Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Gemeentelijke voorrangsregelingen


In een aantal gemeenten krijgt u voorrang als u al in de gemeente woont. In de woningadvertentie ziet u of dat het geval is.

Overzicht van de gemeentelijke voorrangsregelingen:

 • Voorrang voor inwoners van Aalsmeer
  Voor deze woningen hebben inwoners van de gemeente Aalsmeer (die daar minimaal 3 jaar staan ingeschreven) voorrang.
 • Voorrang voor inwoners van Amstelveen
  Voor deze woningen hebben inwoners van de gemeente Amstelveen voorrang. U moet hierbij aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Minimaal 6 jaar onafgebroken ingeschreven staan bij de gemeente Amstelveen of u bent de afgelopen 10 jaar ten minste 6 jaar onafgebroken ingezetene geweest van de gemeente Amstelveen.(ingeschreven in de basisregistratie Personen van de gemeente Amstelveen)
 • U zoekt ten minste 6 jaar naar een woning via WoningNet, waarbij u de laatste twee jaar ten minste 6 keer per jaar gereageerd heeft.
 • Voorrang 65-plussers op seniorenwoningen in Amsterdam
  In de gemeente Amsterdam krijgen woningzoekenden van 65 jaar en ouder voorrang op seniorenwoningen boven woningzoekenden van 55 t/m 64 jaar. 
 • Voorrangsregeling Van hoog naar laag in de gemeente Amsterdam
  Onder bepaalde voorwaarden krijgen 65-plussers in de gemeente Amsterdam voorrang voor woningen in hun eigen buurt. Meer informatie

  Hulp van een wooncoach voor 65+-ers: 
  Als u informatie of hulp nodig heeft bij het zoeken naar een passende woning, of bij het gebruik maken van de regelingen van Hoog naar Laag of Van Groot naar Beter, kunt u de hulp inroepen van een wooncoach. U kunt meteen zelf een afspraak maken met een wooncoach door te bellen naar !WOON bij u in de buurt. Op www.wooninfo.nl/wooncoach kunt u het adres en telefoonnummer vinden. U kunt ook mailen voor een afspraak, naar wooncoach@wooninfo.nl of bellen via 020-5230130. Vermeld bij mailen uw naam, telefoonnummer en adres. 
 • Voorrangsregeling Van groot naar beter in de gemeente Amsterdam
  Wanneer u een grote socialehuur woning van een van de deelnemende woningcorporaties in Amsterdam achterlaat, kunt u voorrang krijgen voor een kleinere woning. Meer informatie

  Hulp van een wooncoach voor 65+-ers: 
  Als u informatie of hulp nodig heeft bij het zoeken naar een passende woning, of bij het gebruik maken van de regelingen van Hoog naar Laag of Van Groot naar Beter, kunt u de hulp inroepen van een wooncoach. U kunt meteen zelf een afspraak maken met een wooncoach door te bellen naar !WOON bij u in de buurt. Op www.wooninfo.nl/wooncoach kunt u het adres en telefoonnummer vinden. U kunt ook mailen voor een afspraak, naar wooncoach@wooninfo.nl of bellen via 020-5230130. Vermeld bij mailen uw naam, telefoonnummer en adres.
 • Voorrang voor inwoners van Beemster
  Voor deze woningen hebben inwoners van de gemeente Beemster voorrang.

 • Voorrang Diemense jongeren
  Voor deze jongerenwoningen hebben startende jongeren tot en met 25 jaar uit de gemeente Diemen voorrang.

 • Voorrang voor inwoners van Edam
  Voor deze woningen hebben inwoners van de gemeente Edam voorrang.

 • Voorrang voor huishoudens uit Haarlemmermeer
  Voor deze woningen hebben ingezetenen van de gemeente Haarlemmermeer voorrang.
 • Voorrangsregeling Van groot naar beter in de gemeente Haarlemmermeer
  Wanneer u een grote huur woning van Ymere in Haarlemmermeer achterlaat, kunt u voorrang krijgen voor een kleinere woning. Meer informatie.
 • Voorrang voor inwoners uit Landsmeer
  Voor deze woningen hebben inwoners van de gemeente Landsmeer (die daar minimaal 3 jaar staan ingeschreven) voorrang.
 • Voorrang voor huishoudens uit Ouder-Amstel
  Voor deze woningen heeft een huishouden dat minimaal twee jaar woonachtig is in de gemeente Ouder-Amstel voorrang.

 • Voorrang Purmerendse jongeren
  Voor deze woningen hebben jongeren, tot en met 25 jaar uit de gemeente Purmerend voorrang.

 • Voorrang Purmerendse starters
  Voor deze woningen hebben starters (ongeacht de leeftijd) uit de gemeente Purmerend voorrang. Starters zijn woningzoekenden die geen zelfstandige woning leeg achterlaten en in de gemeente Purmerend wonen.

 • Voorrang Purmerendse gezinnen met kinderen
  Voor deze woningen hebben huishoudens met kinderen uit de gemeente Purmerend voorrang.

 • Voorrang voor Purmerendse senioren
  Voor deze woningen hebben Purmerendse senioren van 55 jaar en ouder zonder inwonende kinderen voorrang.

 • Voorrang voor inwoners van Wormerland
  Voor deze woningen hebben inwoners van de gemeente Wormerland voorrang. Bij een eengezinswoning of een seniorenwoning krijgen doorstromers voorrang op starters, bij alle andere woningen krijgen starters voorrang op doorstromers.

  U bent een inwoner van de gemeente Wormerland als u minimaal 1 jaar staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Wormerland.

  U bent doorstromer wanneer u een zelfstandige woning leeg achterlaat (koop of huur). 
 • Voorrang voor personen met binding Zaanstreek
  Voor deze woningen hebben huishoudens met binding met de Zaanstreek voorrang.
 • Voorrangsregeling Van Groot naar Beter in Zaanstad
  Woningcorporaties in Zaanstad kunnen via directe toewijzing bepaalde woningzoekenden laten doorstromen indien zij een sociale huurwoning achterlaten. 
  Aan hen wordt dan buiten een woningadvertentie een woning aangeboden. 

  Huurders kunnen hiervoor in aanmerking komen indien zij een voor verhuur bestemde zelfstandige sociale huurwoning die eigendom is van een corporatie in Zaanstad achterlaat om te verhuizen naar een beter passende woning in Zaanstad, met als uitgangspunt van groot naar beter. Dit houdt in dat u een woning in Zaanstad achterlaat van drie of meer kamers en van minimaal 70 m2.

  U kunt bij uw corporatie informeren of u in aanmerking kan komen voor deze regeling in Zaanstad.

  Deze regeling valt onder lokale toewijzing.
 • Voorrang in Poelenburg en Peldersveld (Zaandam)
  Voor deze woningen hebben alleen huishoudens die voldoen aan één van de volgende voorwaarden voorrang in Poelenburg en Peldersveld:
  1. Werkzaam bij een maatschappelijke organisatie, overheid, in de zorg of onderwijs 
  2. Inkomen uit werk (commercieel), studiefinanciering of AOW 
  3. Een startkwalificatie (tenminste 2 jaar MBO of diploma HAVO/VWO) Meer informatie 

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.