacties of Lopende reacties.
Hier ziet u welke reacties op sociale huurwoningen zijn vastgelegd.

Als u reageert op vrijesector huurwoningen krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw reactie. U kunt deze reactie niet terug zien via Mijn reacties. De eigenaar van de woning neemt contact met u op. Wilt u meer informatie over uw reacties op vrijesectorwoningen, neem dan contact op met de eigenaar van de woning.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Kan ik met mijn indicatie of urgentie en een inkomen hoger dan € 36.798 reageren op het woningaanbod via WoningNet?

Ja, dat kan. Voor sommige groepen wordt een uitzondering gemaakt.

Lees hier meer informatie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Kan iedereen mijn inkomensdocumenten zien na uploaden?

Nee, alleen medewerkers van de corporatie die u een woning aanbiedt, kunnen de documenten zien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft. Zij kunnen alleen controleren of er een document aanwezig is in uw gegevens.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Kan ik met mijn (semi-) stadsvernieuwingsurgentie en een inkomen hoger dan € 38.035 reageren op het woningaanbod via WoningNet?

Ja, dat kan. Voor sommige groepen wordt een uitzondering gemaakt.

Lees hier meer informatie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom kan ik niet meer telefonisch mijn positie opvragen?

Vanaf 1 april 2017 is de resultatenlijn van WoningNet opgeheven. Dit betekent dat u niet meer telefonisch het resultaat kunt opvragen van uw reactie op een woningadvertentie. Daarnaast zijn ook de reactielijn en servicelijn niet meer beschikbaar. De reden waarom wij deze telefoonlijnen opgezegd hebben, is dat wij merken dat woningzoekenden steeds beter hun weg vinden via de website. Het proces rondom het zoeken en accepteren van een woning verloopt bijna helemaal digitaal.

Heeft u hulp nodig om uw positie via de website op te vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van WoningNet.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom kan ik niet meer telefonisch reageren?

Vanaf 1 april 2017 is de reactielijn van WoningNet opgeheven. Dit betekent dat u niet meer telefonisch een reactie kunt plaatsen op het woningaanbod. Daarnaast zijn ook de resultatenlijn en servicelijn niet meer beschikbaar. De reden waarom wij deze telefoonlijnen opgezegd hebben, is dat wij merken dat woningzoekenden steeds beter hun weg vinden via de website. Het proces rondom het zoeken en accepteren van een woning verloopt bijna helemaal digitaal.

Lukt het u niet om een reactie te plaatsen op het woningaanbod? Bijvoorbeeld omdat u geen computer heeft of hulp vanuit uw naaste omgeving. Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet. Wij helpen u graag verder.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom moet ik inkomensdocumenten toevoegen als ik wil reageren op een sociale huurwoning?

Het inkomen dat u opgeeft moet passen bij de huur van de woning. Als u actief reageert op het woningaanbod is het dus belangrijk dat uw inkomen klopt. Door het toevoegen van de inkomensdocumenten kan de corporatie vroeg in het aanbiedingsproces zien of u daadwerkelijk kans maakt op de woning. Door uw inkomen over te nemen van het document dat ook nodig is bij woningtoewijzing voorkomt u teleurstellingen en onnodige vertraging. Het aanbiedingsproces kan hierdoor sneller verlopen. Bij toewijzing voert de corporatie nog een definitieve controle uit als u alle documenten bij hen heeft ingeleverd.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Op welke woningen mag ik met een inkomen tot en met € 42.436 reageren?

De wet biedt ruimte  om een deel van de woningen ook open te stellen voor woningzoekenden met een jaarinkomen van maximaal € 42.436. In elke woningadvertentie kunt u zien wat het maximale inkomen is waarmee u op de woning kunt reageren. 

Als u inlogt op de website en op Woningaanbod klikt, krijgt u automatisch alle woningen te zien die passen bij uw inschrijfgegevens. Dus als u een huishouden heeft met een inkomen van € 38.035 tot en met maximaal € 42.436 krijgt u automatisch alle woningen te zien die de woningcorporaties hebben opengesteld voor inkomens tot en met € 42.436 en aan uw ingevulde woonwensen voldoen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer kan ik reageren op een rolstoelgeschikte woning in de gemeente Amsterdam?

Dit kan alleen wanneer u een indicatie heeft die door de Afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam is verstrekt. Voor uitgebreide informatie zie: www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen.

Als u een indicatie heeft voor een rolstoelgeschikte woning kunt u met een inkomen hoger dan € 38.035 reageren op sociale huurwoningen. Woningzoekenden met een indicatie voor een rolstoelgeschikte woning in Amsterdam behoren tot de uitzonderingsgroep in de regelgeving. 

Lees hier meer informatie. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Kan ik met mijn GEB-indicatie voor een woning in Zaanstad en een inkomen hoger dan € 38.035 reageren op het woningaanbod via WoningNet?

