Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Aanpassingen inkomen en website

18 juli 2016


Vandaag zijn er enkele verbeteringen aan de website doorgevoerd. Met deze aanpassingen willen wij u helpen om uw gegevens actueel te houden en proberen we nog beter aan te sluiten bij de huidige regelgeving. Hieronder leest u wat er is veranderd. 

Houd uw gegevens actueel; voorkom teleurstellingen achteraf
Woningcorporaties moeten vanaf 1 januari van dit jaar woningen passend toewijzen. Dat betekent dat de hoogte van de netto huur moet aansluiten bij de hoogte van het verzamelinkomen en de huishoudgrootte van de nieuwe huurder. 

Als u uw gegevens goed invult, dan krijgt u alleen de woningen te zien waarop u kunt reageren (passend aanbod). Deze gegevens worden bij toewijzing van een woning altijd door de corporatie gecontroleerd. Als uw gegevens niet kloppen kan de woning alsnog aan u voorbij gaan. Met het actueel houden van uw gegevens voorkomt u dus teleurstellingen achteraf. 

Wat verandert er voor u?
Melding Inkomen Verouderd:  Elke woningzoekende ontvangt na inloggen een melding dat zijn inkomensgegevens mogelijk verouderd zijn. De Inkomensverklaring van 2015 is namelijk beschikbaar en op te vragen bij de Belastingdienst (BelastingTelefoon: 0800-0543). Pas na het invullen van het recente inkomen en jaartal verdwijnt deze melding. Om te bepalen wat uw inkomen is, moet u beschikken over een Inkomensverklaring. Wanneer de Belastingdienst u geen Inkomensverklaring kan afgeven, dan moet u uw huidige inkomen opgeven.
Automatische Indexering Verzamelinkomen: Het opgegeven verzamelinkomen wordt vanaf nu automatisch geïndexeerd (verhoogd) naar het huidige jaar (2016). Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren.
Netto huur: In plaats van de bruto huurprijs zal voortaan de netto huurprijs worden getoond in woningadvertenties en zoekresultaten. Dit sluit beter aan bij de huidige regelgeving rond passend toewijzen, waarin staat tot welke netto huurprijs u een woning mag huren. Ook zijn huurprijzen van woningen binnen uw passend aanbod hierdoor beter met elkaar te vergelijken.
Huurkorting Icoon: Sommige corporaties geven bij een deel van hun woningen korting op de geadverteerde huurprijs aan woningzoekenden met een laag inkomen. Dat wil zeggen dat bij deze woningen de huurprijs afhankelijk is van uw inkomen. Vanaf nu herkent u deze woningen aan de volgende icoon:
Flexibele huur

Nieuwe Inkomensuitleg pagina
Voor alle inkomens gerelateerde vragen verwijzen wij u graag naar de nieuwe Inkomens-uitleg pagina

 

 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.