Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe kan ik een Wmo-verhuisindicatie in Amsterdam aanvragen?
Amsterdammers kunnen een financiële tegemoetkoming meerkosten verhuizen aanvragen via de Wmo Helpdesk: 0800 0643. De gemeente laat het indicatiebureau onderzoeken of u in aanmerking komt  voor de tegemoetkomingMeer informatie
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mijn inschrijfduur van Woonmatch Waterland gebruiken op mijn WoningNet inschrijving?

Als de inschrijfduur op uw inschrijving bij Woonmatch Waterland gunstiger is dan de inschrijfduur bij WoningNet Stadsregio Amsterdam, dan mag u deze overzetten zodat uw wachttijd op beide inschrijvingen gelijk is. Hiervoor moet u het volgende doen:

 • U schrijft zich in bij WoningNet Stadsregio Amsterdam, tenzij u al een inschrijving heeft;
 • U gaat naar de website Woonmatch Waterland en logt in met uw inschrijfgegevens van Woonmatch Waterland;
 • U geeft in uw gegevens bij Woonmatch Waterland, uw inschrijfnummer van WoningNet op; 
 • U geeft aan dat u een Bewijs van inschrijving Woonmatch Waterland wilt versturen naar WoningNet. Deze wordt daarna automatisch verstuurd naar WoningNet.

Zodra wij uw inschrijfdatum voor WoningNet Stadsregio Amsterdam hebben aangepast, ontvangt u hiervan bericht en een nieuw Bewijs van Inschrijving. WoningNet neemt alleen de werkelijke inschrijfdatum over van Woonmatch Waterland.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik heb een Wmo verhuisindicatie van de gemeente Amsterdam. Kan ik voorrang krijgen? 

De Wmo beschikking is alleen een financiële tegemoetkoming in de meerkosten van verhuizen. U moet zelf zoeken naar een geschikte woning. Schrijf u daarom eerst in bij WoningNet, als u nog niet ingeschreven bent. Stuur daarna een kopie van de beschikking onder vermelding van uw registratienummer naar WoningNet. Wij voeren de Wmo-verhuisindicatie op in uw inschrijving. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail en een nieuw bewijs van inschrijving. U krijgt dan voorrang op woningen met het voorrangskenmerk ‘Voorrang: eerst medisch urgenten, dan WMO-indicatie, dan 65+’.

 

U kunt een kopie van de beschikking als bijlage toesturen via het contactformulier. Om uw indicatie te kunnen verwerken hebben wij in elk geval de eerste drie pagina's van uw indicatie nodig. Via het contactformulier kunt u meerdere bijlages tegelijk uploaden:

 • Als u werkt op een pc/laptop houdt u de CTRL toets op uw toetsenbord vast en selecteert u de documenten. Een andere optie is om de documenten eerst als één document in te scannen en daarna up te loaden.
 • Als u op een smartphone of tablet werkt selecteert u de pagina's die u wilt opsturen en drukt u op versturen.

Lukt het niet om de documenten via het contactformulier te uploaden, dan mag u ook een kopie opsturen naar WoningNet, Postbus 158, 1380 AD Weesp.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Heb ik na relatiebreuk recht op de Overgangsregeling vervallen woonduur?

Na relatiebreuk kan slechts een van u beiden de opgebouwde woonduur gebruiken als wachttijd bij het zoeken naar een sociale huurwoning. U kunt dus niet allebei gebruik maken van de vervallen woonduur, die in de gezamenlijke woning werd opgebouwd, als wachttijd bij het zoeken naar een sociale huurwoning.

Bij een echtscheiding of na een geregistreerd partnerschap is het de partner die de huidige woning door de rechter krijgt toegewezen, die van de overgangsregeling gebruik kan maken. Woonde u samen zonder samenlevingscontract, dan beslist u zelf wie van u beiden de opgebouwde woonduur meeneemt.

Voorwaarden voor het kunnen gebruiken van uw (in inschrijfduur omgezette) woonduur is wel dat u zich voor 1 juli 2019 heeft ingeschreven en aangemeld voor de overgangsregeling vervallen woonduur, u al voor 1 juli 2015 in de woning woonde en dat u uw huidige woning leeg achterlaat (dus allebei de woning verlaat). De woning die wordt achtergelaten kan een huur- of koopwoning zijn. Bij het toewijzen van de nieuwe huurwoning controleert de corporatie of u uw huidige woning leeg achterlaat. Dat gebeurt onder andere via een uittreksel uit de basisregistratie personen (voorheen GBA).

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom is mijn inschrijfdatum van WoningNet gewijzigd?

Als u een woning in de regio Waterland accepteert met een inschrijving van Woonmatch Waterland, dan heeft dit ook gevolgen voor uw inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam. Uw inschrijving bij WoningNet komt niet te vervallen, tenzij u daar zelf voor kiest. De inschrijfdatum bij WoningNet wordt gelijk gemaakt aan de ingangsdatum van uw huurcontract van de nieuwe woning. Nadat uw inschrijfdatum is aangepast, ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging en een nieuw bewijs van inschrijving.

