Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Lotingwoning


Een deel van de sociale huurwoningen wordt via loting aangeboden. 

U kunt iedere week op maximaal twee lotingwoningen reageren. Daarnaast kunt u ook twee reacties plaatsen op de sociale huurwoningen uit het reguliere aanbod.

De lotingwoningen zijn zichtbaar in het persoonlijk woningaanbod, wanneer de woningen aan de opgegeven woonwensen voldoen en passend zijn bij de inschrijfgegevens. 
Of een woning aangeboden wordt via loting ziet u altijd in de woningadvertentie.

Als de reactietermijn voor lotingwoningen is verstreken, zet het computersysteem de reacties in een willekeurige volgorde. Er wordt geen rekening gehouden met wachttijd of eventuele voorrangsregelingen. Wel moet u voldoen aan de eventuele passendheidseisen bij de woning, bijvoorbeeld aantal personen / kinderen of leeftijd.

Ook lotingwoningen worden passend toegewezen. Dat betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de woningzoekende. Mensen met een laag inkomen krijgen voorrang voor woningen met een lagere huur. Zij kunnen geen woning huren die voor hen te duur is. Lees hier meer.

Buiten de gemeente Amsterdam wordt maximaal maximaal 15 procent van de geadverteerde sociale huurwoningen via loting aangeboden. In de kleine gemeenten, waar jaarlijks weinig woningen vrijkomen, worden ook maar weinig woningen verloot.

Sinds kort worden door woningcorporaties Parteon, Rochdale en ZVH woningen verloot waar uitsluitend kandidaten met binding met de Zaanstreek voor in aanmerking komen. Hierdoor heeft u een grotere kans dat u met een hogere rangpositie wordt ingeloot. U herkent deze advertenties bij de kenmerken: Binding met de Zaanstreek.

In de gemeente Amsterdam worden alleen jongerenwoningen via loting verdeeld. Het gaat dan om maximaal een kwart van de woningen voor jongeren. 

 


Veelgestelde vragen

Waarom zie ik bij het woningaanbod geen lotingwoningen?

Het tabblad met lotingwoningen wordt alleen getoond als er lotingwoningen worden aangeboden.

Als u bent ingelogd ziet u alleen lotingenwoningen als die er zijn en voldoen aan uw inschrijfgegevens en woonwensen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.