Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Begrippen


C
CIZ

Het CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die bepaalt of iemand in aanmerking komt voor zorg.

G
GEB-woning

Een GEB-woning is een traploze woning. Zo mogelijk is er een berging en/of oplaadpunt voor een scootmobiel. GEB staat voor ‘geringe ergonomische beperking’. Als u in uw huidige woning ergonomische belemmeringen ondervindt kunt u in Zaanstad een GEB-indicatie aanvragen bij uw sociale wijkteam. door middel van een aanvraag woonvoorziening.

I
Indicatie

Indicatie is een ander woord voor voorrangsregeling.

Inschrijfdatum

Dit is de datum waarop uw inschrijving als woningzoekende bij WoningNet is geregistreerd.

J
Jongerenwoning

Een jongerenwoning is een zelfstandige woning die bestemd is voor jongeren. Deze woningen zijn niet bestemd voor studenten die een voltijdse dagopleiding volgen, tenzij er in de gemeente waarin de jongerenwoning staat geen studentenwoningen zijn. De woningen zijn voor jongeren van 18 t/m 22 jaar of van 23 t/m 27 jaar. Voor welke leeftijdsklasse de woning bedoeld is, staat in de advertentie van de woning. Let op: het gaat om de leeftijd op de sluitingsdag van de reactietermijn.

L
Lotingwoning

Een lotingwoning is een sociale huurwoning die via loting wordt aangeboden. Het computersysteem zet alle reacties op een lotingwoning in een willekeurige volgorde. Inschrijftijd en eventuele voorrangsregelingen spelen geen rol. U moet wel voldoen aan de voorwaarden, zoals bijvoorbeeld inkomen, aantal personen of leeftijd. U kunt iedere week op twee lotingwoningen reageren, naast uw twee reacties op reguliere sociale huurwoningen. Woningen met een lagere huurprijs worden met voorrang verloot onder woningzoekenden met een laag inkomen

M
Medische indicatie

Een medische indicatie is een verklaring dat u door medische problemen recht heeft op bepaalde voorzieningen. Bijvoorbeeld op een verhuiskostenvergoeding of huishoudelijke hulp. Een medische indicatie wordt afgegeven door uw gemeente of CIZ.

R
Reageren

Door te reageren op een woning geeft u aan dat u voor de woning in aanmerking wilt komen.

S
Semi-stadsvernieuwingsurgent

Een semi-stadsvernieuwingsurgent is een woningzoekende die vanwege sloop of renovatie moet verhuizen. Een semi-stadsvernieuwingsurgent beschikte niet over een zelfstandige huurwoning, maar was bijvoorbeeld inwonend. Semi-stadsvernieuwingskandidaten kunnen met voorrang reageren op woningen in de eigen gemeente, met de voorwaarde Voorrang voor voorrangskandidaten.

Slaagkans

Als u bent ingelogd, ziet u bij iedere woningadvertentie uw persoonlijke slaagkans: zeer hoog, hoog, gemiddeld, laag of zeer laag. Deze slaagkans laat zien hoeveel kans u maakt op de betreffende woning.

Bij de slaagkans wordt uw wachttijd of urgentie/indicatie vergeleken met andere woningzoekenden die op de woning kunnen reageren. Bij de berekening van de slaagkans houden we rekening met de populariteit van soortgelijke woningen en de hoeveelheid weigeringen op vergelijkbare woningen in het afgelopen jaar.

U ziet bij lotingwoningen geen slaagkans.

Sociaal wijkteam

In Zaanstad kunt u bij uw sociaal wijkteam terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van welzijn en zorg.

Stadsregio Amsterdam

De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten in de omgeving van Amsterdam. Deze gemeenten werken onder meer op het gebied van woonruimteverdeling samen. Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Volendam, Waterland, Wormerland en Zaanstad. In de gemeente Oostzaan en de woonplaats Volendam worden woningen buiten WoningNet om aangeboden.

Stadsvernieuwingsurgent

Een woningzoekende die vanwege sloop of renovatie uit zijn/haar woning moet, is stadsvernieuwingsurgent (sv-urgent). Stadsvernieuwingskandidaten kunnen met voorrang reageren op woningen in de eigen gemeente, met de voorwaarde 'Voorrang voor SV-kandidaten'.

