Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Kan ik betalen met een buitenlands rekeningnummer?

Ja, u kunt via een overschrijving betalen. 

U kiest voor Online betalen en vervolgens voor Overschrijven. U ontvangt dan automatisch het bankrekeningnummer, de BIC code en het kenmerk dat u bij de betaling moet vermelden. Betalingen zonder dit kenmerk kunnen wij niet verwerken. U kunt deze betaalinformatie ook sturen naar een door u op te geven e-mailadres.

Het is niet mogelijk om een machtiging af te geven of via iDEAL te betalen met een buitenlands rekeningnummer.
 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik zien tot welke datum mijn inschrijving geldig is?

U ziet de geldigheidsdatum van uw inschrijving  als u inlogt bij Mijn gegevens en Mijn profiel. Bij Overzicht van mijn gegevens ziet u tot welke datum uw inschrijving geldig is.

Let op! Als u een machtiging heeft afgegeven, dan wordt de geldigheidsdatum van uw inschrijving automatisch een jaar vooruit gezet bij het versturen van het incassoverzoek naar uw bank. Als wij niet kunnen incasseren wordt de geldigheidsdatum weer een jaar terug gezet.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mijn verlenging betalen?

U ontvangt 6 weken voor het verlopen van uw inschrijving een e-mail met het verzoek om de verlengingskosten te betalen. Of als u een machtiging heeft afgegeven krijgt u een e-mail waarin we aangeven dat we de verlengingskosten van uw rekening gaan afschrijven. 

Tussen 17 oktober en 7 november is het niet mogelijk om een machtiging af te geven. U kunt op 2 manieren om de verlengingskosten betalen:

1. iDEAL
Als u geen doorlopende machtiging afgeeft, krijgt u bij inloggen een melding als u uw inschrijving weer moet verlengen. Om te betalen via iDEAL, kiest u voorOnline betalen en vervolgens voor iDEAL. Volg de instructies op om de verlengingskosten via iDEAL te betalen. 

2. Overmaken
Als u geen doorlopende machtiging afgeeft, krijgt u bij inloggen een melding als u uw inschrijving weer moet verlengen. U kiest voor Online betalen en vervolgens voor Overschrijven. U ontvangt dan automatisch het bankrekeningnummer en het kenmerk dat u bij de betaling moet vermelden. Betalingen zonder dit kenmerk kunnen wij niet verwerken. U kunt hier ook zelf aangeven naar welk e-mailadres de informatie voor overschrijven gestuurd moet worden. U kunt deze informatie eventueel doorsturen als iemand anders voor u betaalt.

Het is niet mogelijk om de verlengingskosten voor meerdere jaren en/of inschrijving tegelijk over te maken.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe weet ik of de verlenging van mijn inschrijving gelukt is?

U ziet de geldigheidsdatum van uw inschrijving als u inlogt bij Mijn gegevens en Mijn profiel. Bij Overzicht van mijn gegevens ziet u tot welke datum uw inschrijving geldig is.

Als u via iDEAL betaalt of het bedrag zelf overmaakt dan verandert de geldigheidsdatum als uw betaling is verwerkt. Uw inschrijving is dan weer met een jaar verlengd.
Als u een machtiging heeft afgegeven, dan wordt de geldigheidsdatum van uw inschrijving automatisch een jaar vooruit gezet bij het versturen van het incassoverzoek naar uw bank. Uiteraard geldt deze nieuwe geldigheidsdatum pas als uw betaling is verwerkt. Als de incasso niet lukt, wordt de geldigheidsdatum een jaar terug gezet. U ontvangt vervolgens per e-mail een betaalverzoek en u kunt dan de kosten via iDEAL betalen of zelf overmaken. 

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat kost een verlenging?

Een verlenging kost jaarlijks € 8 (prijspeil 1 juli 2016).
Per 1 juli 2016 is het verlengingstarief verlaagd van € 10 naar € 8. Deze verlaging geldt in principe voor de periode tot en met 2019. WoningNet en de corporaties behouden zich het recht voor om het verlengingstarief eerder dan per 2020 te herzien als dat nodig is. Van een aanpassing ontvangt u bericht.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik wil mijn inschrijving verlengen, maar dit is niet mogelijk. Wat moet ik doen?

U ontvangt 6 weken voor het verlopen van de geldigheidsdatum van uw inschrijving een e-mail over de verlenging. Vanaf dan kunt u de verlengingskosten betalen.
Heeft u een machtiging afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. De e-mail die u ontvangt is een aankondiging dat wij de verlengingskosten weer gaan afschrijven. De incasso vindt plaats binnen 2 weken na het verlopen van de geldigheidsdatum van uw inschrijving. 

Als u geen machtiging heeft afgegeven krijgt u automatisch een melding als u inlogt op onze website. Om de verlengingskosten te betalen kunt u kiezen uit de opties Machtiging of Online betalen (iDEAL of zelf overmaken).

