Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Passend toewijzen


Corporaties moeten van de overheid hun woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de woningzoekende.

U kunt reageren op een sociale huurwoning (nettohuur t/m € 720,42) als uw inkomen niet hoger is dan het maximum dat de corporatie in de advertentie aangeeft. Mensen met een laag inkomen krijgen voorrang voor woningen met een lagere huur. Zij kunnen geen woning huren die voor hen te duur is.


De samenstelling van uw huishouden en uw inkomen bepalen op welke woningen u kunt reageren. Hieronder ziet u tot en met welke nettohuur u kunt reageren.

Huishouden Inkomenvanaf
Inkomentot en met
Nettohuurtot en met
1 persoon € 0 € 22.700 € 607,46
1 persoon € 22.701  € 38.035/42.436* € 720,42
2 personen € 0 € 30.825 € 607,46
2 personen € 30.826 € 38.035/42.436* € 720,42
3 of meer personen € 0 € 30.825 € 651,03
3 of meer personen € 30.826 € 38.035/42.436* € 720,42

*: Per woning ziet u in de advertentie wat de maximale inkomensgrens is, € 38.035 of € 42.436

Voor alleenstaande AOW-gerechtigden zijn de grenzen in bovenstaande tabel niet € 22.700/€ 22.701 maar € 22.675/€ 22.676.
Voor AOW-gerechtigden die met twee personen of meer zijn, zijn de grenzen in bovenstaande tabel niet 30.825/30.826 maar € 30.800/ € 30.801

De corporatie controleert altijd of uw inkomen toereikend is om de woning te kunnen huren. 

Heeft u een inkomen van meer dan € 22.700 (alleenstaanden) of € 30.800 (twee of meer personen), dan kunt u  wel op de woningen met een lagere huurprijs reageren, maar woningzoekenden met een laag inkomen krijgen voorrang voor deze woningen. Dit geldt ook voor lotingwoningen. In de advertentie kunt u zien of er voorrang geldt voor lage inkomens.

Soms geldt een lagere netto huur
Sommige corporaties geven bij een deel van hun woningen korting op de geadverteerde huurprijs aan woningzoekenden met een laag inkomen. Dat wil zeggen dat bij deze woningen de huurprijs afhankelijk is van uw inkomen. Deze woningen herkent u aan de volgende icoon:

Flexibele huur

Belangrijk
Wanneer u een woning zoekt, is het belangrijk dat u eerst inlogt. Alleen wanneer u ingelogd zoekt, ziet u de woningen waarvoor u in aanmerking komt en waarop u ook echt kunt reageren. U hoeft dan niet steeds zelf in de advertentie te kijken wat de maximale inkomensgrens is en of de huur past bij uw inkomen.

Zorg ervoor dat alle gegevens in uw inschrijving juist zijn. Dat geldt zeker voor uw inkomen.

Uw inkomen bepaalt voor welke woningen u in aanmerking komt en of u voorrang krijgt op woningzoekenden met een hoger inkomen. Vul daarom het inkomen in dat op uw Inkomensverklaring van de Belastingdienst staat vermeld. Uw inkomen wordt bij toewijzing altijd door de corporatie gecontroleerd. Als dan blijkt dat u niet het juiste inkomen heeft opgegeven, kan de woning alsnog aan u voorbij gaan. Lees in de folder Inkomensberekening hoe u het juiste inkomen opgeeft in uw inschrijving.

Uitzonderingen maximale inkomensgrens € € 38.035 / € 42.436
Enkele groepen woningzoekenden kunnen ook met een hoger inkomen dan € 38.035/ € 42.436 nog reageren op sociale huurwoningen bij WoningNet:

  • Stadsvernieuwingsurgenten (voor (semi-) stadsvernieuwingsurgenten en SOS-kandidaten uit de gemeente Amsterdam geldt een maximum inkomen van € 53.863, (prijspeil 1 januari 2019);
  • Woningzoekenden met een indicatie voor een rolstoelgeschikte woning van de Afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam;
  • Kandidaten met een GEB-indicatie of een indicatie voor een aanleunwoning in Zaanstad.

Wel geldt ook voor hen dat woningzoekenden met een laag inkomen voorgaan bij de goedkopere woningen (nettohuur tot en met € 651,03).

Heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor minimaal 10 uur zorg per week? Ook dan kan voor u een uitzondering gelden. Neem in dat geval contact op met een van de corporaties voor een toelichting op het via WoningNet zoeken naar een woning.

Huurtoeslag en betaalbaarheid
Als u een sociale huurwoning wilt huren, dan moet uw inkomen toereikend zijn om de woning te kunnen huren. Mogelijk komt u in aanmerking voor huurtoeslag. Dit is afhankelijk van het aantal gezinsleden, uw leeftijd, uw huishoudinkomen en de huurprijs (maximale rekenhuur € 720,42; voor jongeren van 18 t/m 22 jaar is dit maximaal € 424,44).
Het bedrag dat u mogelijk aan huurtoeslag ontvangt, kunt u direct zien als u ingelogd kiest voor meer informatie in de woningadvertentie. Deze berekening is onder voorbehoud en gebaseerd op de gegevens zoals u deze heeft opgegeven in uw Profiel.

Komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag, dan toetst de corporatie voordat u het huurcontract tekent of u de woning ook zonder huurtoeslag kunt betalen. U kunt dit zelf ook toetsen via de onderstaande stappen:

1. Neem de rekenhuur van de woning die u wilt huren;
2. Tel hier per volwassene € 425 leefgeld en per kind € 200 leefgeld bij op;
3. U kunt de woning huren als het opgetelde bedrag van de rekenhuur en het leefgeld lager is dan uw gezamenlijke netto maandinkomen.


Veelgestelde vragen

Waarom zie ik een bepaalde woning niet bij mijn woningaanbod als ik ben ingelogd?

Als u ingelogd bent ziet u alleen woningen die voldoen aan uw inschrijfgegevens en woonwensen. 

Corporaties zijn verplicht om 95% van de woningen toe te wijzen aan woningzoekenden met een inkomen dat bij de huur past. Woningzoekenden met een laag inkomen zien daardoor  woningen die voor hen te duur zijn niet bij hun persoonlijk woningaanbod.

Het is belangrijk dat uw inkomen correct staat ingevuld bij uw profielgegevens, zodat u passend woningaanbod ziet.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat betekent het als in de woningadvertentie staat dat er voorrang is voor lage inkomens?

Wanneer in de woningadvertentie staat dat er voorrang is voor lage inkomens, dan krijgen de volgende groepen woningzoekenden voorrang:
Bij een woning met een nettohuur t/m € 607,46:

  • 1-persoonshuishoudens met een inkomen t/m € 22.700 (AOW-ers t/m € 22.675)
  • 2-persoonshuishoudens met een inkomen t/m € 30.825  (AOW-ers t/m € 30.800)
  • 3- of meerpersoonshuishoudens met een inkomen t/m € 30.825 (AOW-ers t/m € 30.800)

Bij een woning met een nettohuur  van € 607,47 t/m € 651.03:

  • 3- of meerpersoonshuishoudens met een inkomen t/m € 30.825 (AOW-ers t/m € 30.800)
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.