Veelgestelde vragen


Waarom moet ik verlengingskosten betalen?

In de Stadsregio Amsterdam betaalden u en de andere woningzoekenden voorheen alleen eenmalige inschrijfkosten. Deze inschrijfkosten dekten maar een klein deel van de totale kosten om het systeem van woonruimteverdeling in stand te houden. Om een groter deel van de kosten voor het woonruimteverdelingssysteem te dekken, hebben de woningcorporaties besloten om jaarlijks verlengingskosten in rekening te brengen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik zien tot welke datum mijn inschrijving geldig is?

Om uw geldigheidsdatum te bekijken logt u in. Vervolgens klikt u bij Mijn gegevens op Profiel. Hier ziet u tot welke datum uw inschrijving geldig is.

Let op! Heeft u een machtiging afgegeven dan wordt de geldigheidsdatum van uw inschrijving automatisch een jaar vooruit gezet bij het versturen van het incassoverzoek naar uw bank. U krijgt zes weken voor het verlopen van uw inschrijving altijd een e-mail* met het verzoek om de verlengingskosten te betalen. Uiteraard wordt de geldigheidsdatum pas definitief als uw betaling is verwerkt.

* Dit bericht kan alleen worden verzonden als u bij uw inschrijfgegevens aangeeft dat u correspondentie via e-mail wilt ontvangen.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mijn verlenging betalen?

Er zijn drie manieren om de verlengingskosten te betalen.

 1. U kunt een doorlopende machtiging afgeven. Vanaf zes weken voor het verlopen van uw inschrijving krijgt u na het inloggen automatisch de mogelijkheid om een doorlopende machtiging af te geven. 

  Als u de doorlopende machtiging afgeeft, worden ieder jaar automatisch de verlengingskosten van uw rekening afgeschreven. Zo kunt u het niet per ongeluk vergeten. U krijgt ter kennisgeving hiervan zes weken voor het verlopen van uw geldigheidsdatum een e-mail. U bent er dan vast op voorbereid dat de verlengingskosten van uw rekening worden afgeschreven. Ook kunt u nog tijdig besluiten uw inschrijving te beëindigen, als u dit wenst.

 2. U kunt de verlengingskosten via iDEAL betalen. U hoeft dit niet speciaal aan te vragen. Vanaf zes weken voor het verlopen van uw inschrijving krijgt u na het inloggen automatisch de mogelijkheid om een doorlopende machtiging af te geven of te betalen via iDEAL.

  Ook krijgt u zes weken voor het verlopen van uw inschrijving een e-mail met het verzoek om de verlengingskosten te betalen.

 3. U kunt de verlengingskosten zelf overmaken. Vanaf zes weken voor het verlopen van uw inschrijving krijgt u, als u geen machtiging heeft afgegeven, na het inloggen automatisch de mogelijkheid om een doorlopende machtiging af te geven of online te betalen. Online betalen kan via iDEAL of door het bedrag zelf over te maken. Let op dat u de verlengingskosten overmaakt onder vermelding van het correcte kenmerk. Dit staat in de e-mail die u ontvangt na uw keuze ‘zelf overmaken’. De betaling kan anders niet verwerkt worden.
U krijgt u zes weken voor het verlopen van uw inschrijving een e-mail met het verzoek om de verlengingskosten te betalen. 

Het is niet mogelijk de verlengingskosten voor meerdere jaren en/of inschrijvingen tegelijk over te maken.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe weet ik of de verlenging van mijn inschrijving gelukt is?

Om te zien of de verlenging betaald en verwerkt is, logt u in. Vervolgens klikt u bij Mijn gegevens op Profiel. Hier ziet u tot welke datum uw inschrijving geldig is.

Heeft u een machtiging afgegeven dan wordt de geldigheidsdatum van uw inschrijving automatisch een jaar vooruit gezet bij het versturen van het incassoverzoek naar uw bank. Uiteraard wordt de geldigheidsdatum pas definitief als uw betaling is verwerkt. 

Als een machtiging niet kan worden geïncasseerd, dan krijgt u per e-mail een betaalverzoek. U kunt dan online de kosten alsnog betalen.

Heeft u geen machtiging afgegeven en betaalt u via iDEAL of door zelf over te maken, dan verandert de geldigheidsdatum als uw betaling is verwerkt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat kost een verlenging?

Een verlenging kost jaarlijks € 8 (prijspeil 1 juli 2016).