Ja, dat kan. Voor sommige groepen wordt een uitzondering gemaakt.

Lees hier meer informatie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe vaak mag ik reageren?

U kunt iedere week op twee sociale huurwoningen uit het reguliere aanbod reageren en op twee lotingwoningen.

Naast deze reacties kunt u onbeperkt reageren op vrijesectorwoningen en koopwoningen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Kan ik mijn reactie weer verwijderen?

Ja, dat kan zolang de reactietermijn nog niet is verstreken.

Als u bent ingelogd kunt een reactie verwijderen via Mijn reacties.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waar kan ik op letten bij het reageren?

Let vooral op de informatie in de woningadvertentie. Hierin staan de belangrijkste richtlijnen en eisen. De volgende zaken verdienen zeker uw aandacht:

Log eerst in
Wanneer u een woning zoekt, is het belangrijk dat u eerst inlogt. Alleen wanneer u ingelogd zoekt, ziet u de woningen waarvoor u in aanmerking komt en waarop u ook echt kunt reageren. U hoeft dan niet steeds zelf in de advertentie te kijken wat de maximale inkomensgrens is en of de huur past bij uw inkomen.

Zorg ervoor dat alle gegevens in uw inschrijving juist zijn. Dat geldt zeker voor uw inkomen.

Uw inkomen bepaalt voor welke woningen u in aanmerking komt en of u voorrang krijgt op woningzoekenden met een hoger inkomen. Vul daarom het inkomen in dat op uw Inkomensverklaring van de Belastingdienst staat vermeld. Uw inkomen wordt bij toewijzing altijd door de corporatie gecontroleerd. Als dan blijkt dat u niet het juiste inkomen heeft opgegeven, kan de woning alsnog aan u voorbij gaan. Lees in de folder Inkomensberekening hoe u het juiste inkomen opgeeft in uw inschrijving.

Slaagkans
Bij de slaagkans wordt uw wachttijd of urgentie/indicatie vergeleken met andere woningzoekenden die op de woning kunnen reageren. Bij de berekening van de slaagkans houden we rekening met de populariteit van de woning en de hoeveelheid weigeringen op soortgelijke woningen in het afgelopen jaar. De slaagkans wordt uitgedrukt in zeer hoog, hoog, gemiddeld, laag en zeer laag.

Inkomensgrenzen
De woningcorporaties verhuren de woningen aan mensen met een inkomen tot maximaal € 38.035 (verzamelinkomen van het huishouden, kinderen niet meegerekend). De wet biedt ruimte  om een deel van de woningen ook open te stellen voor woningzoekenden met een jaarinkomen van maximaal € 42.436. In elke woningadvertentie kunt u zien wat het maximale inkomen is waarmee u op de woning kunt reageren.

Corporaties moeten van de overheid hun woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de woningzoekende. Lees hierover meer.

Het aantal personen
In de woningadvertentie staat vermeld voor hoeveel personen de woning minimaal en/of maximaal bestemd is. Welke personen er tot het huishouden worden gerekend leest u hier.

Voorrang
In iedere woningadvertentie staat of er voorrang wordt gegeven aan speciale groepen. Bijvoorbeeld voorrang voor stadsvernieuwingskandidaten, 65-plussers, woningzoekenden met een medische indicatie of mensen die al in dezelfde gemeente wonen. Als u tot een van deze voorrangsgroepen behoort, heeft u meer kans op de woning. In de advertentie ziet u ook of er voorrang is voor lage inkomens

Woning voor gezinnen (buiten de gemeente Amsterdam)
Deze woningen zijn uitsluitend bestemd voor gezinnen, die bestaan uit de woningzoekende zelf en tenminste één kind van nog geen 18 jaar. Ook een eenoudergezin kan voor de woning in aanmerking komen. Bij een deel van de woningen voor gezinnen gaan gezinnen met tenminste drie kinderen van nog geen 18 jaar voor op andere gezinnen. Als dat het geval is, staat dit in de advertentie vermeld.

Voorrang voor kleine gezinnen in de gemeente Amsterdam
Deze woningen zijn met voorrang bestemd voor huishoudens met een of twee kinderen. Eén van de kinderen moet jonger dan 18* jaar zijn. U mag wel reageren op deze woningen als u niet aan deze voorwaarde voldoet, maar gezinnen met 1 of 2 kinderen gaan voor. U herkent deze woning aan de tekst onder de foto ‘voorrang kleine gezinnen’.

Voorrang voor grote gezinnen in de gemeente Amsterdam

Deze woningen zijn met voorrang bestemd voor gezinnen met minimaal drie kinderen onder de 18* jaar. Vervolgens komen gezinnen met minimaal één kind onder de 18 in aanmerking. Huishoudens zonder kinderen onder de 18 komen niet in aanmerking en kunnen niet reageren op deze woningen. U herkent deze woning aan de tekst onder de foto ‘voorrang grote gezinnen’. 

