Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Inschrijven bij WoningNet

Let op!
De overheid heeft een maximaal jaarinkomen ingesteld voor mensen die een sociale huurwoning willen huren. Dit bedrag wordt, net zoals de maximale netto huurprijs, ieder jaar aangepast.

Per 1 januari 2019 is de maximale netto huurprijs voor een sociale huurwoning € 720,42. Het maximale jaarinkomen (verzamelinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren is vastgesteld op € 38.035.

De wet biedt ruimte  om een deel van de woningen ook open te stellen voor woningzoekenden met een jaarinkomen van maximaal € 42.436. In elke woningadvertentie kunt u zien wat het maximale inkomen is waarmee u op de woning kunt reageren. 

Corporaties moeten van de overheid hun woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de woningzoekende. Lees hierover meer.

Wel of niet inschrijven?
Het is belangrijk dat u zelf de afweging maakt of inschrijven bij WoningNet voor u zinvol is. Wanneer uw inkomen hoger is dan de maxima die de corporaties hanteren (deels €38.035, deels € 42.436), kunt u geen sociale huurwoning huren. Het kan natuurlijk zijn dat u verwacht dat uw inkomen gaat dalen en dat u over een tijdje wel weer een sociale huurwoning kunt huren. In de tussentijd bouwt u dan inschrijfduur op. Andersom kan het ook zo zijn dat u nu minder dan € 38.035/€ 42.436 verdient, maar dat u de komende jaren meer gaat verdienen.

Uitzonderingen maximale inkomensgrens € € 38.035/ 42.436
Enkele groepen woningzoekenden kunnen ook met een hoger inkomen reageren op sociale huurwoningen bij WoningNet. Lees meer

Uw inkomensgegevens bij WoningNet
Het is belangrijk dat u het juiste inkomen opgeeft in uw inschrijfgegevens. Vul het inkomen in dat op uw inkomensverklaring van de Belastingdienst staat vermeld. Uw inkomen wordt bij toewijzing altijd door de corporatie gecontroleerd. Als dan blijkt dat u niet het juiste inkomen heeft opgegeven, kan de woning alsnog aan u voorbij gaan. Lees in de folder Inkomensberekening hoe u het juiste inkomen opgeeft in uw inschrijving.

Stadsregio Amsterdam
In de Stadsregio Amsterdam werken zestien gemeenten samen:  Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Volendam, Waterland, Wormerland en Zaanstad. In de gemeente Oostzaan en de woonplaats Volendam worden woningen buiten WoningNet om aangeboden.

Staat u al ingeschreven bij Woonmatch Waterland?
Dan kunt u uw inschrijfduur meenemen naar uw inschrijving bij WoningNet. Lees hier meer. 

Voordat u zich inschrijft is het belangrijk dat u de inschrijfvoorwaarden leest.

Privacy
Als u zich inschrijft als woningzoekende en via WoningNet een woning zoekt, dan verstrekt u persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om. In dit privacystatement beschrijven we hoe we dat doen.

Woningaanbieding
U ontvangt woningaanbiedingen per e-mail. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw corporatie of met WoningNet (tel: 0900 - 202 30 72 - gebruikelijke belkosten).

 
Inschrijven bij WoningNet kost € 50 (prijspeil 2012). Deze kosten dient u direct te voldoen als laatste stap in het inschrijfproces. U kunt betalen met een doorlopende machtiging of met iDEAL.

Daarnaast worden er kosten berekend voor het verlengen van uw inschrijving. Deze kosten bedragen nu € 8,- per jaar (prijspeil 2016) en worden na het eerste jaar voor het eerst in rekening gebracht. 

Dit tarief geldt tot en met 2019, tenzij (externe) factoren een eerdere verhoging nodig maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een door de overheid opgelegde (extra) heffing of belasting. In dat geval behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor de verlengingskosten al voor 2020 te wijzigen. 

Ook behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor de tarieven van de verlengingskosten per 2020 te herzien en aan te passen. WoningNet zal u van een wijziging tijdig op de hoogte stellen. Vanaf de datum van de tariefwijziging geldt het nieuwe tarief voor alle verlengingen. 

Volgende naar: Controle ? Vorige naar: Voorwaarden ?

Velden met een * zijn verplicht

Mijn gegevens

Zijn uw gegevens niet juist, wijzig deze dan bij Mijn gegevens. Wanneer uw gegevens niet overeenkomen met de werkelijkheid, kan de corporatie u afwijzen voor de woning. Wanneer u akkoord gaat, bevestigt u dat de onderstaande gegevens kloppen.

Bevestig uw inschrijving

Voltooi uw inschrijving

Om uw inschrijving definitief te maken moet u nog een laatste stap doorlopen!  

Wij hebben een e-mail verzonden met een overzicht van uw gegevens. Klik op de link in de e-mail om de inschrijfkosten te betalen en uw inschrijving te voltooien. Uw inschrijving is pas definitief na de betaling van de inschrijfkosten.

Wanneer u deze laatste stap niet doorloopt, dan verwijderen we uw inschrijving uit ons bestand. U ontvangt hiervan geen bericht.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.