Per 1 juli 2016 zijn de verlengingskosten tijdelijk verlaagd van € 10 naar € 8, voor alle inschrijvingen met een einddatum vanaf 1 juli 2016. Deze verlaging geldt in principe voor de periode tot en met 2019, tenzij (externe) factoren een eerdere verhoging nodig maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een door de overheid opgelegde (extra) heffing of belasting. In dat geval behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor de verlengingskosten al voor 2020 te wijzigen. 

Daarnaast behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor de tarieven van de verlengingskosten per 2020 te herzien en aan te passen. WoningNet zal u van een wijziging tijdig op de hoogte stellen. Vanaf de datum van de tariefwijziging geldt het nieuwe tarief voor alle verlengingen. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik wil mijn inschrijving verlengen, maar dit is niet mogelijk. Wat moet ik doen?

Als u geen machtiging heeft afgegeven ziet u als u inlogt automatisch een bericht over het afgeven van een doorlopende machtiging, het betalen via iDEAL of zelf overmaken. Dit bericht ziet u vanaf zes weken voor het verlopen van uw inschrijving.

Ook krijgt u zes weken voor het verlopen van uw inschrijving een e-mail* met het verzoek om de verlengingskosten te betalen.

Verloopt uw inschrijving binnen zes weken en kunt u niet verlengen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum.

Als u een machtiging heeft afgegeven hoeft u niets te doen. De verlengingskosten worden binnen 10 dagen na de verloopdatum automatisch afgeschreven. U krijgt zes weken voor het verlopen van uw inschrijving een e-mail met het bericht dat de verlengingskosten binnenkort worden afgeschreven.

Als het niet lukt om de verlengingskosten te incasseren krijgt u per e-mail automatisch een betaalverzoek. U krijgt dan de mogelijkheid om te betalen via iDEAL of door het bedrag zelf over te maken.

* Dit bericht kan alleen worden verzonden als u bij uw inschrijfgegevens aangeeft dat u correspondentie via e-mail wilt ontvangen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Mijn jaarinkomen ligt boven de € 36.165. Is het zinvol om mijn inschrijving te verlengen?

De woningcorporaties verhuren de woningen aan mensen met een inkomen tot maximaal € 36.165 (verzamelinkomen van het huishouden, kinderen niet meegerekend). De wet biedt ruimte om een deel van de woningen ook open te stellen voor woningzoekenden met een jaarinkomen van maximaal € 40.349. In elke woningadvertentie kunt u zien wat het maximale inkomen is waarmee u op de woning kunt reageren. 

Corporaties moeten van de overheid hun woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de woningzoekende. Lees hierover meer.

Overweegt u zich bij WoningNet in te schrijven, dan is het belangrijk dat u zelf de afweging maakt of dit voor u zinvol is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u al ingeschreven staat bij WoningNet en dat uw inkomen te hoog is voor een sociale huurwoning. Misschien verwacht u dat uw inkomen gaat dalen en dat u over een tijdje wel in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. In de tussentijd bouwt u dan inschrijfduur op. Andersom kan het ook zo zijn dat u nu minder verdient, maar dat u de komende jaren meer gaat verdienen. Denk dus goed na voordat u zich in- of uitschrijft bij WoningNet.

Uitzonderingen maximale inkomensgrens € 36.165/€ 40.349

Enkele groepen woningzoekenden kunnen ook met een hoger inkomen dan € 36.165/€ 40.349 reageren op sociale huurwoningen bij WoningNet:

 • Stadsvernieuwingsurgenten (voor (semi-) stadsvernieuwingsurgenten uit de gemeente Amsterdam geldt een maximale inkomensgrens van € 52.180, prijspeil 1 januari 2017);
 • Woningzoekenden met een indicatie voor een rolstoelgeschikte woning van de Afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam;
 • Kandidaten met een GEB-indicatie of een indicatie voor een aanleunwoning in Zaanstad.

Net als voor andere woningzoekenden geldt ook voor hen dat woningzoekenden met een laag inkomen voorgaan bij de goedkopere woningen (nettohuur tot en met € 635,05).

Heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor minimaal 10 uur zorg per week? Ook dan kan voor u een uitzondering gelden. Neem in dat geval contact op met een van de corporaties voor een toelichting op het via WoningNet zoeken naar een woning.

Daarnaast wordt voor een paar andere groepen een uitzondering gemaakt, maar zij kunnen niet zelf zoeken via WoningNet. Als u denkt dat u een uitzonderingspositie heeft, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of met uw corporatie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mij uitschrijven?

