Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Begrippen


 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
B
Buckaroo

Buckaroo Online Payment Services is het bedrijf dat voor WoningNet de inschrijf- en verlengingskosten incasseert.

D
Doorlopende machtiging

Als u een doorlopende machtiging afgeeft, worden eerst de eenmalige inschrijfkosten en vervolgens ieder jaar de verlengingskosten automatisch van uw rekening afgeschreven. Zo kunt u het niet per ongeluk vergeten.

I
Inschrijfkosten

Dit zijn de eenmalige kosten die u betaalt voor uw inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam. Op dit moment bedragen deze kosten € 50 (prijspeil 2012).

R
Registratienummer

Een registratienummer is het nummer van uw inschrijving bij WoningNet. U heeft dit nummer en uw wachtwoord nodig om uw inschrijfgegevens te wijzigen of te reageren.

V
Verlengingskosten

Dit zijn de kosten die u jaarlijks betaalt om uw inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam te verlengen. Per 1 juli 2016 zijn de verlengingskosten tijdelijk verlaagd van € 10 naar € 8. Deze verlaging geldt in principe voor de periode tot en met 2019, tenzij (externe) factoren een eerdere verhoging nodig maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een door de overheid opgelegde (extra) heffing of belasting. In dat geval behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor de verlengingskosten al voor 2020 te wijzigen. 

Daarnaast behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor de tarieven van de verlengingskosten per 2020 te herzien en aan te passen. WoningNet zal u van een wijziging tijdig op de hoogte stellen. Vanaf de datum van de tariefwijziging geldt het nieuwe tarief voor alle verlengingen.

 

 

W
Wachttijd

De wachttijd is de periode dat u ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam. Wanneer:

 • voor u de Overgangsregeling vervallen woonduur geldt, dan is uw vervallen woonduur omgezet in inschrijfduur. Uw wachttijd wordt dan bepaald door de ingangsdatum van uw huidige huur- of koopcontract;
 • voor u de Overgangsregeling onzelfstandige eenheden geldt, dan is de vervallen woonduur omgezet in inschrijfduur. Uw wachttijd bij het reageren op woningen in Amsterdam en Diemen wordt dan bepaald door de ingangsdatum van uw huidige huurcontract;
 • u voor de regeling Tijdelijk behoud woonduur of Tijdelijk behoud inschrijfduur staat ingeschreven, dan bepaalt deze regeling uw wachttijd. De regeling Tijdelijk behoud woonduur vervalt in de loop van oktober 2019.

De volgorde van de reacties van woningzoekenden op woningadvertenties is gebaseerd op wachttijd en/of toegekende voorrang (soms zijn er aanvullende voorwaarden, zoals leeftijd).

WoningNet

WoningNet is de organisatie die het systeem voor woonruimteverdeling in de Stadsregio Amsterdam onderhoudt. WoningNet zorgt ervoor dat woningcorporaties hun vrijkomende woningen kunnen publiceren en dat woningzoekenden op deze woningen kunnen reageren. WoningNet is niet betrokken bij het opstellen van regelgeving. Ook voert WoningNet geen zaken uit die rechtstreeks te maken hebben met woningverhuur. Een woningcorporatie is zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het toewijzen van een woning, het tekenen van huurcontracten en het onderhoud van een woning.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.