Verloopt uw inschrijving binnen 6 weken en kunt u niet verlengen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Mijn jaarinkomen ligt boven de € 38.035. (voor gezinnen € 42.436) Is het zinvol om mijn inschrijving te verlengen?

Het is mogelijk dat u al ingeschreven staat bij WoningNet en dat uw inkomen op dit moment te hoog is voor een sociale huurwoning. Misschien verwacht u dat uw inkomen gaat dalen en dat u over een tijdje wel in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. In de tussentijd bouwt u dan inschrijfduur op. Denk dus goed na voordat u uw inschrijving al dan niet verlengt.

Overigens biedt de wet ruimte om een deel van de woningen ook open te stellen voor woningzoekenden met een jaarinkomen van maximaal € 42.436. In elke woningadvertentie kunt u zien wat het maximale inkomen is waarmee u op de woning kunt reageren.

Uitzonderingen maximale inkomensgrens € 38.035/€ 42.436

Enkele groepen woningzoekenden kunnen ook met een hoger inkomen dan € 38.035/€ 42.436 reageren op sociale huurwoningen bij WoningNet:

• Stadsvernieuwingsurgenten (voor (semi-) stadsvernieuwingsurgenten uit de gemeente Amsterdam geldt een maximale inkomensgrens van € 53.863, prijspeil 1 januari 2019);
• Woningzoekenden met een indicatie voor een rolstoelgeschikte woning van de Afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam;
• Kandidaten met een GEB-indicatie of een indicatie voor een aanleunwoning in Zaanstad.

Net als voor andere woningzoekenden geldt ook voor hen dat woningzoekenden met een laag inkomen voorgaan bij de goedkopere woningen (nettohuur tot en met € 651,03).

Heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor minimaal 10 uur zorg per week? Ook dan kan voor u een uitzondering gelden. Neem in dat geval contact op met een van de corporaties voor een toelichting op het via WoningNet zoeken naar een woning.

Daarnaast wordt voor een paar andere groepen een uitzondering gemaakt, maar zij kunnen niet zelf zoeken via WoningNet. Als u denkt dat u een uitzonderingspositie heeft, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of met uw corporatie.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mij uitschrijven?

U kunt zich uitschrijven bij WoningNet Stadsregio Amsterdam: 

  • via de website: log in en klik bij Mijn gegevens op Profiel. Bij Overzicht van mijn gegevens ziet u aan de rechterkant de knop om u uit te schrijven.
  • schriftelijk: stuur uw verzoek om uitschrijving, onder vermelding van uw registratienummer, naar WoningNet.

Let op! Als u actuele en/of lopende reacties heeft, kunt u zich niet uitschrijven. Neem in dit geval contact op met WoningNet voor meer informatie over de procedure.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik wil mij uitschrijven maar ik heb nog actuele of lopende reacties op woningen.

Wanneer u nog actuele en lopende reacties hebt op het woningaanbod, kunt u zich niet uitschrijven. Neem contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet als uitschrijven niet lukt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Vervalt mijn lopende reactie/aanbieding als ik ben uitgeschreven vanwege het niet betalen van de verlengingskosten?

Ja, lopende reacties en/of aanbiedingen vervallen als u de verlengingskosten niet op tijd betaalt en u bent uitgeschreven. De lopende reacties en/of aanbiedingen worden ook niet hersteld als u alsnog de verlengingskosten betaalt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik de machtiging uit mijn inschrijving verwijderen?

Als u een doorlopende machtiging heeft afgegeven incasseren wij de verlengingskosten elk jaar automatisch van uw rekening. Wilt u op een andere manier betalen, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van WoningNet. Zij kunnen de machtiging voor u uit het systeem verwijderen.

Als uw geldigheidsdatum binnen 6 weken verloopt, moet u na het verwijderen van de machtiging inloggen om te betalen. U krijgt dan automatisch een melding over de betaling. U kunt vervolgens bij Online betalen aangeven of u via iDEAL of Overschrijven wilt betalen.

Als uw geldigheidsdatum later dan over 6 weken verloopt, krijgt u een e-mail met het verzoek om de verlengingskosten te betalen. Als u daarna inlogt verschijnt automatisch de melding over de betaling. U kunt dan bij Online betalen aangeven of u via iDEAL of Overschrijven wilt betalen. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wie of wat is Buckaroo?

WoningNet heeft het verwerken van betalingen uitbesteed aan Buckaroo Online Payment Services. U maakt het bedrag over op de bankrekening van Buckaroo. Op uw rekeningafschrift kunt u de betaling terugvinden onder de naam Buckaroo Stichting Derdengelden. Dit is de naam die Buckaroo hanteert.

WoningNet Stadsregio Amsterdam heeft geen eigen rekeningnummer. Vindt u op internet een rekeningnummer van WoningNet, dan is dit van een andere regio en is dit rekeningnummer ongeschikt voor betalingen in de Stadsregio Amsterdam.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer moet ik mijn inschrijving verlengen?