U kunt zich uitschrijven bij WoningNet Stadsregio Amsterdam: 

 • via de website: log in en klik bij Mijn gegevens op Profiel. Bij Overzicht van mijn gegevens ziet u aan de rechterkant de knop om u uit te schrijven.
 • schriftelijk: stuur uw verzoek om uitschrijving, onder vermelding van uw registratienummer, naar WoningNet.

Let op! Als u actuele en/of lopende reacties heeft, kunt u zich niet uitschrijven. Neem in dit geval contact op met WoningNet voor meer informatie over de procedure.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik wil mij uitschrijven maar ik heb nog actuele of lopende reacties op woningen.

Wanneer u nog actuele reacties hebt, kunt u zich niet uitschrijven als woningzoekende.

U kunt uw actuele reacties intrekken via de website, bij Mijn reacties. Hierna kunt u zichzelf uitschrijven bij Mijn gegevens.

U kunt zich niet uitschrijven als u nog lopende reacties heeft.

U kunt het later nog eens proberen. Zodra de woningen bij uw lopende reacties zijn verhuurd en de woningcorporatie de woning heeft afgemeld, worden de woningen getoond bij uw historische reacties. Hierna kunt u zich uitschrijven via de website bij Mijn gegevens.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Vervalt mijn lopende reactie/aanbieding als ik ben uitgeschreven vanwege het niet betalen van de verlengingskosten?

Ja, lopende reacties en/of aanbiedingen vervallen als u de verlengingskosten niet op tijd heeft betaald en bent uitgeschreven. De lopende reacties en/of aanbiedingen worden ook niet hersteld als u alsnog de verlengingskosten betaalt.

Als u een definitieve aanbieding heeft, vervalt uw inschrijving niet bij het niet betalen van de verlengingskosten. Uw inschrijving vervalt in deze situatie pas als de woningcorporatie de woning definitief aan u heeft toegewezen en het huurcontract is ondertekend.
Een definitieve aanbieding krijgt u wanneer u als nummer 1 kandidaat na de woningbezichtiging de woning accepteert.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik heb een doorlopende machtiging afgegeven maar ik wil op een andere manier betalen, kan dit?

Als u een doorlopende machtiging heeft afgegeven worden de verlengingskosten elk jaar automatisch geïncasseerd. Wilt u op een andere manier betalen, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van WoningNet.

U krijgt vervolgens 6 weken voor het verlopen van uw inschrijving een e-mail met het verzoek om de verlengingskosten te betalen. Als u daarna inlogt verschijnt er automatisch een bericht over de betaling van de verlenging. U krijgt de keuze uit het afgeven van een doorlopende machtiging en online betalen. Als u voor online betalen kiest, dan kunt u vervolgens de keuze maken om via iDEAL te betalen of het bedrag zelf over te maken.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wie of wat is Buckaroo?

WoningNet heeft het verwerken van betalingen uitbesteed aan Buckaroo Online Payment Services. U maakt het bedrag over op de bankrekening van Buckaroo. Op uw rekeningafschrift kunt u de betaling terugvinden onder de naam Buckaroo Stichting Derdengelden. Dit is de naam die Buckaroo hanteert.

WoningNet Stadsregio Amsterdam heeft geen eigen rekeningnummer. Vindt u op internet een rekeningnummer van WoningNet, dan is dit van een andere regio en is dit rekeningnummer ongeschikt voor betalingen in de Stadsregio Amsterdam.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer moet ik mijn inschrijving verlengen?

Als u een doorlopende machtiging heeft afgegeven worden ieder jaar automatisch de verlengingskosten van uw bankrekening afgeschreven. Zo kunt u het niet per ongeluk vergeten. U krijgt zes weken voor het verlopen van uw inschrijving een e-mail*. Hierin staat dat Buckaroo de verlengingskosten gaan incasseren. U hoeft hiervoor niks te doen.

Heeft u geen doorlopende machtiging afgegeven, dan krijgt u zes weken voor het verlopen van de uw inschrijving altijd een e-mail* met het verzoek om de verlengingskosten te betalen. Daarna ziet u als u inlogt automatisch een bericht over de betaling van de verlenging. U krijgt de keuze uit het afgeven van een doorlopende machtiging en online betalen. Online betalen kan via iDEAL of u kunt het bedrag zelf overmaken.

