Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Jongerencontracten mogelijk in Amsterdam

24 augustus 2016


Jongerencontracten mogelijk in Amsterdam

Vanaf 1 juli 2016 mogen woningcorporaties volgens de wet aan jongeren van 18 tot en met 27 jaar woningen met een tijdelijk huurcontract aanbieden voor de duur van  vijf jaar. In Amsterdam gaan de corporaties hiervan ruim gebruik maken. Inschrijving bij Woning Net is vereist.

Waarom 
Jongeren hebben nu vaak moeite om in de stad een woning te vinden. Ze hebben weinig inschrijfduur bij Woning Net en maken daardoor heel weinig kans op zelfstandig wonen. De invoering van tijdelijke huurcontracten voor vijf jaar geeft jonge mensen een betere kans op een kleine betaalbare huurwoning. 

Door een vijfjarencontract worden jongeren tijdig gestimuleerd om een volgende stap in hun wooncarrière te maken en een passende nieuwe woning te zoeken. Deze betere doorstroming levert andere jongeren naar verwachting sneller een jongerenwoning op.


Toepassing in Amsterdam
In Amsterdam hebben gemeente, corporaties en huurdersvereniging afgesproken dat maximaal 33% van alle regulier vrijkomende woningen met voorrang aan jongeren en starters tot 28 jaar wordt aangeboden met een vijfjarig jongerencontract. 

Dit geldt voor kleine woningen: binnen de Ring A10 die maximaal 40m2 vloeroppervlak hebben (exclusief stadsdeel Noord) en buiten de Ring A10 gaat het om woningen van maximaal 50m2 vloeroppervlak (inclusief stadsdeel Noord). Zo blijven de grotere woningen gereserveerd voor gezinnen. 

Zichtbaar in WoningNet

In de woningadvertentie is te lezen of een jongerenwoning met een vijfjarencontract wordt verhuurd en voor welke leeftijdsgroep deze bestemd is, van 18 t/m 22 jaar of van 23 t/m 27 jaar.
Jongeren die een woning met een vijfjarencontract accepteren krijgen een nieuwe inschrijving bij WoningNet, met behoud van de opgebouwde inschrijfduur. Hier hoeven zij niets voor te doen, behalve het afgeven van een machtiging voor de inschrijf- en verlengingskosten.

Voor meer informatie:

Klik hier voor meer informatie over het vijfjarencontract.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.