Als u gebruik maakt van de Overgangsregeling Vervallen woonduur, dan vervalt deze altijd na het accepteren van een andere woning. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom zie ik een bepaalde woning niet bij mijn woningaanbod als ik ben ingelogd?

Als u ingelogd bent ziet u alleen woningen die voldoen aan uw inschrijfgegevens en woonwensen. 

Corporaties zijn verplicht om 95% van de woningen toe te wijzen aan woningzoekenden met een inkomen dat bij de huur past. Woningzoekenden met een laag inkomen zien daardoor  woningen die voor hen te duur zijn niet bij hun persoonlijk woningaanbod.

Het is belangrijk dat uw inkomen correct staat ingevuld bij uw profielgegevens, zodat u passend woningaanbod ziet.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom zie ik ook duurdere woningen bij mijn woningaanbod als ik ben ingelogd?

Sommige corporaties geven bij een deel van hun woningen korting op de geadverteerde huurprijs aan woningzoekenden met een laag inkomen. U ziet in de tekst van de advertentie of dit het geval is. Controleer in elk geval of u uw inkomen juist heeft ingevuld in uw inschrijving; dit is het bedrag dat vermeld staat op uw inkomensverklaring van de Belastingdienst. Uw woningaanbod is hierop gebaseerd. Lees in de folder Inkomensberekening hoe u het juiste inkomen opgeeft in uw inschrijving.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat betekent het als in de woningadvertentie staat dat er voorrang is voor lage inkomens?

Wanneer in de woningadvertentie staat dat er voorrang is voor lage inkomens, dan krijgen de volgende groepen woningzoekenden voorrang:
Bij een woning met een nettohuur t/m € 607,46:

 • 1-persoonshuishoudens met een inkomen t/m € 22.700 (AOW-ers t/m € 22.675)
 • 2-persoonshuishoudens met een inkomen t/m € 30.825  (AOW-ers t/m € 30.800)
 • 3- of meerpersoonshuishoudens met een inkomen t/m € 30.825 (AOW-ers t/m € 30.800)

Bij een woning met een nettohuur  van € 607,47 t/m € 651.03:

 • 3- of meerpersoonshuishoudens met een inkomen t/m € 30.825 (AOW-ers t/m € 30.800)
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat gebeurt er met mijn inschrijving bij Woonmatch Waterland als ik via WoningNet een woning accepteer?

Als u een woning accepteert via WoningNet Stadsregio Amsterdam vervalt uw inschrijving bij WoningNet. Als u daarnaast een inschrijving heeft bij Woonmatch Waterland, dan vervalt ook deze inschrijving. Ook als de toegewezen woning buiten de regio Waterland ligt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat is het verschil tussen een Wmo-verhuisindicatie en urgentie in Amsterdam?

De Wmo-beschikking is een financiële tegemoetkoming in de meerkosten van verhuizen voor Amsterdammers die uit medische noodzaak moeten verhuizen. Met een Wmo-verhuisindicatie van de gemeente Amsterdam krijgt u vanaf 1 maart 2018 voorrang bij passende woningen in WoningNet.

In noodgevallen kunt u in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. U kunt meer informatie over de voorwaarden en procedure vinden op de website van de gemeente of contact opnemen met het informatienummer van de gemeente 14 020.


Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat zijn de verschillen tussen een vijfjarencontract en een jongerencontract van voor 1 juli 2016?

Sinds 2010 zijn er jongerencontracten afgesloten door Eigen Haard, Stadgenoot en Rochdale. Deze jongerencontracten eindigen als de huurder 26 en een half wordt: de looptijd van dit contract kan dus korter of langer zijn dan 5 jaar van het vijfjarencontract. Na 1 juli 2016 sluiten de corporaties alleen nog vijfjarencontracten af voor jongerenwoningen die bestemd zijn voor jongeren van 18 t/m 22 jaar of voor jongeren van 23 t/m 27 jaar. WoningNet controleert uw leeftijd op het moment van reageren. De corporatie kan u als kandidaat afwijzen, wanneer u bij ingang van het huurcontract inmiddels 28 jaar of ouder bent.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik laat bij verhuizing een koopwoning achter, kom ik in aanmerking voor de Overgangsregeling vervallen woonduur?

Ja, ook als u een  koopwoning heeft in de Stadsregio Amsterdam of de gemeente Almere komt u in aanmerking voor de Overgangsregeling vervallen woonduur als u aan de voorwaarden voldoet. Uw woonduur is dan omgezet in inschrijfduur. U moet de woning leeg achterlaten als u naar een huurwoning verhuistverkocht 

Wanneer uw woning al is verkocht, kunt u tot zes maanden na de overdrachtsdatum (aantoonbaar met een getekende verkoopovereenkomst) gebruikmaken van uw Overgangsregeling vervallen woonduur. Dit kan alleen als de woning aan derden is verkocht, niet als uw ex-partner de woning heeft gekocht of in de woning achterblijft.   

