Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Kosten jaarlijkse verlenging WoningNet omlaag

26 mei 2016


Kosten jaarlijkse verlenging WoningNet omlaag!

De gezamenlijke corporaties in de Stadsregio Amsterdam hebben besloten dat het bedrag voor jaarlijkse verlenging van de inschrijving bij WoningNet per 1 juli 2016 voor iedere ingeschrevene omlaag gaat van 10 naar 8 Euro per jaar.

Ook hoeven mensen die vanaf 1 januari 2017 een sociale huurwoning in de Stadsregio Amsterdam accepteren en zich direct daarna opnieuw inschrijven om inschrijfduur op te bouwen, geen inschrijfkosten te betalen. 

De corporaties hebben voor deze verlaging gekozen vanwege de vele inschrijvingen die in 2015 hebben plaatsgevonden. Zo geven zij de extra inkomsten uit deze inschrijvingen terug aan de woningzoekenden.

Het gaat om een tijdelijke verlaging van de tarieven tot en met 2019. Per 2020 worden deze opnieuw bepaald. Indien er voor die tijd sprake is van (externe) factoren die van invloed zijn op inschrijf- of verlengingsgelden, bijvoorbeeld een vanuit de overheid ingestelde (extra) heffing of belasting, dan behouden de corporaties zich het recht voor om eerder al een aanpassing van de tarieven door te voeren. 

 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.

×

U kunt tekst laten voorlezen. Selecteer de gewenste tekst en klik op het icoontje dat automatisch verschijnt.