* Dit bericht kan alleen worden verzonden als u bij uw inschrijfgegevens aangeeft dat u correspondentie via e-mail wilt ontvangen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik heb een doorlopende machtiging afgegeven maar de verlengingskosten zijn nog niet geïncasseerd.

Als u een doorlopende machtiging heeft afgegeven worden ieder jaar automatisch de verlengingskosten van uw bankrekening afgeschreven. Zo kunt u het niet per ongeluk vergeten. U krijgt zes weken voor het verlopen van uw inschrijving een e-mail*. Hierin staat dat Buckaroo de verlengingskosten gaan incasseren. 
Na het verstrijken van uw geldigheidsdatum wordt het incassoverzoek doorgestuurd naar de bank. De verlengingskosten worden dan binnen 12 werkdagen van uw bankrekening geïncasseerd.

* Dit bericht kan alleen worden verzonden als u bij uw inschrijfgegevens aangeeft dat u correspondentie via e-mail wilt ontvangen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik heb de verlengingskosten zelf overgemaakt, maar de geldigheidsdatum van mijn inschrijving is nog niet aangepast.

Het is erg belangrijk dat u het correcte kenmerk vermeldt bij het overmaken van de verlengingskosten. Dit kenmerk staat in de e-mail die u ontvangt na uw keuze ‘zelf overmaken’. Als u niet het correcte kenmerk gebruikt kan de betaling niet worden verwerkt en worden de verlengingskosten automatisch teruggestort op uw rekening. U kunt in uw rekeningoverzicht zien of dit het geval is.

WoningNet heeft het verwerken van de betalingen uitbesteed aan Buckaroo. U kunt de betaling onder de naam Buckaroo Stichting Derdengelden op uw rekeningafschrift terugvinden. Dit is de naam die Buckaroo hanteert.

Is de geldigheidsdatum van uw inschrijving niet aangepast en zijn de verlengingskosten niet teruggestort, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van WoningNet.

De volgende gegevens heeft het Klantcontactcentrum nodig om uw betaling te zoeken:

 • Datum betaling
 • Rekeningnummer van overmaker
 • Rekeningnummer ontvanger
 • Bedrag
 • Betaalkenmerk(en)
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik kan geen machtiging afgeven, wat nu?
U kunt de verlengingskosten via iDEAL betalen of zelf overmaken.

Vanaf zes weken voor het verlopen van uw inschrijving ziet u als u geen machtiging heeft afgegeven en inlogt automatisch een bericht over het betalen van de verlenging. U kunt vervolgens kiezen voor het afgeven van een doorlopende machtiging of voor online betalen. Online betalen kan via iDEAL of u kunt het bedrag zelf overmaken. 

U krijgt zes weken voor het verlopen van de geldigheidsdatum van uw inschrijving altijd een e-mail* met het verzoek om de verlengingskosten te betalen.

Heeft u een machtiging afgegeven maar wilt u op een andere manier betalen dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van WoningNet.

* Dit bericht kan alleen worden verzonden als u bij uw inschrijfgegevens aangeeft dat u correspondentie via e-mail wilt ontvangen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Kan ik betalen met een acceptgiro?

WoningNet heeft het verwerken van betalingen uitbesteed aan Buckaroo. WoningNet Stadsregio Amsterdam heeft geen eigen rekeningnummer.

U kunt het bedrag overmaken op een rekeningnummer van Buckaroo. Klik hier voor meer informatie over hoe u het bedrag kunt overmaken.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat is het rekeningnummer van WoningNet Stadsregio Amsterdam?

WoningNet Stadsregio Amsterdam heeft geen eigen rekeningnummer. Vindt u op internet een rekeningnummer van WoningNet, dan is dit van een andere regio en is dit rekeningnummer ongeschikt voor betalingen in de Stadsregio Amsterdam.

WoningNet heeft het verwerken van betalingen uitbesteed aan Buckaroo. U maakt het bedrag over op een rekeningnummer van Buckaroo. Dit kan zodra u van Woningnet een betaalverzoek heeft ontvangen. Klik hier voor meer informatie over hoe u het bedrag kunt overmaken.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Mijn registratie is vervallen omdat ik de verlengingskosten niet heb betaald. Kan ik dit nog herstellen?
Als u binnen een jaar na de uitschrijving alsnog de verlengingskosten betaalt, wordt uw registratie hersteld. Voor informatie over hoe u de verlengingskosten alsnog betaalt kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum.

Een jaar na uitschrijving is het niet meer mogelijk om de inschrijving te herstellen.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.