Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Vijfjarencontract


Stadgenoot, Eigen Haard, Rochdale, De Key, Ymere en Parteon bieden hun jongerenwoningen aan met een tijdelijk vijfjarencontract.

Stadgenoot, Eigen Haard, Rochdale, De Key, Ymere en Parteon bieden hun jongerenwoningen aan met een tijdelijk vijfjarencontract.
Jongeren van 18 tot en met 27 jaar kunnen reageren op een woning met een vijfjarencontract. Dit speciale huurcontract heeft een looptijd van 5 jaar. Na die tijd eindigt de huurovereenkomst. De corporaties bieden woningen aan voor jongeren van 18 t/m 22 jaar of van 23 t/m 27 jaar. Voor welke leeftijdsklasse de woning bedoeld is, staat vermeld in de advertentie van de woning. 

Let op: studenten die een voltijdse dagopleiding volgen of staan ingeschreven bij Studentenwoningweb komen niet in aanmerking voor een jongerenwoning met een vijfjarencontract, tenzij er in de gemeente waarin de jongerenwoning staat geen studentenwoningen zijn. Studenten die een deeltijdopleiding volgen mogen wel reageren op jongerenwoningen met een vijfjarencontract.

Speciaal voor jongeren
De jongerenwoningen die aangeboden worden via een vijfjarencontract zijn in de meeste gevallen studio's of tweekamerwoningen tussen de 30 en 50 m2. Vanwege dit karakter zijn deze woningen bij uitstek geschikt voor (alleenstaande) jongeren die hun eerste stappen zetten op de woningmarkt.

Jongeren die een gezin met kind(eren) hebben komen niet in aanmerking voor een jongerenwoning met een vijfjarencontract. De woningen die specifiek worden verhuurd als jongerenwoning zijn relatief klein en niet geschikt voor een gezin met kind(eren). Maar sommige corporaties bieden voor jongeren ook af en toe andere woningen aan met een vijfjarencontract. Daar kunnen woningen voor gezinnen bij zijn, speciaal voor jongeren met een gezin.

Waarom een vijfjarencontract?
Er is onder de jongeren niet alleen een grote behoefte aan een woning, ook wordt er vaak binnen relatief korte tijd een volgende stap in de wooncarrière gemaakt. In vijf jaar kan er een hoop veranderen, bijvoorbeeld door promotie te maken, samen te gaan wonen of een gezin te stichten.
Al deze veranderingen hebben in de meeste gevallen effect op de woonsituatie. Gezien deze omstandigheden past het vijfjarencontract in het bijzonder bij de doelgroep jongeren. Met het invoeren van dit contract wordt er niet alleen ingespeeld op de veranderde leefsituatie van jongeren, maar wordt er ook ruimte geboden aan doorstroming op de woningmarkt. Zo worden jongeren enerzijds gestimuleerd om een volgende stap te maken in hun wooncarrière en een passende nieuwe woonsituatie te zoeken. Anderzijds maakt het contract het voor nieuwe jongeren mogelijk om sneller en makkelijker een Amsterdamse jongerenwoning te betrekken.

Contract met een einddatum
Het vijfjarencontract heeft een begin en een eind. Na vijf jaar houdt het contract op en wordt de woning weer aan een nieuwe jongere verhuurd. Wanneer u een dergelijk contract heeft afgesloten, dan zal de corporatie u hier uiterlijk een half jaar voor het einde van de huurdatum schriftelijk op wijzen. Er wordt verwacht dat u zelf op zoek gaat naar een nieuwe woning. Na het ondertekenen van het tijdelijke vijfjarencontract krijgt u een nieuwe inschrijving bij WoningNet, met behoud van inschrijfduur. In de periode 2017 t/m 2019 is dit een gratis inschrijving, omdat in deze periode alle inschrijvingen die direct op een woningacceptatie volgen tijdelijk gratis zijn. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Het behouden van de inschrijfduur maakt de zoektocht naar een nieuwe sociale huurwoning na de periode van vijf jaar makkelijker. U mag de huur van een vijfjarencontract altijd tussentijds opzeggen.

Toewijzen via inschrijfduur of loten
Een deel van de corporaties gaat jongerenwoningen verloten, zo maakt iedereen evenveel kans. De corporaties zullen ook woningen op inschrijfduur toewijzen, daar krijgt degene met de meeste inschrijfduur de woning.

Als u al een jongerenwoning huurt
Het vijfjarencontract geldt alleen voor nieuwe huurders. Als u nu al een jongerenwoning huurt met een regulier huurcontract of met een jongerencontract van voor juli 2016 verandert er niets en blijft uw huidige contract gewoon geldig.

Meer informatie
Voor meer informatie over het vijfjarencontract klikt u op Veelgestelde vragen.


Veelgestelde vragen

Hoe worden woningen met een vijfjarencontract aangeboden?

Stadgenoot, Eigen Haard, Rochdale, Ymere, De Key en Parteon bieden de woningen via WoningNet aan. Een inschrijving bij WoningNet is dus nodig om voor deze woningen in aanmerking te komen. Bij de woningadvertentie staat duidelijk vermeld dat het om een woning gaat waarvoor een vijfjarencontract wordt afgesloten. WoningNet controleert uw leeftijd op het moment van reageren. De corporatie kan u als kandidaat afwijzen, wanneer u bij ingang van het huurcontract inmiddels 28 jaar of ouder bent. Verder wijkt de aanbiedingsprocedure niet af van die van gewone woningen.

Een deel van de jongerenwoningen wordt verloot, waarbij niet de inschrijfduur telt, maar iedereen gelijke kans maakt.

Belangrijk: Studenten die een MBO-, HBO- of universitaire opleiding volgen komen niet in aanmerking voor een jongerenwoning, tenzij er in de woonplaats geen studentenwoningen zijn.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Dagelijks nieuw woningaanbod op vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 7 november tot en met 19 november 2019 10:00 uur niet bereikbaar. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
Vanaf 19 november verschijnt er elke dag nieuw woningaanbod op deze website. 

Belangrijk nieuws over uw historische reacties. U kunt deze nog bewaren tot 7 november 2019.

 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.