U
Urgentie

Als u in een noodsituatie verkeert, kunt u bij uw gemeente een urgentieverklaring aanvragen om met voorrang te worden geholpen bij het vinden van een huurwoning. Er zijn verschillende voorrangsregelingen voor de verschillende vormen van urgenties.

V
Vijfjarencontract

Dit is een tijdelijk huurcontract voor jongerenwoningen met een duur van vijf jaar. De woningen zijn bestemd voor jongeren van 18 t/m 22 jaar en voor jongeren van 23 t/m 27 jaar. In de woningadvertenties staat vermeld voor welke leeftijdsgroep de woning bedoeld is. Na vijf jaar eindigt de huurovereenkomst, of eerder wanneer de huurder zelf de huur opzegt. WoningNet controleert uw leeftijd op het moment van reageren. De corporatie kan u als kandidaat afwijzen, wanneer u bij ingang van het huurcontract inmiddels 28 jaar of ouder bent.

 

Voorrangsregeling

Een voorrangsregeling geeft voorrangskandidaten (woningzoekenden met urgentie) voorrang bij de woningtoewijzing als dit in de woningadvertentie staat vermeld.

Voorrang voor lage inkomens

Wanneer in de woningadvertentie staat dat er voorrang is voor lage inkomens, dan krijgen de volgende groepen woningzoekenden voorrang:
Bij een woning met een nettohuur t/m € 607.46:

  • 1-persoonshuishoudens met een inkomen t/m € 22.700 (AOW-ers t/m € 22.675)
  • 2-persoonshuishoudens met een inkomen t/m € 30.825 (AOW-ers t/m € 30.800)
  • 3- of meerpersoonshuishoudens met een inkomen t/m € 30.825(AOW-ers t/m € 30.800)

Bij een woning met een nettohuur van € 607.47 t/m € 651.03:

  • 3- of meerpersoonshuishoudens met een inkomen t/m € 30.825 (AOW-ers t/m € 30.800)
W
Wachttijd

 De wachttijd is de periode dat u ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam. Wanneer:

  • voor u de Overgangsregeling vervallen woonduur geldt, dan is uw vervallen woonduur omgezet in inschrijfduur. Uw wachttijd wordt dan bepaald door de ingangsdatum van uw huidige huur- of koopcontract;
  • voor u de Overgangsregeling onzelfstandige eenheden geldt, dan is de vervallen woonduur omgezet in inschrijfduur. Uw wachttijd bij het reageren op woningen in Amsterdam en Diemen wordt dan bepaald door de ingangsdatum van uw huidige huurcontract;
  • u voor de regeling Tijdelijk behoud woonduur staat ingeschreven, dan bepaalt deze regeling uw wachttijd. Deze regeling vervalt in de loop van oktober 2019. 

    De volgorde van de reacties van woningzoekenden op woningadvertenties is gebaseerd op wachttijd en/of toegekende voorrang (soms zijn er aanvullende voorwaarden, zoals leeftijd).
Wibo-woning

Wibo staat voor Wonen in een beschermde omgeving. Een Wibo-woning is bestemd voor senioren die ondersteuning nodig hebben maar wel zelfstandig kunnen wonen. Kenmerken van een Wibo-woning: gelijkvloers of met lift; in de buurt van voorzieningen zoals een zorginstelling. In Amsterdam, Diemen en Haarlemmermeer worden Wibo-woningen via WoningNet aangeboden.

WMO

WMO staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 van kracht geworden als vervanging van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG).

WVG

WVG staat voor Wet voorzieningen gehandicapten. Vanaf 1 januari 2007 is deze wet vervangen door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Z
Zoekprofieldatum

Dit is een datum waarmee in de gemeenten Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen de mate van urgentie wordt uitgedrukt. Bijvoorbeeld: 'ZP-08-90', staat voor een zoekprofieldatum van augustus 1990. Met deze zoekprofieldatum krijgt een woningzoekende met urgentie voorrang voor een woning met een zoekprofieldatum '08-90' of later.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.