Uw woning is nog niet verkocht 
Is uw huidige koopwoning nog niet verkocht en wilt u op basis van uw Overgangsregeling vervallen woonduur een huurwoning accepteren? De corporatie bij wie u een woning gaat huren gaat ervan uit dat het u binnen zes maanden lukt om uw woning te verkopen. Bij het accepteren van een huurwoning moet u daarom aan de 
volgende voorwaarden voldoen:
 • U beschikt over een document waaruit blijkt dat uw woning is aangemeld tot verkoop bij een makelaar;
 • U ondertekent bij uw verhuurder een huuropzegging voor het geval dat het niet lukt om uw woning binnen zes maanden te verkopen;
 • U gaat akkoord met de volgende ontbindende voorwaarde in uw huurcontract: is uw woning zes maanden na de huuringangsdatum nog niet verkocht, dan zal de verhuurder uw huuropzegging in behandeling nemen en moet u uw huurwoning leeg opleveren.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat zijn lotingwoningen?

Dit zijn woningen die worden toegewezen op basis van loting. Uw positie wordt door het computersysteem willekeurig bepaald. Inschrijfduur, woonduur of eventuele voorrangsregelingen spelen geen rol.

U mag per week op maximaal twee lotingwoningen reageren. Daarnaast kunt u ook nog op maximaal twee reguliere sociale huurwoningen reageren. Ook lotingwoningen worden passend toegewezen. Dat betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de woningzoekende. Mensen met een laag inkomen krijgen voorrang voor woningen met een lagere huur. Zij kunnen geen woning huren die voor hen te duur. Meer informatie over lotingwoningen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom zie ik bij het woningaanbod geen lotingwoningen?

Het tabblad met lotingwoningen wordt alleen getoond als er lotingwoningen worden aangeboden.

Als u bent ingelogd ziet u alleen lotingenwoningen als die er zijn en voldoen aan uw inschrijfgegevens en woonwensen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Kan ik met mijn voorrangsindicatie of urgentie ook reageren op lotingwoningen?

Als u een voorrangsindicatie of een urgentie heeft kunt u ook op lotingwoningen reageren maar deze geeft geen voorrang. 

Wel worden lotingwoningen passend toegewezen. Dat betekent dat de huur van de woning moet passen bij uw inkomen en huishouden. Als u een laag inkomen hebt, krijgt u voorrang voor woningen met een lagere huur. U mag geen woning huren die voor u te duur is. Meer informatie over lotingwoningen kunt u hier nalezen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Is er een voorrangsregeling voor grote huishoudens in Amsterdam en Diemen?

Nee, met ingang van 1 januari 2013 is de voorrangsregeling voor grote huishoudens in Amsterdam en Diemen, waarbij de oppervlakte voorrang gaf aan een bepaalde huishoudsamenstelling, vervallen.

Wel worden er woningen aangeboden die uitsluitend bedoeld zijn voor gezinnen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe worden woningen met een vijfjarencontract aangeboden?

Stadgenoot, Eigen Haard, Rochdale, Ymere, De Key en Parteon bieden de woningen via WoningNet aan. Een inschrijving bij WoningNet is dus nodig om voor deze woningen in aanmerking te komen. Bij de woningadvertentie staat duidelijk vermeld dat het om een woning gaat waarvoor een vijfjarencontract wordt afgesloten. WoningNet controleert uw leeftijd op het moment van reageren. De corporatie kan u als kandidaat afwijzen, wanneer u bij ingang van het huurcontract inmiddels 28 jaar of ouder bent. Verder wijkt de aanbiedingsprocedure niet af van die van gewone woningen.

Een deel van de jongerenwoningen wordt verloot, waarbij niet de inschrijfduur telt, maar iedereen gelijke kans maakt.

Belangrijk: Studenten die een MBO-, HBO- of universitaire opleiding volgen komen niet in aanmerking voor een jongerenwoning, tenzij er in de woonplaats geen studentenwoningen zijn.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat zijn de verschillen tussen een vijfjarencontract en een gewoon huurcontract?

Het vijfjarencontract is een overeenkomst speciaal voor jongeren tot en met 27 jaar, met de verplichting om na vijf jaar door te stromen naar een andere woning. Stadgenoot, De Key, Eigen Haard, Rochdale en Ymere gebruiken dit contract bij het verhuren van hun jongerenwoningen. In het vijfjarencontract staan verder dezelfde rechten en plichten die ook gelden bij een gewoon huurcontract.

WoningNet controleert uw leeftijd op het moment van reageren. De corporatie kan u als kandidaat afwijzen, wanneer u bij ingang van het huurcontract inmiddels 28 jaar of ouder bent.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik heb een klacht, waar kan ik de klacht indienen?

U kunt uw klacht eerst voorleggen aan een medewerker van het Klantcontactcentrum. De medewerker kan u vertellen hoe en waar u uw klacht kunt indienen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.