Jaarlijkse verlengingskosten voor inschrijving WoningNet


Wanneer u staat ingeschreven bij WoningNet, dan betaalt u vanaf 1 juli 2012 ook jaarlijks verlengingskosten. Per 1 juli 2016 zijn de verlengingskosten tijdelijk verlaagd van € 10 naar € 8. Deze verlaging geldt in principe voor de periode tot en met 2019, tenzij (externe) factoren een eerdere verhoging nodig maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een door de overheid opgelegde (extra) heffing of belasting. In dat geval behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor de verlengingskosten al voor 2020 te wijzigen. 

Daarnaast behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor de tarieven van de verlengingskosten per 2020 te herzien en aan te passen. WoningNet zal u van een wijziging tijdig op de hoogte stellen. Vanaf de datum van de tariefwijziging geldt het nieuwe tarief voor alle verlengingen. 

Inschrijving verlengen

U kunt uw inschrijving op de volgende manieren verlengen:

 • Machtiging
  U kunt de verlengingskosten via een machtiging betalen. Als u inlogt op de website volgt automatisch een scherm waarin u een doorlopende machtiging kunt afgeven of voor online betalen kunt kiezen. Als u een doorlopende machtiging afgeeft worden ieder jaar automatisch de verlengingskosten van uw rekening afgeschreven. Zo kunt u het niet per ongeluk vergeten. U krijgt zes weken voor het verlopen van uw inschrijving een e-mail*. Hierin staat dat Buckaroo de verlengingskosten namens WoningNet gaat incasseren. U hoeft hiervoor niks te doen.

 • iDEAL
  U kunt de verlengingskosten via iDEAL betalen. Vanaf zes weken voor het verlopen van uw inschrijving ziet u als u geen machtiging heeft afgegeven en inlogt op de website automatisch een bericht over het betalen van de verlenging. U kunt vervolgens kiezen voor het afgeven van een doorlopende machtiging of voor online betalen. Online betalen kan via iDEAL of u kunt het bedrag zelf overmaken. Vul uw inschrijfnummer en wachtwoord in en klik op Inschrijving verlengen? Volg daarna de instructies om de verlengingskosten te betalen via iDEAL.
  U krijgt zes weken voor het verlopen van de geldigheidsdatum van uw inschrijving altijd een e-mail* met het verzoek om de verlengingskosten te betalen.

 • Overmaken
  U kunt de verlengingskosten betalen door het bedrag zelf over te maken. Vanaf zes weken voor het verlopen van uw inschrijving verschijnt als u inlogt op de website automatisch een bericht over het betalen van de verlenging. U kunt vervolgens kiezen voor het afgeven van een doorlopende machtiging of voor online betalen. Als u het bedrag zelf wilt overmaken klik dan op Online betalen. Vul uw inschrijfnummer en wachtwoord in en klik op Inschrijving verlengen? Volg daarna de instructies die u ontvangt per e-mail om de verlengingskosten zelf over te maken. Let op dat u de verlengingskosten overmaakt onder vermelding van het correcte kenmerk, dit staat in de e-mail die u ontvangt. Anders kan de betaling niet worden verwerkt. WoningNet heeft het verwerken van betalingen uitbesteed aan Buckaroo. U maakt het bedrag over op de rekening van Buckaroo. Dit kan zodra u van Woningnet een betaalverzoek heeft ontvangen. Het rekeningnummer ziet u automatisch bij het volgen van de instructies voor het overmaken. WoningNet Stadsregio Amsterdam heeft geen eigen rekeningnummer. Vindt u op internet een rekeningnummer van WoningNet, dan is dit van een andere regio en is dit rekeningnummer ongeschikt voor betalingen in de Stadsregio Amsterdam.

Op uw rekeningafschrift kunt u de betaling terugvinden onder de naam Buckaroo Stichting Derdengelden. Dit is de naam die Buckaroo hanteert.

U krijgt zes weken voor het verlopen van de geldigheidsdatum van uw inschrijving altijd een e-mail* met het verzoek om de verlengingskosten te betalen.

* Dit bericht kan alleen worden verzonden als u bij uw inschrijfgegevens aangeeft dat u correspondentie via e-mail wilt ontvangen.

Bij Mijn gegevens kunt u een tweede e-mailadres opslaan, zodat u ook op dit e-mailadres berichten ontvangt over de verlenging van uw inschrijving.


Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn verlenging betalen?

Er zijn drie manieren om de verlengingskosten te betalen.

 1. U kunt een doorlopende machtiging afgeven. Vanaf zes weken voor het verlopen van uw inschrijving krijgt u na het inloggen automatisch de mogelijkheid om een doorlopende machtiging af te geven. 

  Als u de doorlopende machtiging afgeeft, worden ieder jaar automatisch de verlengingskosten van uw rekening afgeschreven. Zo kunt u het niet per ongeluk vergeten. U krijgt ter kennisgeving hiervan zes weken voor het verlopen van uw geldigheidsdatum een e-mail. U bent er dan vast op voorbereid dat de verlengingskosten van uw rekening worden afgeschreven. Ook kunt u nog tijdig besluiten uw inschrijving te beëindigen, als u dit wenst.

 2. U kunt de verlengingskosten via iDEAL betalen. U hoeft dit niet speciaal aan te vragen. Vanaf zes weken voor het verlopen van uw inschrijving krijgt u na het inloggen automatisch de mogelijkheid om een doorlopende machtiging af te geven of te betalen via iDEAL.

  Ook krijgt u zes weken voor het verlopen van uw inschrijving een e-mail met het verzoek om de verlengingskosten te betalen.

 3. U kunt de verlengingskosten zelf overmaken. Vanaf zes weken voor het verlopen van uw inschrijving krijgt u, als u geen machtiging heeft afgegeven, na het inloggen automatisch de mogelijkheid om een doorlopende machtiging af te geven of online te betalen. Online betalen kan via iDEAL of door het bedrag zelf over te maken. Let op dat u de verlengingskosten overmaakt onder vermelding van het correcte kenmerk. Dit staat in de e-mail die u ontvangt na uw keuze ‘zelf overmaken’. De betaling kan anders niet verwerkt worden.
U krijgt u zes weken voor het verlopen van uw inschrijving een e-mail met het verzoek om de verlengingskosten te betalen. 

Het is niet mogelijk de verlengingskosten voor meerdere jaren en/of inschrijvingen tegelijk over te maken.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat kost een verlenging?

Een verlenging kost jaarlijks € 8 (prijspeil 1 juli 2016).

Per 1 juli 2016 zijn de verlengingskosten tijdelijk verlaagd van € 10 naar € 8, voor alle inschrijvingen met een einddatum vanaf 1 juli 2016. Deze verlaging geldt in principe voor de periode tot en met 2019, tenzij (externe) factoren een eerdere verhoging nodig maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een door de overheid opgelegde (extra) heffing of belasting. In dat geval behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor de verlengingskosten al voor 2020 te wijzigen. 

Daarnaast behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor de tarieven van de verlengingskosten per 2020 te herzien en aan te passen. WoningNet zal u van een wijziging tijdig op de hoogte stellen. Vanaf de datum van de tariefwijziging geldt het nieuwe tarief voor alle verlengingen. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.