Na inschrijving is uw registratie een jaar geldig en de eerste verlengingsdatum is dus precies een jaar na de inschrijfdatum. Na betaling van de verlengingskosten is uw inschrijving opnieuw een jaar geldig.

U ziet de geldigheidsdatum van uw inschrijving  als u inlogt bij Mijn gegevens en Mijn profiel. Bij Overzicht van mijn gegevens ziet u tot welke datum uw inschrijving geldig is. 6 weken voor het verlopen van deze geldigheidsdatum ontvangt u per e-mail bericht over de verlenging. Vanaf dat moment kunt u uw inschrijving verlengen.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik heb een machtiging afgegeven maar de verlengingskosten zijn nog niet geïncasseerd.

De verlengingskosten schrijven wij binnen 2 weken na het verlopen van de geldigheidsdatum van uw rekening af. Als de incasso niet lukt, ontvangt u per e-mail een betaalverzoek. U kunt dan alsnog de kosten via iDEAL betalen of zelf overmaken.

Heeft u een einddatum tussen 18 oktober en 19 november? Vanwege de overgang naar een nieuw systeem incasseren wij de verlengingskosten later dan normaal. U kunt de afschrijving na 19 november verwachten. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik heb de verlengingskosten zelf overgemaakt, maar de geldigheidsdatum van mijn inschrijving is nog niet aangepast.

Let op: Het verwerken van een overschrijving duurt 3 dagen.
Het is belangrijk dat u het juiste kenmerk vermeldt bij het overmaken van de verlengingskosten. Dit kenmerk staat in de e-mail die u ontvangt na uw keuze zelf overmaken. Als u niet het juiste kenmerk gebruikt, wordt de betaling niet automatisch verwerkt. De verlengingskosten storten wij dan terug op uw rekening. U kunt in het rekeningoverzicht van uw bank zien of dit het geval is.

Is de geldigheidsdatum van uw inschrijving niet aangepast en zijn de verlengingskosten niet teruggestort? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet.

Het Klantcontactcentrum heeft de volgende gegevens nodig om uw betaling te zoeken:
•Datum betaling
•Rekeningnummer van degene die het bedrag overmaakt
•Rekeningnummer van degene die het bedrag ontvangt
•Bedrag
•Betaalkenmerk(en)

WoningNet besteedt het verwerken van de betalingen uit aan Buckaroo. U kunt de betaling onder de naam Buckaroo Stichting Derdengelden op uw rekeningafschrift terugvinden. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik kan geen machtiging afgeven, wat nu?

U kunt de verlengingskosten via iDEAL betalen of zelf overmaken.

Als u geen machtiging afgeeft, ontvangt u 6 weken voor het verlopen van uw inschrijving een betaalverzoek per e-mail. Als u daarna inlogt, verschijnt automatisch een melding over de betaling van de verlenging. U moet dan aangeven dat u online wilt betalen. Vervolgens kunt u de keuze maken om via iDEAL te betalen of het bedrag zelf over te maken.

Als u wel een machtiging heeft afgegeven, moet u deze eerst laten verwijderen door het Klantcontactcentrum.

 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat is het rekeningnummer van WoningNet Stadsregio Amsterdam?

WoningNet Stadsregio Amsterdam heeft geen eigen rekeningnummer. Vindt u op internet een rekeningnummer van WoningNet, dan is dit van een andere regio en is dit rekeningnummer ongeschikt voor betalingen in de Stadsregio Amsterdam.

WoningNet heeft het verwerken van betalingen uitbesteed aan Buckaroo. U maakt het bedrag over op een rekeningnummer van Buckaroo. Dit kan zodra u van Woningnet een betaalverzoek heeft ontvangen. Klik hier voor meer informatie over hoe u het bedrag kunt overmaken.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Mijn inschrijving is vervallen omdat ik de verlengingskosten niet heb betaald. Kan ik dit nog herstellen?

Als u binnen een jaar na de uitschrijving alsnog de verlengingskosten betaalt, wordt uw inschrijving hersteld. Voor informatie over hoe u de verlengingskosten alsnog betaalt kunt u contact opnemen met het

Klantcontactcentrum.

Een jaar na uitschrijving is het niet meer mogelijk om de inschrijving te herstellen.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom moet ik verlengingskosten betalen?

In de Stadsregio Amsterdam betaalden woningzoekenden voorheen alleen eenmalige inschrijfkosten. Deze inschrijfkosten dekten maar een klein deel van de totale kosten om het systeem van woonruimteverdeling in stand te houden. Om een groter deel van de kosten voor het woonruimteverdelingssysteem te dekken, hebben de woningcorporaties besloten om per 1 juli 2012 jaarlijks verlengingskosten in rekening te brengen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.