Woningen ‘alleen voor huishoudens zonder kinderen’ in de gemeente Amsterdam
Sommige woningen in de gemeente Amsterdam zijn alleen bestemd voor huishoudens zonder kinderen. Dit geldt voor de kleinere één en twee kamerwoningen die niet geschikt zijn voor bewoning met kinderen. Deze woningen herkent u aan de tekst ‘Alleen voor huishoudens zonder kinderen’. Huishoudens met een kind (ongeacht de leeftijd) en ook eenoudergezinnen kunnen niet op deze woningen reageren en zien deze woningen niet in hun passend aanbod.

 
Jongerenwoningen
Studenten die een voltijdopleiding aan een MBO-, HBO- of universitaire instelling in de Stadsregio Amsterdam volgen komen niet in aanmerking voor een jongerenwoning, tenzij er in de gemeente waarin de jongerenwoning staat geen studentenwoningen zijn. Zij komen wel in aanmerking voor een studentenwoning via StudentenWoningWeb.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waar vind ik de toegewezen woningen terug waarop ik zelf niet heb gereageerd?

Bij Verhuurd staan de woningen die tot een jaar geleden zijn toegewezen.

Via verschillende stappen selecteert u welke woningen u in het overzicht wilt zien.
Per verhuurde woning staat aangegeven wat de wachttijd was van de woningzoekende die de woning heeft geaccepteerd, of er sprake was van voorrang en hoeveel woningzoekenden er in totaal op de woning hebben gereageerd.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik denk dat mijn resultaat niet klopt. Wat is er aan de hand?

Wanneer uw resultaat voor een woning minder gunstig is dan u had verwacht, kan dit verschillende oorzaken hebben:

 • Het ging om een populaire woning waarop veel mensen hebben gereageerd;
 • Er was sprake van voorrang voor grote gezinnen met tenminste drie kinderen jonger dan 18 jaar en u voldoet niet aan deze voorwaarde;
 • Er was sprake van voorrang kleine gezinnen met een of twee kinderen jonger dan 18 jaar en u voldoet niet aan deze voorwaarde;
 • Voor de woning kregen woningzoekenden met een urgentie of indicatie voorrang. Bijvoorbeeld 65-plussers of woningzoekenden met een stadsvernieuwingsurgentie;
 • Voor de woning kregen woningzoekenden die al in de gemeente wonen voorrang;
 • Het betrof een woning met een lagere huur en hierop kregen woningzoekenden met een laag inkomen voorrang.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Bij mijn lopende reacties zie ik mijn positie niet terug. Hoe komt dit?

Soms wordt op verzoek van de corporatie het resultaat niet via internet bekend gemaakt.

Dit komt voor bij nieuwbouwwoningen omdat hierbij meerdere woningen via één advertentie worden aangeboden. Het is ook mogelijk dat de corporatie een extra handmatige selectie uitvoert. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als ingezetenen van een gemeente voorrang krijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de corporatie die de woning aanbiedt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat zijn actuele en lopende reacties?

Bij Actuele reacties en Lopende reacties staan woningen waarop u onlangs heeft gereageerd. 

 1. Actuele reacties: woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken;
  Bij deze woningen ziet u uw huidige positie en hoeveel kandidaten er op dat moment op de woning hebben gereageerd. Totdat de reactietermijn verstrijkt, kunt u deze reacties nog intrekken.

 2. Lopende reacties: woningen die worden aangeboden en nog niet definitief zijn toegewezen.
  Bij deze woningen ziet u op welke positie u staat. Heeft u een woning bezichtigd, dan kunt u hier ook aangeven of u deze wilt accepteren of weigeren.

Log in en klik op Mijn reacties om uw actuele en lopende reacties te zien. Daarnaast vindt u bij Mijn reacties eventuele openstaande aanbiedingen en uw historische reacties.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat zijn historische reacties?

Bij uw historische reacties staan de woningen waarop u enige tijd geleden heeft gereageerd. Deze woningen zijn inmiddels toegewezen aan een andere kandidaat.

Bij iedere woning ziet u de belangrijkste kenmerken van de woning zoals de oppervlakte en het aantal kamers. Verder ziet u wat uw positie op de woning was, met welke wachttijd de woning is geaccepteerd, of er sprake was van voorrang en hoeveel woningzoekenden er in totaal op de woning hebben gereageerd.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat is directe toewijzing?

Er is sprake van directe toewijzing door een woningcorporatie als een woning niet via een woningadvertentie op WoningNet is aangeboden. 
Directe toewijzing is aan strikte regels gebonden en komt in uitzonderingssituaties voor. Bijvoorbeeld wanneer iemand zijn woning heeft verloren door brand.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.