Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Gratis inschrijving

29 december 2016


Vanaf 1 januari 2017 ontvangen woningzoekenden die een sociale huurwoning van een van de corporaties gaan huren automatisch een gratis nieuwe inschrijving. Daarmee bouwen zij direct weer inschrijfduur op, nu woonduur niet langer meer telt. Iedereen die vanaf 1 januari 2017 na het tekenen van het huurcontract wordt uitgeschreven als woningzoekende krijgt deze gratis inschrijving. De corporaties hebben ervoor gekozen om de inschrijving direct na woningacceptatie gratis te maken, vanwege de vele inschrijvingen die in 2015 hebben plaatsgevonden. Zo geven zij de extra inkomsten uit deze inschrijvingen terug aan de woningzoekenden. Eerder al werden ook de verlengingskosten verlaagd, van € 10 naar € 8 per 1 juli 2016.Het gaat om een tijdelijke verlaging van de tarieven tot en met 2019. Per 2020 worden deze opnieuw bepaald. Indien er voor die tijd sprake is van (externe) factoren die van invloed zijn op inschrijf- of verlengingsgelden, bijvoorbeeld een vanuit de overheid ingestelde (extra) heffing of belasting, dan behouden de corporaties zich het recht voor om eerder al een aanpassing van de tarieven door te voeren. 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.